« continual » traduction en finnois

EN

« continual » en finnois

EN

continual {adjectif}

volume_up
If this respect is not forthcoming, it will be a continual source of misery.
Jos tätä kunnioitusta ei osoiteta, niin siitä tulee jatkuva lähde uudelle kurjuudelle.
The continual oppression of one of Europe's largest minorities is shameful and inefficient.
Yhden Euroopan suurimman vähemmistön jatkuva sortaminen on häpeällistä ja tehotonta.
How to improve activity-based management is a continual challenge.
Toimintoperusteisen hallinnon kehittäminen on jatkuva haaste.
continual (aussi: constant, incessant)

Exemples d'usage pour « continual » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe should strive to follow this example and to monitor it on a continual basis.
Meidän olisi seurattava tätä esimerkkiä ja valvottava jatkuvasti sen noudattamista.
EnglishThis illustrates the continual attention which the Council pays to this problem.
Se osoittaa, että neuvosto kiinnittää jatkuvasti huomiota tähän ongelmaan.
EnglishThere are continual complaints that the EU is not being visible enough here.
Siitähän puhutaan jatkuvasti, että EU toimii Kosovossa liian näkymättömästi.
EnglishWe have provided continual follow-up since then, with a successful outcome.
Tilanteen edistymistä on seurattu siitä lähtien, ja tulokset ovat olleet myönteisiä.
EnglishThere are continual aftershocks in El Salvador and even in Nicaragua.
Jälkijäristykset eivät laannu El Salvadorissa sen enempää kuin Nicaraguassakaan.
EnglishWe know that there is a continual threat of terrorism throughout the world.
Me tiedämme, että koko maailmassa on jatkuvasti olemassa terrorismin uhka.
EnglishI know of Mr Gallagher's close and continual attention to these matters.
Tiedän, että herra Gallagher seuraa tarkasti ja jatkuvasti näitä asioita.
EnglishContinual links with Syria are being maintained, especially via Euro-Mediterranean cooperation.
Jatkuvia yhteyksiä Syyriaan ylläpidetään erityisesti Euro-Med-yhteistyön kautta.
EnglishSeed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
Syyskylvöjä ei voitu tehdä jatkuvan sateen takia, joka esti pääsyn pelloille.
EnglishLet us make a continual evaluation, but without creating unnecessary expectations.
Pitää tehdä pysyvä arviointi, mutta ei saa herättää turhaa toivoa.
EnglishThese continual violations of the most fundamental human rights must now become an issue.
Nämä jatkuvat perusluonteisten oikeuksien loukkaamiset on nyt otettava keskustelun aiheeksi.
EnglishThe checks on this procedure must be continual and constant and must prevent any leakage of data.
Menettelyä on tarkkailtava jatkuvasti ja tietojen vuotaminen on ehkäistävä.
EnglishWe cannot remain static; instead, we need continual advances.
Emme voi pysyä muuttumattomina, vaan tarvitsemme jatkuvasti edistysaskelia.
EnglishBearing in mind Mexico's continual infringements of human rights, this is wholly unacceptable.
Kun pidämme mielessä Meksikon jatkuvat ihmisoikeusrikkomukset, sitä on mahdotonta hyväksyä.
EnglishFor instance, why, outside this House at any rate, is there continual reference to carbon emissions?
Miksi esimerkiksi ainakin parlamentin ulkopuolella puhutaan jatkuvasti hiilipäästöistä?
EnglishI am also grateful to the Commission, which did everything in its power to offer us continual assistance.
Olen myös kiitollinen komissiolle, joka teki kaikkensa auttaakseen meitä jatkuvasti.
EnglishAre we going to watch continual attacks being made against the Lomé system without reacting?
Aiommeko reagoimatta antaa Lomén järjestelmää vastaan tehtävien toistuvien loukkauksien lisääntyä?
EnglishEven before the crisis broke, a large number of Member States had to face continual decline in rural areas.
Monissa jäsenvaltioissa maaseutu rappeutui jatkuvasti jo ennen kriisin puhkeamista.
EnglishAung San Suu Kyi, who won the 1990 election, has been the victim of house arrest and continual harassment.
Vuoden 1990 voittanut Aung San Suu Kyi on ollut kotiarestissa ja jatkuvan häirinnän kohteena.
English- (NL) For years, it was a matter of course only to see the benefits of the continual increase in traffic.
. (NL) Liikenteen jatkuvaa kasvua pidettiin vuosikausia itsestään selvästi vain hyvänä asiana.