« almost finished » traduction en finnois

EN

« almost finished » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « almost finished » employé en contexte.

Traductions similaires pour « almost finished » en finnois

almost adverbe
finished adjectif
to finish verbe

Exemples d'usage pour « almost finished » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDespite everybody’s efforts, we have finished almost a quarter of an hour later than planned.
Kaikista yrityksistä huolimatta olemme lopettaneet melkein viisitoista minuuttia myöhemmin kuin oli tarkoitus.
EnglishI have almost finished on this point.
EnglishI have almost finished, Mr President.
EnglishIn the short term, and I am almost finished, the European Union must look for oil and natural gas from several geographical sources, especially in the Caucasus.
Lyhyellä aikavälillä - ja nyt olen lopettamassa, arvoisa puhemies - Euroopan unionin on tuotava öljyä ja maakaasua useammalta paikalta maapalloa, erityisesti Kaukasuksen alueelta.
EnglishMr President, I have almost finished my intervention; the Commissioner has not listened to a word I said and is not therefore in a position to answer the questions I have put to him.
Arvoisa puhemies, puheenvuoroni on melkein lopussa. Komission jäsen ei ole kuunnellut sanaakaan, eikä hän sen vuoksi pysty vastaamaan hänelle esittämiini kysymyksiin.

Autres mots

English
  • almost finished