« aloof » traduction en finnois

EN

« aloof » en finnois

EN aloof
volume_up
{adjectif}

aloof (aussi: distant, remote, far)
It is the wrong approach, and I wonder, if the Commission is so aloof towards us MEPs, what its attitude is towards ordinary European citizens?
Se on väärä lähestymistapa, ja ihmettelenkin, että jos komissio on noin etäinen meille parlamentin jäsenille, miten se suhtautuu tavallisiin EU:n kansalaisiin?
aloof (aussi: distant, reserved, cagey)

Synonymes anglais de « aloof »

aloof

Exemples d'usage pour « aloof » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishInstead, the Social Democrats should ask themselves why they are standing aloof from the proposal.
Sosialidemokraattien olisi sen sijaan kysyttävä itseltään, miksi he torjuvat ehdotuksen.
EnglishIt really cannot be said that Europe is holding itself aloof.
Ei voi tosiaankaan sanoa, että Eurooppa ei olisi paikalla.
EnglishIt is lamentable that even Social Democrats stay aloof if you advocate the reduction of working hours.
Olemme jo valitettavasti irtaantuneet koko sosiaalidemokratiasta vaatimalla nykyään työajan lyhentämistä.
EnglishThe European Union cannot remain aloof from the various armed conflicts that occur to some extent throughout the world.
Euroopan unioni ei voi olla ottamatta kantaa ympäri maailmaa käynnissä oleviin aseellisiin selkkauksiin.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we keep being accused of being remote from the citizens and aloof.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meitä syytetään kotimaassa jatkuvasti siitä, että olemme kaukana kansalaisista ja etäisiä.
EnglishThe European Parliament cannot stay aloof.
EnglishMr President, we cannot remain aloof.
EnglishWe also, however, need the cooperation of the African Union and the Arab League, which are unfortunately still keeping completely aloof.
Tarvitsemme kuitenkin myös Afrikan unionin ja Arabiliiton yhteistyötä. Ne pysyttelevät valitettavasti edelleen täysin erossa asiasta.
EnglishIt is also worth asking, however, and in fact it has been asked, whether the Council may have adopted a somewhat aloof or passive attitude.
Minä, vaikka merkitykseni onkin vähäinen, en unohda sitä. Kysyn myös täällä jo kysyttyä asiaa: eikö neuvoston suhtautuminen ole ollut etäistä ja ponnetonta?
EnglishHowever, stating these reservations would also be a way of remaining aloof from the real heart of the matter on which our position is based.
Tuomalla ne esiin ilmaisisin kuitenkin vain pinnallisen ja ohuen kannan, joka ei millään tavoin liittyisi kysymyksen todelliseen ytimeen ja siihen perussyyhyn, joka on näkemykseni taustalla.
EnglishLadies and gentlemen, this report's political message is that Europe's Parliament is drawing much closer to its regions, thus abandoning its former attitude, which was somewhat aloof.
Hyvät kollegat, mietinnön poliittisena viestinä on, että Euroopan parlamentti tulee paljon lähemmäksi alueitaan ja näin ollen luopuu aiemmasta, jokseenkin etäisestä suhtautumistavastaan.
EnglishWe cannot, though, be non-partisan in countries such as Belarus, for we would, in fact, by standing aloof from all political parties, end up giving support to Lukashenko and his like.
Emme voi kuitenkaan olla puolueettomia Valko-Venäjän kaltaisten maiden kohdalla, sillä ottamalla etäisyyttä kaikkiin poliittisiin puolueisiin tukisimme lopulta Lukašenkaa ja hänen kaltaisiaan.
EnglishThe President of Parliament, though, needs not only to be available to all the groups, but must also guarantee that the House's staff will remain independent and aloof from political trends.
Parlamentin puhemiehen on kuitenkin oltava kaikkien ryhmien tavoitettavissa sekä taattava, että parlamentin henkilöstö pysyy jatkossakin riippumattomana ja sivussa poliittisista suuntauksista.