« continuing training » traduction en finnois

EN

« continuing training » en finnois

EN

continuing training {substantif}

volume_up
continuing training
We can also expect to see common projects between social and educational institutions, involving schools, continuing training and university degree courses.
Voimme myös odottaa näkevämme sosiaalivirastojen ja oppilaitosten yhteisiä hankkeita, joissa on mukana kouluja sekä täydennyskoulutus- ja yliopistokursseja.

Traductions similaires pour « continuing training » en finnois

to continue verbe
training substantif
to train verbe
train substantif

Exemples d'usage pour « continuing training » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishPermanent training and continuing training are at the root of efficient action.
Jatkuva koulutus ja jatkokoulutus ovat tehokkaan toiminnan perusta.
EnglishThe shortage of local continuing and vocational training is also a problem.
Perus- ja jatkokoulutuksen puute paikan päällä on myös ongelmallista.
EnglishIn the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .
Ennen paino oli opetuksella ja elinikäisellä koulutuksella, lainaus.
EnglishMy final, and perhaps most important point concerns training and continuing education.
Viimeinen ja kenties tärkein kohta on koulutus ja jatkokoulutus.
EnglishMr President, continuing training for officials is important.
Arvoisa puhemies, viranomaisten jatkuva koulutus on tärkeää!
EnglishSecondly, Europe must face up to the problem of inequality of access to continuing training.
Seuraavaksi Euroopan on kohdattava suurien eriarvoisuuksien ongelma mahdollisuuksissa saada jatkokoulutusta.
EnglishThis is to a large extent due to the fact that they do not have access to continuing training and adult education.
Se johtuu pitkälti siitä, että he eivät pääse jatkokoulutukseen ja aikuiskoulutukseen.
EnglishThirdly: the Committee on Legal Affairs is calling for greater focus on continuing training.
Kolmanneksi, oikeudellisten asioiden valiokunta kannattaa sitä, että jatkokoulutukselle annetaan enemmän painoarvoa.
EnglishTraining and continuing education will demand enormous effort of us with 'e-learning' and 'e-business'.
Koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa on tehtävä kovasti töitä eLearning-hankkeen ja sähköisen liiketoiminnan parissa.
EnglishWe must engage in training and continuing education there, for these are people we must integrate.
Meidän on ylläpidettävä koulutusta ja jatkokoulutusta näissä maissa, ja meidän on huolehdittava näiden ihmisten integroinnista.
EnglishThey, too, have a right to continuing training.
EnglishThe competitiveness of European businesses depends to a large extent on our efforts in the area of continuing training.
Euroopan yritysten kilpailukyky riippuu mitä suurimmassa määrin siitä, kuinka paljon panostamme täydennyskoulutukseen.
EnglishWe are therefore working on it, we are continuing with this training effort, with the cooperation of the World Health Organisation.
Tämän vuoksi jatkamme työtä, jatkamme koulutuspyrkimyksiämme yhteistyössä Maailman terveysjärjestön kanssa.
EnglishIn that way, we would gradually see professionals go from an initially heterogeneous level to a common level of continuing training.
Sillä tavalla ammattihenkilöt siirtyisivät asteittain alun perin erilaiselta tasolta yhteiselle jatkuvan koulutuksen tasolle.
EnglishNor must we forget what the information society will mean for training, now that we talk of life-long training or continuing training.
Ei pidä myöskään unohtaa sen vaikutusta koulutusprosessiin, nykyäänhän puhutaan elinikäisestä oppimisesta, jatkuvasta koulutuksesta.
EnglishFirstly, it shows that the objective of access to continuing training for all workers in the Union remains to be achieved.
Ensinnäkin se osoittaa, että tavoite, jonka mukaan kaikille unionin työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuus jatkokoulutukseen, on vielä saavutettava.
EnglishWe are voting against the amendments concerned with the setting-up of a Community database, comitology and continuing training programmes.
Äänestämme niitä tarkistuksia vastaan, jotka käsittelevät yhteisön tietokannan perustamista, komitologiaa sekä täydennyskoulutusohjelmia.
EnglishWe want to create and convert jobs, and to do so we need support for training and continuing education for employees in these regions.
Haluamme, että näiden alueiden työntekijöiden koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta tuetaan työpaikkojen luomiseksi ja muuttamiseksi.
EnglishThe report opens up a broad debate on continuing training, teleworking and parttime employment, which will have much greater importance in the future.
Mietintö avaa laaja-alaisen keskustelun täydennyskoulutuksesta, etätyöstä ja osa-aikatyöstä, joiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa.
EnglishIn addition, the Commission will give greater attention to the issue of equal opportunities in the promotion and follow up to access to continuing training.
Lisäksi komissio kiinnittää yhä enemmän huomiota yhtäläisiin mahdollisuuksiin jatkokoulutukseen pääsyn edistämisessä ja seurannassa.