« continuum » traduction en finnois

EN

« continuum » en finnois

volume_up
continuum {substantif}
EN

continuum {substantif}

volume_up
1. général
continuum
There is a continuum ranging from domestic violence to violence that occurs in public spaces.
On olemassa jatkumo kotiväkivallasta julkisissa tiloissa tapahtuvaan väkivaltaan.
Tekstien välillä on jatkumo, hyvä jäsen Watson.
There is a continuum of different types of violence.
Selvityksessä ilmeni eräs yksinkertainen seikka: väkivallan eri muotojen välillä on jatkumo.
2. Mathématiques
continuum
There is a continuum ranging from domestic violence to violence that occurs in public spaces.
On olemassa jatkumo kotiväkivallasta julkisissa tiloissa tapahtuvaan väkivaltaan.
Tekstien välillä on jatkumo, hyvä jäsen Watson.
There is a continuum of different types of violence.
Selvityksessä ilmeni eräs yksinkertainen seikka: väkivallan eri muotojen välillä on jatkumo.
continuum

Exemples d'usage pour « continuum » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis continuum is well represented by the various reports that we are discussing today.
Tämä jatkuvuus tulee hyvin esiin tänään käsittelemistämme monista mietinnöistä.
EnglishThe Member States will play a full role through the continuum of the advisory forum.
Jäsenvaltioilla on kyllä täydet mahdollisuudet vaikuttaa neuvoa-antavan foorumin kautta.
EnglishThe economic crisis we are seeing is made up of a continuum of three crises that are linked to one another.
Meneillään oleva talouden kriisi rakentuu kolmen toisiinsa linkittyvän kriisin jatkumosta.
EnglishThe existence of this continuum should be acknowledged.
EnglishMr President, yesterday I wondered whether I had fallen through a kink in the space-time continuum and ended up in the 1970s.
(EN) Arvoisa puhemies, eilen mietin, olenko joutunut avaruusaikajatkumon pyörteisiin ja päätynyt 1970-luvulle.
English2:46 Now, to speak about the conditions of well-being in this life, for human beings, we know that there is a continuum of such facts.
2:46 Ihmisolentojen hyvinvoinnin ehdoista tässä elämässä, tiedämme kohtaavamme sellaisten tosiasioiden jatkumon.
EnglishIt is also true that the 'Space' Council of 22 May 2007 was in line with the political continuum of this framework agreement.
On myös totta, että 22. toukokuuta 2007 järjestetty "avaruusneuvosto" oli tämän puitesopimuksen poliittisen jatkumon mukainen.
EnglishIt is part of a direct continuum with the work we tried to do in Parliament's Temporary Committee on Human Genetics the year before last.
Sehän on suoraa jatkumoa sille työlle, jota yritimme tehdä parlamentin väliaikaisessa ihmisgenetiikan valiokunnassa toissa vuonna.
EnglishI have recently had occasion to reflect on the increasingly important continuum of interaction between the European institutions.
Minulla oli hiljattain tilaisuus pohtia Euroopan unionin toimielinten välisen vuorovaikutuksen jatkuvuutta, jolla on yhä suurempi merkitys.
EnglishThe six-month Presidencies are part of a continuum, and I have benefited greatly from the efforts of my predecessors, particularly Mrs Merkel.
Puolivuotiset puheenjohtajuudet ovat osa jatkumoa. Olen näin ollen voinut hyötyä suuresti edeltäjieni ja erityisesti presidentti Merkelin työstä.
EnglishAnd we know that it's possible to move along this continuum towards something quite a bit more idyllic, to a place where a conference like this is even conceivable.
Tiedämme, että on mahdollista liikkua tässä jatkumossa, kohden jotakin melko lailla idyllisempää, paikkaan, jossa tällainen konferenssi on edes ajateltavissa.