EN conduct
volume_up
{substantif}

volume_up
käytös {substantif}
The conduct of Gordon Brown is particularly reprehensible.
Gordon Brownin käytös on erityisen tuomittavaa.
The United States’s conduct on this issue does not, unfortunately, encourage much in the way of confidence.
Yhdysvaltojen käytös tässä kysymyksessä ei valitettavasti juurikaan herätä luottamusta.
What I can do is ask Parliament to forgive this manifest untoward conduct by members of staff whom I do not know by name, but which I hope you will excuse.
Voin vain pyytää parlamenttia suomaan anteeksi niille tuntemattomille henkilöstön jäsenille, joiden käytös on ollut valitettavaa; toivon, että annatte heille anteeksi.
volume_up
menettelytapa {substantif}
Given that it is illegal to sell GM rice, how can the conduct advised by the FSA possibly be legal?
Kun ottaa huomioon, että muuntogeenistä organismia sisältävän riisin myyminen on laitonta, miten FSA:n neuvoma menettelytapa voi olla laillinen?
That would be a sensible way of going about things, and by conducting yourself in that way you would be doing democracy in the European Union a great service.
Tämä olisi järkevä menettelytapa, ja tällaisella toiminnalla tekisitte Euroopan unionin demokratialle suuren palveluksen.
conduct (aussi: lead)
volume_up
johtaminen {substantif}
However, it can be seen that the underlying purpose of this report is not only to develop economic relations but to conduct foreign policy on the part of the EU.
Voidaan kuitenkin huomata, että tämän mietinnön takana oleva tarkoitus ei ole pelkästään taloussuhteiden kehittäminen vaan ulkopolitiikan johtaminen EU:n puolesta.
(DA) Mr President, I should like to thank Mr Bowis for doing an excellent job in conducting these not-so-easy negotiations.
(DA) Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää John Bowisia erinomaisesta työstä näiden ei-niin-helppojen keskustelujen johtamisessa.
Excessive water extraction, conducting untreated waste water to Jordan, and the uncontrolled dumping of community waste have led to unthinkable health risks and a shortage of water.
Veden liiallinen otto, käsittelemättömien jätevesien johtaminen Jordaniin ja kontrolloimaton yhdyskuntajätteiden kaataminen siihen johtaneet käsittämättömiin terveysriskeihin ja vesipulaan.
volume_up
toimeenpano {substantif}
Conducting this new procedure in the context of the Lisbon provisions was a new experience for all of us and, as I humbly admit, for me above all.
Tämän uuden menettelyn toimeenpano Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti oli uusi kokemus meille kaikille ja, kuten nöyrästi myönnän, ennen kaikkea minulle.
conduct
volume_up
suoritustapa {substantif}
conduct
volume_up
asoiden hoito {substantif}

Exemples d'usage pour « conduct » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
Tämän kunnan menettely on todellakin ristiriidassa tulevien määräysten kanssa.
EnglishThose are the countries with which Mr Putin wishes to conduct his European policy.
Näiden maiden kanssa presidentti Putin haluaa harjoittaa Eurooppa-politiikkaansa.
EnglishSubject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
Aihe: Aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen velvoittavuus
Englishprovides or creates links to external sites that violate this Code of Conduct.
tarjoaa tai luo linkkejä ulkoisiin sivustoihin, jotka rikkovat tätä käytösohjetta
EnglishOnly then would we have been able to conduct proper and searching discussions.
Vain siten me olisimme voineet käydä todella järkeviä ja syvällisiä neuvotteluja.
EnglishBut the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
Komissio ei nyt kuitenkaan voi joutua yksin vastaamaan menettelynsä seurauksista.
EnglishBurma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Burma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
EnglishPlease allow me to start with some general remarks about the Code of Conduct.
Jos sallitte, esitän ensimmäiseksi muutamia yleisiä huomioita käytännesäännöistä.
EnglishIndeed, it is becoming increasingly difficult to conduct such a policy in Belarus.
Valko-Venäjällä onkin yhä suurempia vaikeuksia noudattaa tällaista toimintalinjaa.
EnglishThe Commission will therefore not be held back by the conduct of the social partners.
Siksi komissio ei anna työmarkkinaosapuolten toiminnan estää itseään toimimasta.
EnglishWe must now ensure that we conduct a policy that strengthens competitiveness.
Meidän on nyt varmistettava, että soveltamamme politiikka vahvistaa kilpailukykyä.
EnglishWe cannot expect anyone to conduct Europe’s neighbourhood policy on our behalf.
Emme voi olettaa, että joku muu toteuttaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa puolestamme.
EnglishAnother issue that was dealt with was the Code of Conduct on counter-terrorism.
Toinen käsitelty asia olivat terrorismin torjuntaa koskevat käytännesäännöt.
EnglishEqually, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
Samoin olisi myös epärehellistä väittää, että Venäjän toiminta olisi moitteetonta.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Mielestäni olemme harjoittaneet ja harjoitamme edelleen järkevää politiikkaa.
EnglishI thank him for the information he gave us on a number of these codes of conduct.
Kiitän häntä siitä tiedosta, jonka hän antoi lukuisista menettelysäännöistä.
EnglishThis was certainly not what we pictured when the code of conduct was signed!
Tällaista me emme todellakaan kuvitelleet allekirjoittaessamme menettelysääntöjä!
EnglishThe EU should now send a very clear signal that it does not accept this conduct.
EU:n pitäisi nyt viestittää erittäin selkeästi, ettei se hyväksy tällaista toimintaa.
EnglishMany arms sales would be forbidden under the code of conduct and rightly so.
Monet asekaupat kiellettäisiin käytännesääntöjen nojalla, mikä olisi aivan oikein.
EnglishThese decisions, this timetable and this code of conduct must be respected.
Näitä päätöksiä, tätä aikataulua ja näitä käyttäytymissääntöjä on noudatettava.