« contraband » traduction en finnois

EN

« contraband » en finnois

volume_up
contraband {substantif}
FI

EN contraband
volume_up
{substantif}

contraband

Synonymes anglais de « contraband »

contraband

Exemples d'usage pour « contraband » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFirst of all, this is contraband of excise goods.
Tässä on kyse ennen kaikkea valmisteveron alaisista tuotteista.
EnglishThe contraband CFCs that have been discovered are surely a mere fraction of what is being smuggled into the Union.
Löydetyt salakuljetetut CFC-tuotteet ovat varmasti vain osa siitä, mitä unioniin tuodaan salaa.
English. - I support this directive, which will limit fraud and contraband cases that reduce state revenue.
kirjallinen. - (EN) Kannatan tätä direktiiviä, jolla rajoitetaan valtiontuloja pienentäviä petoksia ja salakuljetusta.
EnglishOn entering Polish territorial waters she was boarded by Polish customs officials who discovered contraband alcohol.
Kun alus saapui Puolan aluevesille, sille nousi Puolan tulliviranomaisia, jotka löysivät alukselta salakuljetettua alkoholia.
EnglishEfficiency and effectiveness in combating contraband will be the indicative factor where the reputation of our Community is concerned.
Salakuljetuksen torjumisen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta tulee merkittäviä tekijöitä yhteisömme maineelle.
EnglishIt specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives.
Siinä täsmennetään, että maksut voivat olla lisärahoituksen lähde salakuljetuksen ja väärennösten torjumista koskeville aloitteille.
EnglishEvery night contraband tobacco is taken by 50 or 70 speedboats from Montenegro to Italy from where it is distributed to EU markets free of customs duty or tax.
Montenegrosta salakuljetustupakka ajetaan joka yö 50 tai 70 pikaveneellä Italiaan, josta se levitetään EU:n markkinoille ilman tulleja ja veroja.
EnglishThe major challenge of combating fraud and contraband calls for joint action by national administrations, for which common rules are indispensable.
Petosten ja salakuljetuksen vastaisen taistelun haaste edellyttää kansallisten hallintojen yhteistä toimintaa, jonka vain yhteiset säännöt tekevät mahdolliseksi.
English(PL) Mr President, Mr Commissioner, I accept and approve of Mr Staes's report, which will first and foremost lead to contraband being limited as far as possible.
(PL) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyväksyn Bart Staesin mietinnön, jossa aivan ensimmäiseksi rajoitetaan salakuljetus mahdollisimman vähäiseksi.
EnglishBangladesh also protests at India’s understandable attempts to fence off the porous international border which is subject to contraband, including illegal drug smuggling.
Bangladesh vastustaa myös Intian ymmärrettäviä pyrkimyksiä sulkea aidalla vuotava kansainvälinen raja, jonka yli salakuljetetaan mm. laittomia huumeita.
EnglishI really do not exclude the possibility, on which the experts also agree, that this contraband can also reach the old Member States of the European Union.
En todellakaan voi sulkea pois mahdollisuutta, josta myös asiantuntijat ovat yhtä mieltä: salakuljetettua tavaraa saattaa päästä myös unionin vanhoihin jäsenvaltioihin.
EnglishThe outcome is nonetheless significant; these are measures that will be adopted to fight the contraband in illegal, counterfeit and dangerous substances, as well as others.
Tulos on siitä huolimatta merkittävä, sillä nämä toimenpiteet toteutetaan laittomien, väärennettyjen ja vaarallisten sekä muiden aineiden torjumiseksi.
EnglishMoreover, those who have spoken in this House have added to this list: the integration of minorities, international adoption and the control of customs contraband.
Lisäksi puheenvuoron käyttäneet parlamentin jäsenet ovat lisänneet luetteloon vähemmistöjen integroimisen, kansainvälisen adoption ja salakuljetuksen torjunnan.
EnglishI can also confirm to the honourable Member the Council’s full agreement with the need to step up the fight against all types of contraband which have developed in recent years.
Vakuutan parlamentin jäsenelle, että neuvosto on täysin yksimielinen tarpeesta tehostaa kaikkien viime vuosina kehittyneiden salakuljetusmuotojen torjuntaa.
EnglishRecently there was a proposal to prohibit smoking in public places, when at the same time, in the centre of the capital city, you can buy thousands of packets of contraband cigarettes.
Valtiossa ehdotettiin hiljattain tupakointikieltoa julkisissa tiloissa. Silti pääkaupungin keskustasta voi ostaa tuhansia salakuljetettuja savukelaatikoita.
EnglishI would like to draw your attention to a specific fact, which is that once we have improved the situation in the transit field, we shall be seeing classic forms of contraband developing.
Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen tarkkaan seikkaan: kun parannamme passitusta koskevaa tilannetta, näemme perinteisen tyyppisten salakuljetuksen muotojen kehittyvän uudelleen.