« allusion » traduction en finnois

EN

« allusion » en finnois

volume_up
allusion {substantif}

EN allusion
volume_up
{substantif}

allusion
volume_up
alluusio {substantif}

Exemples d'usage pour « allusion » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, please let me respond to your musical allusion with a literary quotation.
Saanen kuitenkin vastata musikaaliseen viittaukseenne kirjallisella lainauksella.
EnglishI am not quite sure I grasped the humorous allusion which the honourable member made.
En tiedä, ymmärsinkö arvoisan edustajan esittämän kysymyksen jetin.
EnglishI would say, using an allusion to sport, that we should set a hurdle for the Turks to jump over.
Urheiluvertausta käyttäen sanoisin, että meidän pitäisi laittaa turkkilaiset hyppäämään korkeutta.
EnglishI think in the way you express the reasons behind Mr Wibe's question made allusion to certain countries.
Luullakseni olette viitannut herra Wiben kysymystä koskevissa perusteluissa joihinkin maihin.
EnglishLet us kick off with Turkey, about which I should like to say something to which allusion has already been made today.
Aloitan Turkista. Haluan sanoa siitä muutaman asian, joihin on jo tänään viitattu.
EnglishMr President, I would like to correct an incorrect allusion that I made to a Rule a moment ago.
Arvoisa puhemies, haluaisin korjata virheellisen viittauksen, jonka tein työjärjestykseen vähän aikaa sitten.
EnglishThe President is not authorised to reply to the allusion as to whether or not there are Members from the South present.
Puhemies ei voi ottaa kantaa eteläeurooppalaisten jäsenten läsnäoloa koskeviin viittauksiin.
EnglishHe has himself made allusion, in his supplementary question, to the issue of the disappearance of objective 6.
Hän itse viittasi lisäkysymyksessään tavoitteen 6 poistamisen asettamiin haasteisiin eli komission ehdotukseen.
EnglishThere is, however, one point to which allusion has already been made and which it is important to underline from the outset.
On kuitenkin yksi seikka, johon täällä on jo viitattu ja jota on syytä korostaa heti alusta alkaen.
EnglishThere is no longer any specific reference to the concept of pre-emptive war; only an allusion to it remains, in paragraph 92.
Enää ennaltaehkäisevään sodankäyntiin ei viitata nimenomaisesti vaan ainoastaan epäsuorasti 92 kohdassa.
EnglishThe French government' s statements make no reference or allusion to progress via a European convention towards a European constitution.
Mikäli olen ymmärtänyt oikein nämä julkilausumat, niissä puhutaan - niin niitä on tulkittu - aivan päinvastaista kieltä.
EnglishWe cannot vote for paragraph 6 because of the references to the third pillar and the allusion to the composition of the Commission.
6 kohdan puolesta emme voi äänestää siitä syystä, että siinä viitataan 3. pilariin ja esitetään vihjaus komission kokoonpanosta.
EnglishThat is, of course, an allusion to the European agenda and to the issue of how our thinking can have any influence in the context of the WTO negotiations.
Tällä hän viittasi tietenkin EU:n asialistaan ja kysymykseen siitä, miten voimme vaikuttaa näkemyksillämme WTO:n neuvotteluissa.
EnglishFirstly, just an allusion to the significance of the democratic deficit and the need, finally, fully to democratise the institutions of the Union.
Ensimmäinen niistä on vain viittaus demokratiavajeen merkitykseen ja tarpeeseen lopultakin demokratisoida unionin toimielimet täysimääräisesti.
EnglishCommissioner, I have taken due note of your allusion and reference to the Belgian football championship, but I hope that I do not have to take them as some kind of prediction.
(FR) Arvoisa komission jäsen, olen pannut tarkasti merkille viittauksenne Belgian jalkapallomestaruuteen, mutta toivon kuitenkin, ettei minun tarvitse ottaa sitä jonkinlaisena ennustuksena.
EnglishI just want to state that I do not understand why an allusion to abortion under certain conditions - those which apply in all our countries - should have provoked this sort of reaction.
Haluan yksinkertaisesti huomauttaa, etten ymmärrä sitä, miksi viittaus raskaudenkeskeytykseen tietyin ehdoin, jotka ovat voimassa kaikissa meidän maissamme, on aiheuttanut tällaisen reaktion.