« allude to » traduction en finnois

EN

« allude to » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « allude to » employé en contexte.

Traductions similaires pour « allude to » en finnois

to allude verbe
to préposition
Finnish

Exemples d'usage pour « allude to » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI allude here to Ireland, and we expect the Irish people to solve this problem.
Viittaan tässä Irlantiin. Oletamme, että Irlannin kansa ratkaisee tämän ongelman.
EnglishThe small companies I allude to are often firms in which women mainly work.
Tämän alan pienyritykset ovat usein naisten yrityksiä.
EnglishYou ask whether we have received a letter from the Greek authorities containing the information to which you allude.
Kysytte, olemmeko saaneet Kreikan viranomaisilta kirjeen, joka sisältää mainitsemanne tiedot.
EnglishIn this regard the reports clearly allude to the slow handling of the Structural Funds programmes by the Commission.
Tässä suhteessa mietinnöissä on selvä viittaus rakennerahasto-ohjelmien hitaaseen käsittelyyn komissiossa.
EnglishAnd it is important to emphasise that these reports allude to this and that we must, in my view, defend this particular point.
On tärkeää korostaa, että asia mainitaan mietinnöissä ja että meidän on mielestäni kamppailtava juuri tämän asian puolesta.
EnglishI allude to some of the political choices that we would equate, if I may say so, Mr President, clearly with the right.
Arvoisa puheenjohtaja, viittaan joihinkin poliittisiin valintoihin, joiden voisimme katsoa, jos saan sanoa, olevan selkeästi oikeistolaisia.
EnglishI do not know what Barack Obama will say when he makes his inaugural speech but he will either mention or allude to the concept of covenant.
En tiedä, mitä Barack Obama toteaa virkaanastujaispuheessaan, mutta hän varmasti mainitsee liiton käsitteen tai ainakin viittaa siihen.
EnglishI should like to underline one new aspect that arose at this European Council to which Chancellor Schüssel did not allude, but which I feel is worthy of mention.
Haluan painottaa yhtä uutta näkökohtaa, joka nousi esille Eurooppa-neuvoston kokouksessa mutta jota kansleri Schüssel ei maininnut. Minusta se on kuitenkin syytä mainita.

Autres mots

English
  • allude to