EN committed
volume_up
{adjectif}

committed
The Hungarian Presidency is committed to advancing the proposals in the refugee package.
Puheenjohtajavalio Unkari on sitoutunut edistämään pakolaispaketin ehdotuksia.
Microsoft is committed to helping protect the security of your information.
Microsoft on sitoutunut suojelemaan käyttäjiensä yleisiä ja henkilötietoja.
The European Union remains firmly committed to the reconstruction of Afghanistan.
Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut Afganistanin jälleenrakentamiseen.
committed (aussi: confirmed)
Mr Garot is a committed politician on agricultural matters.
Esittelijä Garot on vannoutunut maatalouspoliitikko.
He is a committed European and a man who understands what it is all about.
Hän on vannoutunut eurooppalainen ja ymmärtää, mistä on kyse.
Olen Internetin riippumattomuuden vannoutunut kannattaja.
Presidentti on myös järkähtämätön ympäristönsuojelija. Tämä on johtanut siihen, että hän on perustanut Euroopan vihreiden presidenttien ryhmän.
committed (aussi: constant, loyal, staunch, religious)
The European Union has been a staunch and committed member of the international coalition against terrorism.
Euroopan unioni on ollut kansainvälisen terrorismin vastaisen koalition uskollinen ja sitoutunut jäsen.
Of course, it is only to be expected that the Commission, which is committed to these two major currents, should likewise be committed to American interests.
No, on normaalia, että komissio, joka on uskollinen näille kahdelle tärkeimmälle puolueelle, on luonnollisesti uskollinen amerikkalaisten eduille.
In the midst of all discussion about changes, it is important to state that ECHO' s committed and loyal staff are the most important asset we have to build upon.
Muutoksista keskusteltaessa on tärkeää todeta, että ECHOn innostunut ja uskollinen henkilöstö on tärkein voimavara, johon voimme toimintamme perustaa.

Synonymes anglais de « committed »

committed
English

Exemples d'usage pour « committed » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBecause in Bulgaria crimes committed by gypsies are not investigated in detail.
Mustalaisten tekemiä rikoksia ei nimittäin tutkita Bulgariassa perinpohjaisesti.
EnglishIn this House, we are all very committed to the safety of our fellow citizens.
Olemme parlamentissa hyvin sitoutuneita takaamaan kansalaistemme turvallisuuden.
EnglishAt no time has Mr Barrot ever committed a criminal offence – at no time whatever!
Komission jäsen Barrot ei ole koskaan syyllistynyt rikokseen, toistan, ei koskaan!
EnglishThat does not of course mean only the atrocities committed by the Taliban regime.
Tämä ei suinkaan rajoitu koskemaan vain Taliban-hallinnon harjoittamia julmuuksia.
EnglishWe are committed to the process of democratisation and coexistence in Kosovo.
Ponnistelemme luodaksemme demokratisoinnin ja rinnakkaiselon prosessin Kosovoon.
EnglishHowever, we are still committed to never giving up as long as that is possible.
Olemme kuitenkin luvanneet, ettemme anna periksi niin kauan kuin se on mahdollista.
EnglishWe remain committed on this issue and our attention is entirely focused on Chechnya.
Olemme edelleen kiinnostuneita asiasta ja kiinnitämme koko huomiomme T?et?eniaan.
EnglishI remain committed to serving the citizens with your cooperation and support.
Lupaan ajaa kansalaisten asiaa vastakin teidän yhteistyönne ja tukenne turvin.
EnglishMy Group called for this framework agreement, and it is very much committed to it.
Ryhmämme vaati tätä puitesopimusta ja on osallistunut aktiivisesti sen laatimiseen.
EnglishThe Italian Government is strongly committed to reaching a balanced agreement.
Italian hallitus pyrkii voimakkaasti saamaan aikaan tasapainoisen sopimuksen.
EnglishI have always denounced all human rights abuses, wherever they are committed.
Olen aina tuominnut kaikki ihmisoikeusrikkomukset, missä niihin syyllistytäänkään.
EnglishThe Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s.
Japanilaiset tekivät 1930- ja 1940-luvuilla erittäin raakoja sotarikoksia.
EnglishAt that time I committed myself to working actively with you in the European interest.
Tuolloin sitouduin työskentelemään kanssanne aktiivisesti Euroopan edun nimissä.
EnglishThey have committed the same crime. They have received identical sentences.
He ovat tehneet saman rikoksen ja saaneet siitä täsmälleen saman rangaistuksen.
EnglishFunding for projects we have committed to arrives late and sometimes badly.
Hankkeisiin lupaamamme rahoitus saapuu perille myöhässä ja on toisinaan vähäistä.
EnglishThis programme, which is worth about EUR 40 million, will be committed in 2003.
Ohjelman määrärahat ovat 40 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan vuonna 2003.
EnglishThis is one of the sins committed by managements in the European car industry.
Tämä on yksi synneistä, joihin eurooppalaisen autoteollisuuden johto on syyllistynyt.
EnglishIt has committed huge acts of cruelty without anyone being held to account.
Se on syyllistynyt valtaviin julmuuksiin, eikä kukaan ole joutunut vastuuseen.
EnglishQuite the contrary: we are committed to credibility and greater efficiency.
Päinvastoin: olemme sitoutuneet uskottavuuteen ja entistä suurempaan tehokkuuteen.
EnglishIn any case, each time that he has committed himself to do something, he has done it.
Joka tapauksessa aina, kun hän on luvannut jotain, hän on pitänyt lupauksensa.