« along the road » traduction en finnois

EN

« along the road » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « along the road » employé en contexte.

Traductions similaires pour « along the road » en finnois

along adverbe
along préposition
Finnish
the article
road substantif
Finnish

Exemples d'usage pour « along the road » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn several areas, however, the milestones along the road to a SEPA still require
katsotuista perusrakenteista, ja ne myös soveltavat käytäntöön maiden välisiä
EnglishThe Amsterdam Treaty represents progress along the road to equal opportunities.
Amsterdamin sopimus on edistysaskel tiellä kohti yhtäläisiä mahdollisuuksia.
EnglishBut I believe that nevertheless at this point we must continue along that road.
Uskon silti, että meidän täytyy kaikesta huolimatta edetä nyt tällä tiellä.
EnglishAnd then you explained how you intended to progress along the road to peace.
Sen jälkeen te kerroitte meille, kuinka te aiotte edetä rauhaan tähtäävällä tiellä.
EnglishIn my view, it is a step along the road to a safer and healthier Europe.
Uskon, että siitä tulee askel kohti turvallisempaa ja terveellisempää Eurooppaa.
EnglishMost of what is said takes us too far along the road towards integration and federalism.
Useat näistä kohdista menevät liian pitkälle integraatio- ja federalismikysymyksissä.
EnglishWe want to help FYROM progress along the road of stability towards the European Union.
Haluamme auttaa EJTM:ää etenemään vakauden tiellä kohti Euroopan unionia.
EnglishAs we saw at Gothenburg there have also been obstacles along that road.
Kuten olemme nähneet Göteborgissa, tämän tien varrella on ollut myös kiviä.
EnglishThe Savary report is therefore very important and one step along the road.
Siksi Savaryn mietintö on erittäin tärkeä ja yksi askel siihen suuntaan.
EnglishMr President, Estonia has progressed well along the road to membership.
Viro on edistynyt merkittävästi Euroopan unionin jäsenyyden valmisteluissa.
EnglishToday everyone can appreciate the distance we have come along the road.
Kaikki voivat tänään arvioida, kuinka merkittävän matkan olemme edenneet.
EnglishWe have already seen extraordinary progress along the road to accession.
Laajentumisen tiellä saavutetut edistysaskeleet ovat olleet loistavia.
EnglishBut Russia is on the road to democracy, and we must support its progress along that road.
Mutta Venäjä on matkalla kohti demokratiaa ja sitä meidän täytyy tukea.
EnglishAs Liberals, we regard Rambouillet and the continuing negotiations as a step along that road.
Me liberaalit pidämme Rambouillet'ta ja sen jatkoa tämän kehityksen tärkeinä vaiheina.
EnglishThe compromises which have now been reached are only a step along this road.
Nyt saavutetut kompromissit ovat vain yksi askel tähän suuntaan.
EnglishThe people of Uzbekistan would also like to see real progress along the road to democracy.
Uzbekistanin kansa haluaisi myös, että demokratian saavuttamisessa todella edistyttäisiin.
EnglishThe Netherlands, Finland and Sweden have travelled furthest along this road.
Pisimmälle siinä on päästy Alankomaissa, Suomessa ja Ruotsissa.
EnglishIt can only be seen as a first cautious step along the road.
Tämä voidaan nähdä ainoastaan ensimmäisenä varovaisena askeleena sillä tiellä.
EnglishI think that, with the agreement that we are to vote on today, we have come a good way along the road.
Sopimus, josta meidän on määrä äänestää tänään, on mielestäni hyvä edistysaskel.
EnglishWe must therefore proceed along this road, in the knowledge that the road is strewn with obstacles.
Meidän on siis edistyttävä tällä tiellä tietoisina siitä, että se on täynnä esteitä.

Autres mots

English
  • along the road