« almost every » traduction en finnois

EN

« almost every » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « almost every » employé en contexte.

Traductions similaires pour « almost every » en finnois

almost adverbe
every

Exemples d'usage pour « almost every » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt seems to me that it has been an exception almost every month for the past year!
Minusta tuntuu, että jo vuoden ajan on joka kuukausi ollut kysymys poikkeuksesta!
EnglishAlmost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
Melkein jokainen tietokoneen osa liitetään keskusyksikköön kaapelin avulla.
EnglishIn almost every area, progress has come to a standstill or things are moving backwards.
Lähes kaikilla aloilla edistyminen on pysähtynyt tai on otettu jopa takapakkia.
EnglishAlmost every change in recent years has taken place in a global context.
Lähes kaikki edellisten vuosien muutokset ovat tapahtuneet maailmanlaajuisesti.
EnglishIt says that almost every region of the world will be adversely affected.
Siinä todetaan, että kielteiset vaikutukset koskevat lähes kaikkia maailman alueita.
EnglishHuman rights are being systematically violated in China in almost every aspect of life.
Kiinassa loukataan ihmisoikeuksia järjestelmällisesti lähes kaikilla elämänalueilla.
EnglishPeople are dying in the streets almost every day in protests against this fascist regime.
Ihmisiä kuolee lähes päivittäin kaduille vastustaessaan fasistista hallintoa.
EnglishIn Parliament, we have this issue on our agenda for almost every session.
Parlamentissa meillä on tämä kysymys esityslistalla miltei joka istunnossa.
EnglishThere are harmonised standards in almost every other aspect of European industry.
Melkein kaikilla muilla aloilla Euroopan teollisuudessa on laadittu yhdenmukaistetut normit.
EnglishSince 1989 I have visited Kosovo almost every year, so I really know what I am talking about.
Kävin vuodesta 1989 lähes vuosittain Kosovossa. Tiedän siis todella, mistä puhun.
EnglishHowever, Romanians in Italy are facing similar censure almost every day.
Romanialaiset kohtaavat kuitenkin Italiassa lähes päivittäin vastaavaa epäluottamusta.
EnglishAlmost every week we hear horrific reports from refugee camps in southern Europe.
Lähes joka viikko kuulemme kauhistuttavia uutisia Etelä-Euroopassa sijaitsevilta pakolaisleireiltä.
EnglishIn almost every case it is a man who lives or has lived with the woman who is involved.
Miltei kaikissa tapauksissa asiassa on osallisena mies, joka asuu tai on asunut naisen kanssa.
EnglishIt offers us great benefit in almost every social and economic field.
Ne tarjoavat meille suurta etua melkein jokaisella sosiaalisella ja taloudellisella alalla.
EnglishThe negotiators meet almost every month with a view to concluding the negotiations this year.
Neuvottelijat tapaavat lähes joka kuukausi saadakseen neuvottelut päätökseen tänä vuonna.
EnglishYet almost every segment in the European Union is affected by Korea's unfair competition practices.
Korea on nimittäin harjoittanut epätervettä kilpailua kaikilla segmenteillä.
EnglishThe repercussions of the crisis have been felt by the inhabitants of almost every part of the globe.
Maailman miltei kaikkien kolkkien asukkaat ovat tunteneet kriisin seuraukset.
EnglishNew viruses appear almost every day, so be sure to keep your antivirus program updated.
Uusia viruksia ilmestyy lähes päivittäin, joten varmista virustentorjuntaohjelmasi päivittäminen.
English"I am so much better off physically, financially, mentally and in almost every other way."
"Pärjään paljon paremmin fyysisesti, taloudellisesti, henkisesti ja miltei kaikin muin tavoin."
EnglishMr President, with all due respect, this happens almost every time I sum up a debate!
Arvoisa puhemies, kaikella kunnioituksella, näin käy lähes aina, kun teen yhteenvetoa keskustelusta.

Autres mots

English
  • almost every