« contingent » traduction en finnois

EN

« contingent » en finnois

EN contingent
volume_up
{adjectif}

1. général

The cause was not contingent, but structural - and not just in economic terms.
Syy ei ollut satunnainen vaan rakenteellinen, eikä pelkästään taloudellisessa mielessä.
contingent (aussi: debatable, diffident, dodgy, doubtful)
contingent

2. Droit

contingent
The cause was not contingent, but structural - and not just in economic terms.
Syy ei ollut satunnainen vaan rakenteellinen, eikä pelkästään taloudellisessa mielessä.
contingent
contingent

Exemples d'usage pour « contingent » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
"On painotettava, että joukkojen tehtävänä on toimia pääasiassa pelotteina."
EnglishMrs Flemming and I tabled 35 amendments on behalf of the Austrian contingent.
Jäsen Flemming ja minä jätimme käsiteltäväksi 35 tarkistusta Itävallan osuuden puolesta.
EnglishThe debate was lively, with strong participation from the contingent from the ACP countries.
Keskustelu oli vilkasta ja AKT-maiden edustajisto osallistui siihen voimakkaasti.
EnglishPoland is sending a 400-strong contingent, including engineers and medics.
Puola lähettää alueelle 400 hengen vahvuiset joukot, joihin kuuluu myös insinöörejä ja lääkäreitä.
EnglishOur final position on the increased allowance will be contingent on the outcome of this evaluation.
Korvausten lisäämistä koskeva lopullinen kantamme riippuu tämän arvioinnin tuloksesta.
EnglishThese amendments make the provision of aid contingent on political criteria which are far too demanding.
Näissä tarkistuksissa asetetaan liian vaativat poliittiset kriteerit avunannolle.
EnglishIn another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
Eräässä toisessa tapauksessa rantaan ajelehti liuta kumiankkoja.
EnglishThese contingent motivators -- if you do this, then you get that -- work in some circumstances.
Nämä riippuvaiset motivaation lähteet, jos teet näin, niin saat tuon, toimivat joissain olosuhteissa.
EnglishCommunity aid must be contingent on long-term agreements on employment and local development.
Yhteisön tuen pitäisi olla kytköksissä pitkän aikavälin sopimuksiin työllisyydestä ja paikalliskehityksestä.
EnglishThe European troop contingent must be sent to the area soon.
Eurooppalaiset joukot tulee lähettää alueelle nopeasti.
EnglishBut, if you look at the characteristics of those two, pleasure is contingent upon time, upon its object, upon the place.
Jos tutkimme näiden ominaispiirteitä, mielihyvä riippuu ajasta, kohteesta ja paikasta.
English   Mr President, the Hungarian Socialist contingent congratulates Mr Eurlings on a very good report.
   Arvoisa puhemies, Unkarin sosiaalidemokraatit kiittävät esittelijä Eurlingsia erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishFurthermore, State aid must not be made contingent upon political conditions such as the site of investment.
Valtiontuet eivät näin ollen saa olla riippuvaisia poliittisista oloista, kuten investointipaikasta.
EnglishHowever, the specific details of specific programmes are obviously contingent on the resolution of that matter.
Eri ohjelmia koskevat erityiset yksityiskohdat riippuvat tietysti kuitenkin tämän asian ratkaisusta.
EnglishMore than 10 000 have taken refuge in Chad, where the peace mission includes a contingent of the Polish Army.
Yli 10 000 ihmistä on hakenut turvaa Tšadista, jossa rauhanturvaajiin kuuluu myös Puolan armeijan osasto.
EnglishWe now have in Chad a large contingent of Irish troops.
EnglishWhen we elect a parliament we entrust it with the safeguarding of our liberties for a temporary and contingent period.
Kun valitsemme parlamentin, uskomme sille vapauksiemme turvaamisen väliaikaiseksi ja epävarmaksi ajaksi.
EnglishI do not find it acceptable, Commissioner, to make aid contingent on producers joining a producers' organisation.
Arvoisa komission jäsen, en hyväksy sitä, että tuottajajärjestöjen jäsenyydestä tehdään tuensaannin edellytys.
EnglishIt was the Council’s decision to send a seven-thousand-strong contingent of troops to Lebanon that saved the UNIFIL mission.
Oli neuvoston päätös lähettää Libanoniin 7 000 miehen sotilasosasto, joka pelasti UNIFILin operaation.
EnglishLadies and gentlemen, President Obama's decision to increase his military contingent by 30 000 troops is very recent.
Hyvät parlamentin jäsenet, presidentti Obaman päätös lisätä sotilasjoukkojaan 30 000 sotilaalla on hyvin tuore.