« allotted time » traduction en finnois

EN

« allotted time » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « allotted time » employé en contexte.

Traductions similaires pour « allotted time » en finnois

to allot verbe
Finnish
time substantif
to time verbe

Exemples d'usage pour « allotted time » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(The President cut off the speaker since he had exceeded his allotted time)
(Puhemies keskeytti puhujan, koska tämä oli ylittänyt hänelle myönnetyn puheajan.)
EnglishMr President, as the time allotted to me is very short I will just say the following.
Arvoisa puhemies, koska minulle myönnetty puheaika on hyvin lyhyt, sanon vain tämän.
EnglishMr President, I shall not use up all the speaking time allotted to me.
Arvoisa puhemies, en aio käyttää minulle osoitettua puheaikaa kokonaisuudessaan.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Pyydän teitä kunnioittavasti pysyttäytymään teille annetussa puheajassa.
EnglishMrs Ahlqvist, I think you were the only speaker who managed to stick to your allotted time!
Uskoakseni te, rouva Ahlqvist, olette ainoa, joka on pysynyt puheajan rajoissa.
EnglishIt is true that this directive has been transposed within the allotted time frame.
On totta, että kyseiseen direktiiviin on tullut ajan myötä muutoksia.
EnglishWe have overrun our allotted time for questions to the Commission by ten minutes.
Olemme ylittäneet 10 minuutilla komission kysymyksille varatun ajan.
EnglishSo I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
Toivon siksi, että osoitatte kärsivällisyyttä, jos tällä kertaa käytän hieman enemmän aikaa.
EnglishI would also ask that the Minutes should show that I have not used up all my allotted time.
Haluan lisäksi pöytäkirjaan merkittäväksi, että en käyttänyt puheaikaani kokonaan.
EnglishIn conclusion, because I will keep to my allotted time, allow me to say the following.
Koska aion pitää kiinni puheajastani, haluaisin sanoa lopuksi seuraavaa.
EnglishI would ask you to indicate that speakers must keep to their allotted time.
Pyydän teitä huomauttamaan, että annettuja puheaikoja on noudatettava.
EnglishMadam President, may I make an initial remark outside my allotted speaking time.
Arvoisa puhemies, minulla olisi ensin huomautus, johon kuluvaa aikaa ei vähennetä puheajastani.
EnglishThat is also made clear by the amount of time allotted to the debate.
Myös keskusteluun käytetty aika osoittaa selvästi asian merkityksellisyyden.
English(FI) Mr President, I will use the time allotted to me discussing the Berlin Declaration.
(FI) Arvoisa puhemies, käytän minulle myönnetyn ajan käsittelemällä Berliinin julistusta.
EnglishI cannot go into the details of the proposals here in the short time allotted to me.
Koska minulla on käytössäni vain vähän aikaa, en voi nyt käsitellä ehdotusten yksityiskohtia.
EnglishI shall not have used up all my allotted time, but that is the essential message for this House.
En käyttänyt puheaikaani kokonaan, mutta tässä olennainen ajatukseni parlamentille.
EnglishI congratulate you on being able to express yourself in less than the time allotted to you.
Onnittelen teitä siitä, että onnistuitte esittämään asianne odotettua lyhyemmässä ajassa.
EnglishSo if I go over my allotted time slightly, I would like to pick up some of her speaking time.
Jos ylitän hieman puheaikani, käyttäisin mielelläni hänenkin minuuttinsa.
EnglishI will end my speech there and point out that I have stuck to the speaking time allotted to me.
Lopetan esitykseni tähän ja korostan, että olen noudattanut minulle varattua puheaikaa.
EnglishThat might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
Se olisi tarpeen, jotta me emme menettäisi yhteistä puheaikaa.

Autres mots

English
  • allotted time