« along the way » traduction en finnois

EN

« along the way » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « along the way » employé en contexte.

Traductions similaires pour « along the way » en finnois

along adverbe
along préposition
Finnish
the article
way substantif

Exemples d'usage pour « along the way » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Vakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Nyt voimassa oleva direktiivi epäilemättä oli ensimmäinen askel tällä tiellä.
EnglishI will end by insisting that the social package should be just one step along the way.
Lopuksi vaadin, että sosiaalipaketin on oltava vain yksi etappi matkan varrella.
EnglishWe were expecting tough, rigorous negotiation, but we lost our partners along the way.
Odotimme kovia ja ankaria neuvotteluja, mutta kumppanit katosivat matkalla.
EnglishIt takes time and there are a host of unexpected problems that need resolving along the way.
Se vie aikaa ja matkalla on monia odottamattomia ongelmia, jotka on ratkaistava.
EnglishThat is why, of course, there have also been strong exchanges of opinion along the way.
Sen takia matkan varrella on tietysti ollut voimakasta mielipiteenvaihtoa.
EnglishThere may well be other stations along the way, but membership should be the terminus.
Matkalla saattaa hyvinkin olla muita pysäkkejä, mutta jäsenyyden on oltava päätepysäkki.
EnglishThese players are often simply dumped along the way, and subsequently go underground.
Nämä pelaajat usein vain hylätään oman onnensa nojaan, ja he jäävät tämän jälkeen maan alle.
EnglishMany sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Varmasti matkan varrella monet epäilijät herättivät Teissä oikeutettua suuttumustakin.
EnglishThe Naples agreement is an important step along the way towards a broad European safety policy.
Napolin sopimus on merkittävä askel kohti Euroopan turvallisuuspolitiikkaa.
EnglishIt will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.
Valko-Venäjältä menee siihen aikaa, ja tiellä on monia esteitä.
EnglishThis is a good contribution to the debate, and it marks the first step along the way.
Se on hyvä lisä keskusteluun ja se on ensimmäinen askel matkalla.
EnglishI was born in Mexico, I grew up in Mexico and along the way, I learned to love Mexico.
Synnyin Meksikossa, kasvoin Meksikossa, ja matkan varrella olen opppinut rakastamaan Meksikoa.
EnglishI hope that Albania proceeds along its way towards the Union in a determined and unhesitating manner.
Toivon, että Albania etenee kohti unionin jäsenyyttä päättäväisesti ja varmasti.
EnglishThe euro was always just a marker along the way to further development of the European Union.
Euro oli aina pysäkki tiellä Euroopan unionin kehittymiseen edelleen.
EnglishIf it does so, that will be regarded as essential progress along the way.
Jos Turkki tekee niin, se katsotaan oleelliseksi edistymiseksi.
EnglishIt is not only a diplomatic present which we offer along the way'.
Kyse ei ole vain diplomaattisesta lahjasta, jonka annamme ohimennen."
EnglishHowever, there have been both successes and failures along the way.
Valoisien hetkien lisäksi on kuitenkin ollut myös varjoisia hetkiä.
EnglishAlong the way, nations have woken up and governments have woken up.
Tämä ei ole jättänyt ketään kylmäksi, ei kansoja eikä hallituksia.
EnglishIf some laurels can be reaped along the way, so much the better!
Jos sen lisäksi on voitettavissa vielä laakereita, sitä parempi!

Autres mots

English
  • along the way