« alright » traduction en finnois

EN

« alright » en finnois

EN

alright {adjectif}

volume_up

Synonymes anglais de « alright »

alright

Exemples d'usage pour « alright » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English   Alright, it will be recorded in the Minutes that you wished to vote yes.
   Selvä on, pöytäkirjaan merkitään, että halusitte äänestää ehdotuksen puolesta.
English   Alright, Mr Salafranca, it has been withdrawn and there is no need to vote on it.
   Aivan, arvoisa jäsen Salafranca, tarkistukset on peruutettu, eikä niistä tarvitse äänestää.
EnglishAs to the guarantee, our Legal Service says it is alright.
Mitä vakuutuksiin tulee, oikeudellisen yksikkömme kanta on, että se käy päinsä.
English   Alright, Mr Bonde, explain to me the problem you have with Rule 100.
   Hyvä jäsen Bonde, olkoon menneeksi. Kertokaa, mikä 100 artiklaan liittyvä ongelma teillä on.
EnglishIf, on 8 September, we find that movements have begun, then alright.
Jos toteamme 8. syyskuuta, että liikkeelle on päästy, hyvä niin.
EnglishSo you could say then, that a little bit of war is alright, as long as it is not disproportionate.
Voitaisiin siis sanoa, että pieni sodankäynti on paikallaan, kunhan se ei ole kohtuutonta.
English   Alright, we will deal with it within the item on the agenda which has already been included on the subject.
   Hyvä on, käsittelemme aihetta esityslistalla sille jo varatussa kohdassa.
EnglishYour colleague in the brown jacket nodded to say 'alright' , but I was not called to submit my question.
Ruskeatakkinen avustajanne nyökkäsi minulle "selvä on", mutta minun ei sallittu esittää kysymystä.
EnglishAnd when they threatened me with strikes, I said, ‘Alright, but go on strike in the morning and in the afternoon’.
Kun he uhkasivat minua lakoilla, totesin: "Hyvä on, mutta lakkoilkaa sekä aamulla että iltapäivällä."
English   Alright, Mr de Rossa, that is what we will do.
EnglishThe question which arises, and the answers which were heard earlier, are this: alright, the issue may be regulated in 2013.
Kysymys, joka herää, ja vastaukset, jotka kuultiin aiemmin, ovat: asiaa voidaan siis säännellä vuonna 2013.
English   Alright, Mr Swoboda, you are correct.
EnglishAlright, 'new or improved' .
EnglishIs that alright with Europe?
EnglishI have lost my luggage, so I have no clothes or make-up and look pale and ugly, but I hope that is alright!
Matkatavarani ovat kadonneet, joten minulla ei ole sopivia vaatteita eikä meikkiä ja näytän rumalta ja kalpealta, mutta toivon, ettei se haittaa!
English   Alright, that concludes the vote.
English10:51 Alright, my favorite part.
EnglishBut things were not alright!
EnglishIt was very frivolous of some Council members to say: you want to do something new, alright, but nothing will come from new funding.
Oli erittäin huoletonta, kun eräät neuvoston jäsenet totesivat: haluatte siis tehdä jotain uutta, sopii, mutta uutta rahoitusta ei tule.
EnglishHe said there were technical problems to begin with, because the computers went into 'sleep mode' alright, but failed to 'wake up' again quickly enough.
Alussa oli teknisiä ongelmia, tietokoneet vaipuivat tosin virransäästötilaan, mutta eivät palautuneet riittävän nopeasti käyttötilaan.