« chronic » traduction en finnois

EN

« chronic » en finnois

EN

chronic {adjectif}

volume_up
Chronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
Krooninen pula elimistä kaikkialla Euroopassa aiheuttaa 60 000 turhaa kuolemaa.
Otherwise, short-term imbalances will be followed by chronic deficits.
Muuten lyhytaikaisia epätasapainoja seuraa krooninen vaje.
However, across Europe we still face a chronic skills crisis.
Kuitenkin kaikkialla Euroopassa on edelleen havaittavissa krooninen taitopula.
The environmental aspects, including chronic exposure to pesticides, will also be taken into account.
Myös ympäristönäkökohdat, kuten jatkuva altistuminen hyönteismyrkyille, otetaan huomioon.
Chronic overfishing has resulted in smaller and smaller catches for European fisheries and lost jobs.
Jatkuva liikakalastus on johtanut yhä pienempiin saaliisiin Euroopan kalastusalalla, ja työpaikkoja on menetetty.
All of them are achieving higher returns than us, while we are wallowing in chronic recession.
Ne saavuttavat meitä suurempia voittoja, me puolestaan ryvemme jatkuvassa lamassa.

Synonymes anglais de « chronic »

chronic

Exemples d'usage pour « chronic » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe leak is also responsible for chronic illnesses affecting more than 100 000 people.
Vuoto on syypää myös kroonisiin sairauksiin, joista kärsii yli 100 000 ihmistä.
EnglishAre we facing chronic pollution, which will last for years, or is a solution emerging?
Joudummeko sietämään vuosia kestävää saastumista, vai onko ratkaisu hahmottumassa?
EnglishIt has exposed a chronic crisis of the values upon which the EU is officially based.
Se on paljastanut niiden arvojen kroonisen kriisin, joihin EU virallisesti perustuu.
EnglishShe suffered chronic ill health as a result of being detained and is now recovering.
Pidätyksen vuoksi hän kärsi kroonisesta sairastelusta ja on nyt toipumassa.
EnglishSound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
Terveellinen ravinto ja terveet elintavat voivat ehkäistä monia kroonisia sairauksia.
EnglishIt ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.
Liikalihavuutta ei kuitenkaan pidä pitää kroonisena sairautena, kuten mietinnössä tehdään.
EnglishMalnutrition and chronic diseases are rife, and medicines are not available.
Aliravitsemusta ja kroonisia sairauksia esiintyy yleisesti, eikä lääkkeitä ole saatavilla.
EnglishIn Austria, 47% of unemployed single parents live in chronic poverty.
Itävallassa 47 prosenttia työttömistä yksinhuoltajista elää jatkuvassa köyhyydessä.
EnglishThey are cheap labour, and suffer from chronic incurable diseases.
He ovat halpaa työvoimaa ja kärsivät kroonisista, parantumattomista sairauksista.
EnglishAll of them are achieving higher returns than us, while we are wallowing in chronic recession.
Ne saavuttavat meitä suurempia voittoja, me puolestaan ryvemme jatkuvassa lamassa.
EnglishThere is a chronic lack of funding for protection of this wealth in the European Union.
Tämän pääoman suojelu kärsii Euroopan unionissa jatkuvasti riittämättömästä rahoituksesta.
EnglishWhat is an acute problem could, if matters are not dealt with properly, become a chronic one.
Mikäli asioita ei hoideta kunnolla, äkillisestä ongelmasta saattaa muodostua pitkäaikainen.
EnglishIt is sometimes called a family illness, with relatives often suffering from chronic stress.
Tautia kutsutaan joskus perheen sairaudeksi omaisten kärsiessä usein kroonisesta stressistä.
EnglishHaving said which, it is vital that we correct the chronic social pathogenies that give birth to violence.
Meidän on tärkeää myös korjata väkivaltaa aiheuttavat pysyvät sosiaaliset epäkohdat.
EnglishThere are still chronic inequalities in the distribution of labour income.
Työtulot jakautuvat edelleen kroonisesti epätasaisesti.
EnglishWe hope that an easier way will be found to solve the chronic problem of ageing Europe.
Toivomme, että ikääntyvää Eurooppaa koskevan kroonisen ongelman ratkaisemiseksi löydetään helpompi keino.
EnglishUnemployment, youth unemployment in the Iberian Peninsula and many eurozone countries is chronic.
Työttömyys, nuorisotyöttömyys Iberian niemimaalla ja monissa euroalueen valtioissa on kroonista.
EnglishThese regulations will allow mobility within the European Union for those with chronic illnesses.
Nämä säännökset mahdollistavat kroonista sairautta sairastaville liikkuvuuden Euroopan unionissa.
EnglishSecondly, successive periods show that we are faced with a chronic imbalance in this system.
Toisaalta peräkkäiset markkinointivuodet osoittavat, että tämä järjestelmä on jatkuvasti epätasapainossa.
EnglishThat's crazy, but that's, in fact, what happens with chronic pain.
Hullua, mutta kroonisessa kivussa tapahtuu juuri näin.