« along with » traduction en finnois

EN

« along with » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « along with » employé en contexte.

Traductions similaires pour « along with » en finnois

along adverbe
along préposition
Finnish
with préposition

Exemples d'usage pour « along with » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must not let ourselves be discouraged from continuing along the path of peace.
Emme saa menettää rohkeuttamme, vaan on jatkettava edelleen tiellä kohti rauhaa.
EnglishThe Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Vakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
EnglishAdmittedly, most of the ideas expressed are more or less along the right lines.
Esitetyt ajatukset ovat kuitenkin asiasisällöltään melko myönteisen suuntaisia.
EnglishProgrammes which begin in a more modest way can also develop along those lines.
Myös ohjelmat, jotka käynnistyvät maltillisemmin, voivat kehittyä tähän suuntaan.
EnglishWe should not string Turkey along any longer. It is just unfair and thoughtless.
Emme saisi enää uskotella Turkille mitään, sillä se on epäreilua ja kevytmielistä.
EnglishI hope that they will find new money from their own sources to go along with this.
Toivon, että ne löytävät lisää varoja omista lähteistään näiden varojen lisäksi.
EnglishSo what opportunities do we have if we cannot achieve progress along formal lines?
Mitä mahdollisuuksia meillä sitten on, jos emme pysty etenemään virallista tietä?
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Arvoisa puhemies, tämän perusteella direktiiviehdotuksessa mennään oikean suuntaan.
EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Napsauta Toista kuvat, niin voit katsoa kuvien diaesitystä musiikin toiston aikana.
EnglishAll I can say to you, therefore, is this: let us move forward along this path.
Voin siis sanoa teille vain yhden asian: tähän suuntaan meidän kannattaa edetä.
EnglishTheir culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.
Heidän kulttuurinsa tuhoutuu yhdessä eläinten kanssa, joista he ovat riippuvaisia.
EnglishThen, along came the sanctions, which again created an extremely difficult climate.
Sitten tulivat pakotteet, jotka loivat uudelleen äärimmäisen vaikean ilmapiirin.
EnglishIn several areas, however, the milestones along the road to a SEPA still require
katsotuista perusrakenteista, ja ne myös soveltavat käytäntöön maiden välisiä
EnglishYet we certainly do not go along with the way Parliament is congratulating itself.
Emme yhdy kuitenkaan lainkaan parlamentin itselleen osoittamiin onnitteluihin.
EnglishThe conclusions of the last European Council in Vienna are along those lines.
Viimeisimmän, Wienissä pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat tämänsuuntaisia.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Sen lisäksi voimme todeta, että Burman rajaseudun Karen-kyliin on taas hyökätty.
EnglishWe shall take the liberty of re-tabling amendments along those lines in plenary.
Otamme vapauden jättää uudelleen niitä koskevia tarkistuksia täysistunnossa.
EnglishAn important factor all along has been our focus on producer responsibility.
Yksi tärkeä seikka, jota olemme kaiken aikaa painottaneet, on tuottajan vastuu.
EnglishWe are all confident that Italy will continue unhesitatingly along that path.
Odotamme luottavaisina, että Italia jatkaa edelleen vakaasti tällä samalla tiellä.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Tällä tavoin Tonavan varrella voi melkein nähdä, miten Eurooppa yhdentyy jälleen.

Autres mots

English
  • along with