EN

considering {adverbe}

volume_up

Exemples d'usage pour « considering » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, I should like to start by considering two different scenarios.
   . Arvoisa puhemies, aloitan pohtimalla kahta erilaista tulevaisuudennäkymää.
EnglishWe have been considering what has happened since then, during the last four years.
Olemme pohtineet, mitä sen jälkeen on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana.
EnglishFor their part, the Member States are considering how they could contribute.
Jäsenvaltiot tutkivat omalta osaltaan mahdollista osallistumistaan avustuksiin.
EnglishEven America has now said that it is considering breaking off diplomatic relations.
Jopa Yhdysvallat on sanonut harkitsevansa diplomaattisten suhteiden katkaisemista.
EnglishI remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
Olen valmis tarkastelemaan tätä jossain yhteispäätösmenettelyn myöhemmässä vaiheessa.
EnglishMr Schnellhardt made a few comments on this question that are worth considering.
Herra Schnellhardt sanoikin jo jotain tämän asian kannalta huomionarvoista.
EnglishAs the presidency has noted, the Union as a whole is considering its position.
Kuten puheenjohtajavaltio on todennut, unioni harkitsee kantaansa kokonaisuudessaan.
EnglishIt is impossible to combat climate change without considering energy efficiency.
Ilmastonmuutosta on mahdoton torjua ottamatta huomioon energiatehokkuutta.
EnglishMember States are also considering national actions to support their manufacturers.
Jäsenvaltiot harkitsevat myös kansallisia toimia valmistajiensa tukemiseksi.
EnglishConsidering the second pillar, most indicators and forecasts point to increasing
Useimpien toiseen pilariin kuuluvien indikaattorien ja ennusteiden mukaan
EnglishBosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
Sekä Bosnia ja Hertsegovina että Serbia harkitsevat hakemuksen jättämistä.
EnglishIn spite of this, the world is considering this aspect very seriously as well.
Tästä huolimatta maailmassa käsitellään myös tätä aihetta hyvin vakavasti.
EnglishThat is a tragedy, considering that it happened in their own constituency.
Se on traagista, kun ajatellaan, että tämä tapahtui heidän omassa vaalipiirissään.
EnglishMy question is, who asked the bureaucrats to spend time considering such stupidity?
Haluan kysyä, kuka pyysi virkamiehiä kuluttamaan aikaa moisen typeryyden pohtimiseen.
EnglishSome EU Member State governments are now considering nothing but the numbers.
Joidenkin EU:n jäsenvaltioiden hallitukset tarkastelevat ainoastaan lukuja.
EnglishNow we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine.
Nyt mietitään ajatusta valmistaa roséviiniä värjäämällä valkoviini punaviinillä.
EnglishThe Egyptians are also considering that possibility with different intensity.
Egyptiläisetkin harkitsevat tätä asiaa, tosin erilaisella intensiteetillä.
EnglishOf course, the package of measures that we are considering is quite broad.
On tietysti totta, että käsittelyssä oleva toimenpidepaketti on varsin laaja.
EnglishWe are also considering further projects in the Balkans, Africa and South Pacific.
Me harkitsemme myös lisähankkeita Balkanilla, Afrikassa ja eteläisellä Tyynellämerellä.
EnglishIt is worth considering the meaning of the terms 'growth' and 'stability'.
Mietinnössä ei myöskään kyseenalaisteta vakaus- ja kasvuohjelmien pätevyyttä.