« contingency plan » traduction en finnois

EN

« contingency plan » en finnois

EN contingency plan
volume_up
{substantif}

contingency plan
This contingency plan, by means of which part of the North Sea was closed for fishing, had the opposite effect.
Tämä hätäsuunnitelma, jolla osa Pohjanmerta suljettiin kalastukselta, vaikutti päinvastaisesti.
Commissioner, changing a common organisation of the market to have a long-term effect is something which we would term a reform, rather than a contingency plan.
Arvoisa komission jäsen, meidän mielestämme yhteisen markkinajärjestelyn vaihtaminen pitkän aikavälin vaikutuksiin on uudistus eikä hätäsuunnitelma.

Traductions similaires pour « contingency plan » en finnois

contingency substantif
plan substantif
to plan verbe

Exemples d'usage pour « contingency plan » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must have proper checks on the readiness and the value of our contingency plan.
Meidän on tehtävä valmiussuunnitelmamme valmiutta ja toimivuutta koskevia tarkistuksia.
EnglishIt is vital that we have a workable and effective contingency plan in place.
On tärkeää, että meillä on nyt toimiva ja tehokas varautumissuunnitelma.
EnglishWe have never had to draw up a contingency plan with so few given elements and so many unknowns.
Meidän ei ole koskaan tarvinnut laatia varasuunnitelmaa, jossa on niin vähän tunnettuja ja niin paljon tuntemattomia tekijöitä.
EnglishThis first contingency plan is being implemented by various European NGOs in cooperation with the Colombian Red Cross.
Tämän ensimmäisen hätäsuunnitelman panevat täytäntöön useat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt yhdessä Kolumbian Punaisen Ristin kanssa.
EnglishFor example, are the Interior Ministers discussing whether or not there needs to be a contingency plan for 1 January 2000?
Keskustelevatko esimerkiksi sisäasiainministerit siitä, tarvitseeko vuoden 2000 tammikuun 1. päivää varten laatia valmiussuunnitelmaa?
EnglishUntil that is successfully complete, we have contacts and ways open in order to maintain the contingency plan for the future.
Siihen saakka kun se on suoritettu onnistuneesti, meillä on yhteyksiä ja väyliä, joilla pidämme yllä varasuunnitelmaa tulevaisuudessa.
EnglishI wish you well in getting all Member States together and in getting a proper contingency plan in place, Commissioner.
Arvoisa komission jäsen, toivotan teille menestystä, kun pyritte saamaan kaikki jäsenvaltiot toimimaan yhdessä ja laatimaan asianmukaisen valmiussuunnitelman.
EnglishNevertheless, the Council also agreed that the contingency plan should be followed in case serious problems emerge which could not be resolved.
Neuvosto kuitenkin hyväksyi myös varautumissuunnitelman noudattamisen tapauksessa, jossa ilmeneviä vakavia ongelmia ei voida ratkaista.
EnglishIt took seriously this initiative to build the contingency or alternative plan and to push for a solution by setting the deadlines.
Se suhtautui vakavasti aloitteeseen varautumissuunnitelman tai vaihtoehtoisen suunnitelman laatimisesta sekä ratkaisun edistämisestä asettamalla määräaikoja.
EnglishHowever, the contingency plan suggested by the Commission appears to be a plan which will only restrict the production of beef and veal in the long term.
Kuitenkin se, mitä komissio esittää hätäsuunnitelmana, näyttää asiaa lähemmin tarkasteltuna vähentävän naudanlihan tuotantoa vasta pitkällä aikavälillä.
EnglishThe turmoil has taken everyone by surprise and it does not seem that any contingency plan was made for such an eventuality, which is not localised but widespread.
Kuohunta on yllättänyt kaikki; se ei ole paikallista, vaan laajalle levinnyttä. Näyttää siltä, että sen varalta ei ole tehty minkään laista valmiussuunnitelmaa.
EnglishAs a bad example of such a futile measure, I would remind the Commission of the cod contingency plan which it launched for the North Sea in the winter of 2000.
Huonona esimerkkinä tällaisesta mielettömästä toimenpiteestä palautan komission muistiin turskia koskevan hätäsuunnitelman, jonka komissio talvella 2000 asetti Pohjanmerelle.