« ally » traduction en finnois

EN

« ally » en finnois

volume_up
ally {substantif}

EN ally
volume_up
{substantif}

1. général

ally (aussi: confederate)
volume_up
liittolainen {substantif}
At the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
The Taliban' s closest ally, Pakistan, intervened without success.
Talebanin läheisin liittolainen Pakistan puuttui tuloksetta asiaan.
The Commission must be their ally, not their adversary.
Komission on oltava yritysten ja yrittäjien liittolainen, ei vihollinen.
ally (aussi: follower, friend, patron)
volume_up
tukija {substantif}
To Bush, he was a faithful ally, to others, an accident-prone person who always makes unsuccessful attempts at pursuing the wrong policy.
Bushille Paul Wolfowitz oli uskollinen tukija, kun taas muille hän oli riskialtis henkilö, joka yrittää tuloksetta ajaa takaa vääriä menettelytapoja.
Does it want to be an aircraft carrier of the United States and their allies in the region, or the advanced post of a so-called Shi'ite crescent?
Haluaako se olla Yhdysvaltojen ja sen alueella olevien liittolaisten tukija, vai niin sanotun ”shiialaisen puolikuun” kehittynyt etuvartio?

2. Politique

ally
volume_up
liittolainen {substantif}
At the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
The Taliban' s closest ally, Pakistan, intervened without success.
Talebanin läheisin liittolainen Pakistan puuttui tuloksetta asiaan.
The Commission must be their ally, not their adversary.
Komission on oltava yritysten ja yrittäjien liittolainen, ei vihollinen.

Synonymes anglais de « ally »

ally
English

Exemples d'usage pour « ally » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would say the same thing to our important ally, the United States of America.
Haluan samoin sanoin vedota myös tärkeään liittolaiseemme Amerikan yhdysvaltoihin.
EnglishI always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.
Pidän häntä aina merkittävänä liittolaisena perusoikeuksien puolustamistaistelussa.
EnglishThe West views Ethiopia almost as an ally, and by the West I also mean America.
Länsi pitää Etiopiaa lähes liittolaisena, ja länsimailla tarkoitan myös Yhdysvaltoja.
EnglishI believe the countries of the south should consider the Union their staunchest ally.
Luulen, että eteläiset maat pitävät Euroopan unionia uskollisimpana liittolaisenaan.
EnglishIn the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
Torjuessamme pimeää työtä meidän on värvättävä liike-elämä liittolaiseksemme.
EnglishTherefore, we signal our concern to a partner, an ally, and a friend.
Tästä syystä esitämme huolenaiheemme kumppanille, liittolaiselle ja ystävälle.
EnglishI am so proud to say that, to me, she was a friend and a political ally.
Olen hyvin ylpeä voidessani sanoa, että hän oli ystäväni ja poliittinen liittolaiseni.
EnglishToday, the Commission is my ally, in spite of the fact that the reform does not go far enough.
Komissio on tänään liittolaiseni, vaikka uudistus ei menekään tarpeeksi pitkälle.
EnglishOur new ally has bravely supported our fight against terrorism in several NATO missions.
Uusi liittolaisemme on tukenut urheasti terrorismin torjuntaa monissa Naton tehtävissä.
EnglishThe global aim of this proposal is thus to ally flexibility with security.
Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on näin ollen joustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen.
EnglishI knew, Mr President, that I would find an ally in the European Parliament.
Arvoisa puhemies, aavistin, että saisin Euroopan parlamentista hyvän liittolaisen itselleni.
EnglishYet Egypt - as we have heard from Mr Posselt - is a friend and ally.
Egypti on kuitenkin ystävämme ja kumppanimme, kuten jäsen Posselt totesi.
EnglishI would like the European Parliament to be our closest ally and supporter in this process.
Toivon Euroopan parlamentista läheisintä liittolaistamme ja tukijaamme tässä menettelyssä.
EnglishAfter all, the United States has been our closest ally for years.
Yhdysvallat on loppujen lopuksi ollut läheisin liittolaisemme vuosien ajan.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti on voimakkaasti mukana näiden toimien tukemisessa.
EnglishBathing water undoubtedly has a strong ally in the Commissioner.
Uimavesillä on komission jäsenessä epäilemättä voimakas puolestapuhuja.
EnglishFor many years Turkey has been our neighbour, ally and partner.
Turkki on ollut vuosien ajan naapurimme, liittolaisemme ja kumppanimme.
EnglishThey don't know who was an ally of America in World War II.
He eivät tiedä ketkä olivat Amerikan liittolaisia toisessa maailmansodassa.
EnglishAfter all, the United States remains our most important strategic ally.
Yhdysvallathan on edelleen tärkein strateginen liittolaisemme.
EnglishCanada has not obliged either: does that make it a bad US ally?
Kanadakaan ei ole tehnyt palvelusta: tekeekö tämä siitä huonon Yhdysvaltojen liittolaisen?