« beautiful » traduction en finnois

EN

« beautiful » en finnois

EN beautiful
volume_up
{adjectif}

beautiful (aussi: braw, exquisite, graceful, fair)
volume_up
kaunis {adj.}
All this would make Strasbourg more attractive because it is a beautiful city.
Tämä tekisi Strasbourgista entistä houkuttelevamman, koska se on kaunis kaupunki.
A beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop.
Kaunis uusi aloitusnäyttö, jossa on tapahtumaruutuja, ja tuttu työpöytä.
However, do you remember what a beautiful day it was yesterday here in Strasbourg?
Huomasitteko, miten valtavan kaunis päivä täällä Strasbourgissa oli eilen?
beautiful (aussi: brilliant, classic, excellent, fulgent)

Exemples d'usage pour « beautiful » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is a beautiful, grand and seductive project, but yet it harbours many dangers.
Se on upeaa, suurta, houkuttelevaa ja kuitenkin siinä on mukana kaikenlaisia vaaroja.
EnglishIn Strasbourg, beautiful administrative buildings stand unused for 80% of the time.
Strasbourgissa kauniit hallintorakennukset ovat käyttämättöminä 80 prosenttia ajasta.
EnglishThen we will be able to develop an even closer friendship with this beautiful country.
Silloin voimme kehittää jopa tiiviimmän ystävyyssuhteen tämmän kauniin maan kanssa.
EnglishThis Parliament, the artists, the beautiful women - how stupid do you think we are?
Kuinka tyhmänä te pidätte parlamenttia, kauniita naisia ja taiteilijoita?
EnglishThe elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.
Tässä kauniissa salissa oleva virtahepo on luonnollisesti Unkarin medialaki.
EnglishThe producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Tuottaja kertoi meille etsivänsä suloista, viatonta ja kaunista, tuoretta kasvoa.
EnglishSome are rather beautiful!
Ja niinpä monet parlamentin jäsenistä ovat naisia - jotkut varsin kauniita!
English12:35 So after five days of crossing the Drake Passage -- isn't that beautiful.
12:35 Ylitettyämme viisi päivää Drakensalmea -- eikö olekin kaunista.
EnglishWe should also help with the reconstruction of the beautiful historic city.
Meidän olisi myös autettava tuon kauniin historiallisen kaupungin jälleenrakentamisessa.
English. - Madam President, in my mind's eye I see a beautiful country.
PPE-DE-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, näen mielessäni kauniin maan.
EnglishWill we manage to make those ugly laws - and there are a great many of them - beautiful?
Voisimmeko me tehdä kauniita niistä rumista laeista, jollaisia on paljon?
EnglishThat goes between the beautiful city of Umeå in Sweden and Vasa in Finland.
Se kulkee Ruotsin kauniin Uumajan kaupungin ja Suomen Vaasan välillä.
English   – Mr President, trust is a beautiful thing, but there cannot be unconditional trust.
   – Arvoisa puhemies, luottamus on hieno asia, mutta luottamus ei saa olla varauksetonta.
EnglishThe most beautiful landscapes I had seen in Asia were Sri Lanka and Bali.
Hienoimmat Aasiassa näkemäni maisemat olivat Sri Lankalla ja Balilla.
EnglishA beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop.
Suunniteltu käytettäväksi kosketuksen, hiiren ja näppäimistön avulla.
EnglishLast May we were in Uzbekistan, the beautiful and historic country of Tamburlaine.
Olimme viime toukokuussa Uzbekistanissa, tuossa kauniissa ja historiallisessa Tamburlainen maassa.
EnglishOtherwise, there will be a guerrilla war, which will not solve anything for this beautiful island.
Muutoin olemme sissisodassa, joka ei ratkaise tämän kauniin saaren konfliktia.
EnglishThis is our duty to our children and all other living beings on this beautiful planet.
Tämä on velvollisuutemme lapsiamme ja muita tällä kauniilla planeetalla eläviä olentoja kohtaan.
English"I watch dance shows, entertainment shows and programmes with beautiful girls in".
"Katson tanssiesityksiä, show-esityksiä, kauniita tyttöjä."
English   I would like to call attention to the condition of a beautiful Hungarian river, the Rába.
   Haluan kiinnittää huomionne kauniin unkarilaisen Rába-joen tilaan.