« allow yourself » traduction en finnois

EN

« allow yourself » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « allow yourself » employé en contexte.

Traductions similaires pour « allow yourself » en finnois

to allow verbe
yourself substantif
Finnish
yourself pronom
Finnish

Exemples d'usage pour « allow yourself » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDo not allow yourself to be influenced by the lobbyists in the Commission.
Älkää antako lobbaajien vaikuttaa teihin komissiossa.
EnglishYou must not allow yourself to be distracted by the sole issue of enlargement, however important this may be.
Teidän ei pidä nimittäin keskittää huomiotanne pelkkään laajentumisasiaan, olipa se kuinka merkittävä tahansa.
EnglishDo not allow yourself to be deterred, Mr President!
EnglishI cannot accept the criticism you allow yourself against the Hungarian Government and against the Hungarian Presidency.
En voi hyväksyä kritiikkiä, jota katsotte voivanne esittää Unkarin hallitusta ja Unkarin puheenjohtajakautta kohtaan.
EnglishI would like to join those who are briefly reminding you of a couple of mirages by which you should not allow yourself to be led astray.
Haluan liittyä niiden joukkoon, jotka nopeasti varoittavat teitä joistakin harhakäsityksistä, joiden teidän ei pidä antaa harhauttaa itseänne.
EnglishIt is a question of the time you allow yourself, because I informed you when your minute was up.
Herra Izquierdo, kyse ei ole puhemiehen anteliaisuudesta vaan siitä puheajasta, jonka te olette itse itsellenne antanut; olen nimittäin ilmoittanut teille, kun minuutti on kulunut.
EnglishIn this connection, I would call on you as Head of Government of a small country not to allow yourself to be pushed into a corner again, as was the case in Ghent and in London, in fact.
Tässä yhteydessä haluan kehottaa teitä pienen maan pääministerinä pitämään puolenne, niin että teitä ei taas ahdisteta nurkkaan, niin kuin Gentissä ja itse asiassa myös Lontoossa.
EnglishIf you study the problem a little and do not allow yourself to be blinded by criticism from certain large multinational companies, you will see quite clearly that that is no futuristic dream.
Kun pohtii asiaa hieman tarkemmin, eikä anna tiettyjen suurien monikansallisten tahojen esittämän kritiikin sekoittaa itseään, on tunnustettava, että tämä ei ole tulevaisuuden suuntaus.

Autres mots

English
  • allow yourself