« assist » traduction en finnois

EN

« assist » en finnois

volume_up
assist {substantif}

EN assist
volume_up
{substantif}

1. Sports

assist (aussi: pitch, service, pass, passing)
volume_up
syöttö {substantif}

Synonymes anglais de « assist »

assist

Exemples d'usage pour « assist » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe European Union has spent thousands of Euros to assist the victims in Turkey.
Euroopan unioni on lahjoittanut tuhansia euroja Turkin maanjäristyksen uhreille.
EnglishThis is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
Jäsenvaltioiden on tarjottava pikaista ja monipuolista apua tähän tilanteeseen.
EnglishAt the same time we should try to find ways to assist in the political process.
Samalla olisi pyrittävä löytämään keinoja poliittisen kehityksen tukemiseksi.
EnglishThe opening-up of larger markets will assist in the process of economic growth.
Entistä suurempien markkinoiden avautuminen edistää talouden kasvukehitystä.
EnglishAt one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
Yhdessä kohdassa sanotaan: " .... uudistuksia on jatkettava ja me autamme siinä" .
EnglishIn supporting this agreement I hope that it will assist development on both sides.
Kannatan sopimusta ja toivon, että se edistää kehitystä kummankin osapuolen hyväksi.
EnglishWe're available to assist you with product information, free trial or purchasing.
Autamme tuotetietoja, maksuttomia kokeiluja tai ostoja koskevissa asioissa.
EnglishWe will assist any process that leads to the consolidation of a democratic Ukraine.
Avustamme kaikissa menettelyissä, jotka johtavat Ukrainan demokratian lujittamiseen.
EnglishCoherence between these texts can only assist the marketing of these materials.
Näiden tekstien yhteneväisyys voi olla vain eduksi tämän aineiston kaupan pitämiselle.
EnglishEverything must be done in order to assist these people, who have suffered considerably.
Näiden kovasti koeteltujen ihmisten auttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.
EnglishThis programme should and will assist in the realisation of those objectives.
Ohjelman avulla pitäisi tukea - ja tuetaan - tavoitteiden täytäntöönpanoa.
EnglishTo assist you in recording a macro, prompts are displayed on the mouse LCD.
Hiiren LCD-näytössä näkyy kehotteita, jotka auttavat makron tallentamisessa.
EnglishIn 1997 we decided to establish a task force to assist UCLAF in its duties.
Vuonna 1997 päätimme muodostaa työryhmän, jotta UCLAF voisi harjoittaa toimintaansa.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Vetoan komissioon, että se auttaisi käytännöllisellä ja pikaisella tavalla.
EnglishNot only aid but trade was the answer, as a short-term measure to assist.
Vastaus oli, että avun lisäksi tarvitaan kauppaa lyhytaikaisena tukitoimenpiteenä.
Englishto assist in the development and overall restructuring of the European defence industry;
olla mukana Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisessä ja rakenneuudistuksessa;
EnglishOur Members will assist you with that and provide you with all the information you need.
Jäsenemme avustavat teitä tässä ja antavat teille kaikki tarvitsemanne tiedot.
EnglishThe international community must assist the East Timorese people in these steps.
Kansainvälisen yhteisön on autettava itätimorilaisia näissä toimissa.
EnglishIt understands the concerns and is fully committed to assist Portugal.
Se ymmärtää tätä koskevat huolet ja on täysin sitoutunut auttamaan Portugalia.
EnglishThere is no additional cost for having a Partner assist you in the purchase process.
Kumppanin tuen käyttäminen ostotapahtumassa ei aiheuta lisäkustannuksia.