« continually » traduction en finnois

EN

« continually » en finnois

EN

continually {adverbe}

volume_up
Parliament is continually asking for all dialogue to be brought to an end.
Parlamentti vaatii jatkuvasti, että kaikesta vuoropuhelusta on tehtävä loppu.
In many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.
Monissa vapaaehtoisjärjestöissä aktiivijäsenien määrä pienenee jatkuvasti.
My Group has continually pressed for reforms based on the Wise Men's report.
Ryhmäni on vaatinut jatkuvasti asiantuntijoiden kertomuksen mukaisia uudistuksia.

Exemples d'usage pour « continually » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA society continually affected by violence cannot develop and function normally.
Yhteiskunta, jossa väkivalta on jatkuvaa, ei voi kehittyä eikä toimia normaalisti.
EnglishThe European Commission should now continually monitor the application of the law.
Euroopan komission olisi nyt edelleen valvottava lainsäädännön soveltamista.
EnglishWe must continually be aware that the Web is not limited to Europe.
Meidän on oltava koko ajan tietoisia siitä, ettei verkko rajoitu vain Eurooppaan.
EnglishIts people face violence every day and continually rising child and maternal mortality rates.
Sen kansa kohtaa väkivaltaa päivittäin ja lapsi- ja äitikuolleisuus kasvaa päivittäin.
English. – In principle it is right to take a critical view if Commissioners are continually changing.
   Periaatteessa kriittinen kanta komission jäsenten jatkuvaan vaihtumiseen on oikea.
EnglishProtection of heritage is an area over which we must be continually vigilant.
Perinnön suojeleminen edellyttää meiltä jatkuvaa seurantaa.
EnglishWe in the Commission are continually striving for a good working relationship with the Ombudsman.
Me komissiossa pyrimme juuri hyvään yhteistyöhön oikeusasiamiehen kanssa.
EnglishBy doing this we can steer a path away from a situation in which we are continually crisis-prone.
Tällä tavoin pääsemme suuntautumaan tielle, joka vie pois jatkuvasta kriisiherkkyydestä.
EnglishThe resolution continually asks the Council to adopt the Commission’s proposals more quickly.
Päätöslauselmassa kehotetaan toistuvasti neuvostoa kiirehtimään komission ehdotusten hyväksymistä.
EnglishIt is also true that they are continually pressing for the withdrawal of troops from the Congo.
Ne vaativat epäilemättä myös Zimbabwen joukkojen vetämistä Kongon demokraattisesta tasavallasta.
EnglishNeither can we continually argue, in view of the situation.
Emme voi myöskään alinomaa kiistellä asiasta tällaisessa tilanteessa.
EnglishNew programs are continually being added to the list.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Vanhojen sovellusten käyttäminen tässä Windowsin versiossa.
EnglishWe seem to be continually rotating and it is often difficult for Members to find their seats.
Näyttää siltä, että olemme jatkuvassa kiertoliikkeessä, ja jäsenten on usein vaikea löytää paikkaansa.
EnglishThis is a matter that the Committee on Petitions is continually aware of.
Tästä vetoomusvaliokunta on yhä enemmän tietoinen.
EnglishThis is something that we are continually denouncing here in this House.
EnglishYet, reality, from one crisis to the next, continually challenges this belief.
Todellisuutta ovat kuitenkin toinen toistaan seuraavat kriisit, jotka vievät koko ajan pohjaa pois tältä uskomukselta.
EnglishThe rights of women in Afghanistan are continually being violated.
Afganistanissa rikotaan päivittäin naisten oikeuksia.
EnglishI have been continually stressing the need for that for a long time now.
EnglishThis is something which the European Parliament had continually stressed.
EnglishNew tasks are continually being delegated to these agencies and it is vital that they are adequately resourced.
Virastoille annetaan yhä uusia tehtäviä, ja niiden on ehdottomasti saatava riittävät resurssit.