« along these lines » traduction en finnois

EN

« along these lines » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « along these lines » employé en contexte.

Traductions similaires pour « along these lines » en finnois

along adverbe
along préposition
Finnish
these
Finnish
these pronom
Finnish
lines substantif
to line verbe
line substantif

Exemples d'usage pour « along these lines » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishProgrammes which begin in a more modest way can also develop along those lines.
Myös ohjelmat, jotka käynnistyvät maltillisemmin, voivat kehittyä tähän suuntaan.
EnglishSo what opportunities do we have if we cannot achieve progress along formal lines?
Mitä mahdollisuuksia meillä sitten on, jos emme pysty etenemään virallista tietä?
EnglishThe conclusions of the last European Council in Vienna are along those lines.
Viimeisimmän, Wienissä pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat tämänsuuntaisia.
EnglishWe shall take the liberty of re-tabling amendments along those lines in plenary.
Otamme vapauden jättää uudelleen niitä koskevia tarkistuksia täysistunnossa.
EnglishWe have therefore supported amendments along these lines, especially Amendment 27.
Olemme sen vuoksi tukeneet tämänsuuntaisia tarkistuksia, erityisesti tarkistusta 27.
EnglishBrussels, for instance, would seem to have a lot more to learn along these lines.
Esimerkiksi Brysselillä tuntuu olevan vielä paljon opittavaa tällä saralla.
EnglishI am sorry to say that we have made very little progress along these lines.
Ikäväkseni minun on todettava, että olemme edistyneet tässä asiassa varsin vähän.
EnglishI am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
Olen hyvilläni siitä, että tämänsuuntaiset tarkistukseni sisällytettiin mietintöön.
EnglishWe therefore intend to work along the lines suggested in Mr Costa’s report.
Näin ollen aiomme edetä tavalla, jota esittelijä Costa mietinnössään ehdottaa.
EnglishI recommend that the Stability and Growth Pact be altered along these lines.
Suosittelen vakaus- ja kasvusopimuksen muuttamista näiden periaatteiden mukaisesti.
EnglishSome amendments along these lines were tabled and adopted at first reading.
Tämänsuuntaisia tarkistuksia esitettiin ja hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä.
EnglishToday, this Parliament is sending out the first clear message along these lines.
Parlamentti lähettää tänään ensimmäisen selvän tämänsuuntaisen viestin.
EnglishAmendments along these lines were adopted by the Committee on the Environment.
Ympäristöasioiden valiokunta on hyväksynyt tämän suuntaisia tarkistuksia.
EnglishAnother change that must be made is for us to start thinking more along European lines.
Toinen muutos, joka on saatava aikaan, on eurooppalaisen ajattelutavan lisääminen.
EnglishMoreover, almost all of our committee voted in favour of an amendment along these lines.
Lisäksi lähes koko valiokuntamme äänesti tämänsuuntaisen tarkistuksen puolesta.
EnglishI would very much like it if we worked on concrete projects along those lines.
Toivoisinkin, että työskentelisimme tämänsuuntaisten konkreettisten hankkeiden hyväksi.
EnglishI believe and hope that we can achieve a resolution along similar lines.
Uskon ja toivon, että voimme saada laadituksi vastaavanlaisen päätöslauselman.
EnglishWADA was taking shape along the lines of what we wanted and was set up in 1999.
WADA muotoutui toiveittemme mukaiseksi, ja se perustettiin vuonna 1999.
EnglishCommissioner Barnier has already made several statements along these lines.
Komission jäsen Barnier on jo esittänyt useita tämän suuntaisia lausuntoja.
EnglishI hope your explanation on the position reached at Elsinore will be along these lines.
Toivon, että Helsingørissä päätettyä kantaa koskeva selityksenne on samansuuntainen.

Autres mots

English
  • along these lines