« alone » traduction en finnois

EN

« alone » en finnois

FI

EN alone
volume_up
{adverbe}

alone (aussi: by oneself, single-handedly)
volume_up
yksin {adv.}
Milosevic alone is responsible for the internationalization of the crisis.
Milosevi on yksin vastuussa tämän kriisin kansainvälistymisestä.
Carriers must not be left alone; the authorities have responsibilities too.
Liikenteenharjoittajia ei saa jättää yksin; myös viranomaisilla on velvollisuutensa.
Qualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Pätevyyksien polkumyynti olisi estettävä jo yksin kuluttajansuojan perusteella.

Exemples d'usage pour « alone » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishThere are over a dozen items of European legislation on energy efficiency alone.
Yksistään energiatehokkuudesta on laadittu yli tusinan verran yhteisön säädöksiä.
EnglishIn the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Pelkästään viime vuonna siepattiin kymmenen EU:n kansalaista ja neljä tapettiin.
EnglishThe reception of those fleeing from the war cannot be the burden of Italy alone.
Sotaa pakenevien ihmisten sijoittaminen ei voi jäädä yksistään Italian vastuulle.
EnglishLeave those peoples alone, before you spread more general conflict in the Balkans.
Jättäkää nämä kansat rauhaan, ennen kuin levitätte sodan koko Balkanin alueelle.
EnglishThis is already the third such catastrophe in Europe alone in the last 12 years.
Tämä on jo kolmas tällainen katastrofi pelkästään Euroopassa 12 viime vuotena.
EnglishThe strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
Yksistään strategiset syyt - mainitsitte niistä joitakin - puhuvat puolestaan.
EnglishThe European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
Euroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.
EnglishIn the coming years, Chinese requirements alone will increase to unheard-of levels.
Tulevina vuosina pelkästään Kiinan tarpeet kasvavat ennenkuulumattoman suuriksi.
EnglishThis week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
Yksistään tällä viikolla varastoimme todennäköisesti jopa 30 000 tonnia lihaa!
EnglishThe 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.
EnglishIt is vital but it alone cannot guarantee peace and stability in the Middle East.
Se on elintärkeä, mutta se ei voi yksinään taata Lähi-idän rauhaa ja vakautta.
EnglishLithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
Jo pelkästään Liettua on nähnyt neljäsosan lapsistaan menehtyvän vankileireillä.
EnglishIn Sweden alone around 18, 000 cases of attacks on women are reported each year.
Pelkästään Ruotsissa ilmoitetaan vuosittain n. 18 000 naisten pahoinpitelytapausta.
EnglishOver the last decade alone, life expectancy has increased by two to three years.
Odotettavissa oleva elinikä on noussut viime vuosikymmenen aikana 2-3 vuotta.
EnglishWe have a wealthy internal market, with 80 million inhabitants in Germany alone.
Meillä on ostovoimaiset sisämarkkinat, 80 miljoonaa ihmistä jo pelkästään Saksassa.
EnglishThat alone will lead to new jobs and the preservation of existing jobs in Europe.
Vain näin voidaan parantaa työllisyyttä ja säilyttää työllisyyden taso Euroopassa.
EnglishFurthermore, standards alone are never enough because standards can be broken.
Pelkät vaatimukset eivät kuitenkaan koskaan riitä, koska niitä voidaan rikkoa.
EnglishThe difference between 0% and 3% alone makes EUR 250 billion in the eurozone.
Jo ero nollan ja kolmen prosentin välillä tekee euroalueella 250 miljardia euroa.
EnglishIt is an unacceptable situation, and that alone requires special consideration.
Tilannetta ei voida hyväksyä, ja jo pelkästään se edellyttää erityistä tarkastelua.