« along with its » traduction en finnois

EN

« along with its » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « along with its » employé en contexte.

Traductions similaires pour « along with its » en finnois

along adverbe
along préposition
Finnish
with préposition
its pronom
Finnish
it pronom
Finnish

Exemples d'usage pour « along with its » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is also fair to assume that whoever takes the lead will carry the others along it its wake.
Lisäksi on lähdettävä siitä, että se, joka kulkee edellä, vetää muita perässään.
EnglishClearly, a joint initiative is what is needed here from the EU along with its partner countries.
On selvää, että tällöin EU:lta ja sen kumppanuusmailta tarvitaan yhteisiä aloitteita.
EnglishWe think that this report is based on this reality and we go along with its philosophy.
Mielestämme nämä tosiasiat ovat mietinnön perustana ja olemme yhtä mieltä sen filosofian kanssa.
EnglishIt is and must be in the interests of the EU to have balanced neighbourhood relations along all its external borders.
EU:n intresseissä on ja tulee olla tasapainoiset naapuruussuhteet kaikilla ulkorajoilla.
EnglishThe country farthest along in its efforts is Croatia.
Kroatia on päässyt näistä maista pisimmälle ponnisteluissaan.
EnglishWe may lament the fact that, along with its diminishing economic significance, Europe's role will be still smaller.
Voimme pahoitella sitä, että Euroopan rooli yhä pienenee sen vähenevän taloudellisen arvon ohella.
EnglishThe issue of cross-border health care arises again, along with its negative impact on certain health care systems.
Kysymys rajatylittävästä terveydenhuollosta ja sen kielteisistä vaikutuksista joihinkin terveydenhuoltojärjestelmiin nousee jälleen esiin.
EnglishThe USA, along with its allies, most notably the UK, launched a successful attack to displace al-Qa'ida from its stronghold.
Yhdysvallat liittolaisineen, lähinnä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, suoritti onnistuneen hyökkäyksen al-Qaidan ajamiseksi ulos linnakkeestaan.
EnglishWhat short-term measures is the Commission proposing to take, along with its partners, to establish alternative sources of rare earth elements?
Mihin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä yhdessä kumppaniensa kanssa vaihtoehtoisten lähteiden löytämiseksi harvinaisille maametalleille?
EnglishThree Member States have already availed themselves of funds: Hungary - whose situation Mr Becsey has just discussed along with its domestic responsibility - Latvia and Romania.
Kolme jäsenvaltiota ovat jo käyttäneet hyväkseen rahoitusta: Unkari - jonka tilannetta Zsolt László Becsey juuri käsitteli sen oman vastuun kanssa - Latvia ja Romania.
EnglishThe solidity of monetary union, along with its credibility in the eyes of the financial markets and the public, depends upon the transparency and rigour with which key decisions are made.
Rahaliiton vahvuus samoin kuin sen uskottavuus rahamarkkinoilla ja yleisön keskuudessa riippuvat myös siitä, miten avoimesti ja tiukasti nämä tärkeimmät päätökset tehdään.
EnglishWhen debating the possibility of sanctions, inevitably the political and economic power of the target country, along with its size and the likelihood of retaliation, is considered.
Kun seuraamusten mahdollisuudesta keskustellaan, samalla arvioidaan luonnollisesti kyseisen valtion poliittista ja taloudellista valtaa, valtion kokoa ja vastatoimien mahdollisuutta.

Autres mots

English
  • along with its