« allegiance » traduction en finnois

EN

« allegiance » en finnois

volume_up
allegiance {substantif}

EN allegiance
volume_up
{substantif}

allegiance (aussi: adherence, adhesion, constancy, fidelity)
volume_up
uskollisuus {substantif}
[Allegiance] [Very intimate] [Serious mistakes] (Laughter) And tattoos tell you a lot of stories.
[Uskollisuus] [Hyvin intiimi] [Vakavat virheet] (Naurua) Tatuoinnit kertovat monia tarinoita.
allegiance (aussi: obedience)
volume_up
kuuliaisuus {substantif}
However, the visibility and activity of these trans-European parties is seriously constrained by the pervasiveness of national allegiances.
Kuitenkin näiden Euroopan laajuisten puolueiden näkyvyyttä ja toimintaa rajoittaa vakavasti itsepintainen kansallinen kuuliaisuus.

Synonymes anglais de « allegiance »

allegiance

Exemples d'usage pour « allegiance » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English2:33 Now, of course there is a certain degree of ethnic allegiance, but not entirely.
2:33 Tietysti monet tukijat ovat samasta etnisestä ryhmästä, mutta eivät kaikki.
EnglishYour ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
Perimmäistä kuuliaisuutta on aina osoitettava sille maalle, johon asettuu asumaan.
EnglishIt is to them that we owe our first allegiance in all the decisions we take.
Olemme ensi kädessä heille alamaisia kaikissa tekemissämme päätöksissä.
EnglishThere was a ruthless purge of small and weak parties owing allegiance exclusively to their leaders.
Pienet ja heikot puolueet, jotka nojautuivat yksinomaan johtajiinsa, jäivät armotta pois.
EnglishIt is to them, not to the institutions of Europe, that I owe my allegiance.
EnglishNot only does it enhance the atmosphere of regional European allegiance, but is also an important element of integration.
Se parantaa Euroopan alueellista ilmapiiriä ja on lisäksi tärkeä osa yhdentymistä.
EnglishThe Sunday papers are full of articles swearing allegiance to culture, but nothing ever comes of it.
Kuulemme ja luemme joka sunnuntain lehdestä, miten kulttuuriin sitoudutaan, mutta teot eivät seuraa puheita.
EnglishNow, in the second reading, allegiance is withdrawn, just so as not to endanger the Council's compromise.
Nyt toisessa käsittelyssä tätä johdonmukaisuutta pelätään, ettei vaan vaarannettaisi neuvoston kompromissia.
EnglishAfter its decade–long allegiance with China, it has woken up as the least developed country in Europe.
Kun vuosikymmenet Kiinan vasallivaltiona olivat ohi, Albania havahtui huomaamaan olevansa Euroopan kehittymättömin maa.
EnglishThis attitude of allegiance to the interests of multinational companies shows total contempt for both humans and nature.
Tämä monikansallisia yhtiöitä mielistelevä asenne on todellisuudessa halveksuntaa ihmisiä ja luontoa kohtaan.
EnglishAs far as I am concerned, the only interpretation is that Parliament is thus pledging its allegiance to the great powers and the nation states.
Minusta sitä voidaan tulkita vain niin, että parlamentti haluaa myötäillä suurvaltoja ja kansallisvaltioita.
EnglishHe has constantly pushed his luck in terms of his allegiance to the Bush administration and his policy of confrontation in the region.
Hän on luottanut liikaa onneensa Bushin hallintoa mielistellessään ja vastakkainasettelevaa politiikkaansa toteuttaessaan.
EnglishI also believe that people in the civil service should win promotion because of their ability, not because of their political allegiance.
Uskon myös, että julkishallinnon virkamiesten pitäisi saada ylennyksiä kykyjensä eikä poliittisen uskollisuutensa vuoksi.
EnglishNor do dictatorships have any particular political allegiance, they are neither of the right nor of the left, they are simply dictatorships.
Myöskään diktatuurit eivät ole alamaisia politiikalle, ne eivät ole vasemmisto- tai oikeistodiktatuureja, ne ovat vain diktatuureja.
EnglishAgain, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.
Ratkaisu on jälleen vallan siirtäminen takaisin kansallisille viranomaisille, jotka kokevat aitoa yhteenkuuluvuutta ja siteitä äänestäjiin.
EnglishWe Finnish MEPs, at least regardless of party allegiance, should actively work in national forums to eliminate these problems.
Ainakin meidän suomalaisten eurokansanedustajien yli puoluerajojen tulisi toimia aktiivisesti kansallisilla foorumeilla ongelmakohtien poistamiseksi.
EnglishIf you want government for and by the people, you have to have a people that everyone recognises some identity with, some allegiance to.
Jos halutaan, että hallintavalta on kansalla, tarvitaan kansa, johon jokainen voi samaistua ja jota kohtaan se voi tuntea jonkinasteista uskollisuutta.
EnglishThe sole victims are the civilian populations, whatever their allegiance, forced to abandon their homes and subject to all kinds of violence.
Ainoa uhri on siviiliväestö riippumatta siitä, mille hallinnolle se on uskollinen. He joutuvat jättämään kotinsa ja heihin kohdistuu kaikenlaista väkivaltaa.
EnglishThey think that by repeatedly swearing allegiance to that which voters, when permitted, have repudiated, they will somehow resuscitate it.
He luulevat, että vannomalla alamaisuutta kerta kerran jälkeen sille, minkä äänestäjät tilaisuuden saatuaan hylkäsivät, he voivat jotenkin herättää sopimuksen henkiin.
EnglishI should also like to make it known that it merely confirms us in our belief that we Polish Members were right to emphasise our allegiance to our homeland.
Haluan myös sanoa, että tämä vain vahvistaa uskoamme siihen, että me puolalaiset jäsenet korostamme täysin perustellusti uskollisuuttamme kotimaallemme.