« balance » traduction en finnois

EN

« balance » en finnois

volume_up
balance {substantif}
EN

balance {substantif}

volume_up
1. général
balance (aussi: equilibrium, poise, trim)
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
Aluesuunnittelu merkitsee samaa kuin tasapaino tai, jos niin halutaan, uusi tasapaino.
We have to strike a balance. In my view this is the right balance to strike.
Tasapaino on löydettävä, ja mielestäni tämä on oikea tasapaino.
The treaty strikes a balance and that balance has to be respected.
Perussopimuksella saadaan aikaan tasapaino, ja tuota tasapainoa on kunnioitettava.
balance (aussi: scale, scales)
volume_up
vaaka {substantif}
Nonetheless, the balance is in fact positive, certainly in the non-tropical regions.
Vaaka kallistuu kuitenkin paremmalle puolelle varsinkin muualla kuin trooppisilla alueilla.
The renamed Economic and Financial Committee should tilt the balance back to a proper equilibrium.
Uudelleen nimetyn talous- ja rahoituskomitean olisi saatava vaaka kallistumaan takaisin asianmukaiseen tasapainotilaan.
2. Finance
balance
volume_up
saldo {substantif}
In that light, the balance sheet for October is shocking.
Lokakuun saldo on näiden asioiden osalta kauhistuttava.
We have a DAB balance; we also have responsibilities as a budgetary authority.
Meillä on korjaavan ja täydentävän lisätalousarvion saldo, ja meillä on velvollisuutemme budjettivallan käyttäjänä.
The balance is clearly in the black, something to which Commissioner Vitorino’s work contributed greatly.
On pitkälti komission jäsenen Vitorinon työn ansiota, että saldo on selvästi plussan puolella.

Exemples d'usage pour « balance » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFirst of all, there must be a balance between social and economic considerations.
Ensinnäkin sosiaalisten ja rahoituksellisten näkökohtien on oltava tasapainossa.
EnglishWhat you said is correct: we need patience, we need wisdom and we need balance.
Sanoitte aivan oikein: me tarvitsemme kärsivällisyyttä, viisautta ja tasapainoa.
EnglishMr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kosovon sota on terävöittänyt kaiken.
EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Kulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Tähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
Englishthis package, Regulation ECB/2001/13 concerning the consolidated balance sheet
osa, Euroopan keskuspankin asetus EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta
EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Tämän tasapainon täytyy näkyä sopimuksessa, josta käymme parhaillaan keskustelua.
EnglishThat is part of the balance that we seek and I am confident that we can achieve it.
Se on osa sitä tasapainoa, johon pyrimme, ja olen varma, että me saavutamme sen.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Näiden kahden pilarin välisen tasapainon tärkeydestä on tuskin epäilystäkään.
EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Haluan korostaa, että tämän tasapainon säilyttäminen on meille ehdoton edellytys.
EnglishIt represents a proper balance between the views of the Council and Parliament.
Se edustaa asianmukaista tasapainoa neuvoston ja parlamentin kantojen välillä.
EnglishSo there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
Siten tasapainon löytäminen tässä on vaikeaa, ja komissio seuraa asiaa tiiviisti.
EnglishBecause the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Tämä johtuu siitä, että maksutaseeseen liittyvät rasitukset ja ongelmat poistuvat.
EnglishThe Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.
Komissio katsoo, että nyt ehdotetut uudet säännöt luovat asianmukaisen tasapainon.
EnglishBank (ECB) approved a new Regulation concerning the consolidated balance sheet
kokouksessa uuden rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevan asetuksen,
EnglishThe Council would probably be well advised to adjust the balance of these criteria.
Neuvosto tekisi luultavasti viisaasti, jos se tasapainottaisi näitä kriteerejä.
EnglishThat being said, I still regret the lack of balance in this text on certain issues.
Pahoittelen kuitenkin tasapainon puutetta tekstissä joidenkin seikkojen osalta.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan pidätysmääräys oli oikea askel.
EnglishThe report also calls for a political balance in the membership of the Commission.
Tässä mietinnössä toivotaan poliittisesti tasapainoisesti muodostettua komissiota.
EnglishAt the same time - and this is important - there must be a balance in what we do.
Samanaikaisesti - ja tämä on tärkeätä - meidän täytyy toimia tasapainoisesti.