« counties » traduction en finnois

EN

« counties » en finnois

volume_up
county {substantif}

EN counties
volume_up
{pluriel}

counties
counties
It is something that should be looked at because those counties also suffered over a period of 30 to 35 years.
Asiaa pitäisi tarkastella, sillä myös nämä maakunnat ovat kärsineet 30-35 vuotta.

Exemples d'usage pour « counties » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe application relates to five counties (Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi and Neamţ).
Hakemus koskee viittä kuntaa (Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi ja Neamţ).
EnglishIt should be noted that breaches of human rights do not arise only in poor counties.
Meidän pitäisi huomata, että ihmisoikeusloukkauksia ei tapahdu ainoastaan köyhissä maissa.
EnglishWomen cannot be worth half what men are in Arab counties or anywhere in the world.
Naisten arvo ei voi olla vain puolet miesten arvosta arabimaissa eikä muuallakaan maailmassa.
EnglishIt is confined to cattle only in the counties of Cumbria and Devon.
Se koskee ainoastaan Cumbrian ja Devonin kreivikunnassa sijaitsevaa karjaa.
EnglishHome Counties winegrowers have never looked to the EU for subsidy.
Kotikreivikuntieni viininviljelijät eivät ole koskaan hakeneet EU:n tukia.
EnglishIn time, jobs have also been pushed from the English Home Counties across the water.
Ajan mittaan Lontoota ympäröivistä kreivikunnista on kanaalin taakse siirtynyt myös työpaikkoja.
EnglishIt is not good to be constantly saying that counties such as Algeria use drift nets too.
Ei ole hyvä viitata toistuvasti sellaisiin maihin, kuten Algeria, jotka käyttävät myös ajoverkkoja.
EnglishIt is intended that the remaining 11 counties will be designated as Objective 1 in transition.
Jäljelle jäävät 11 kreivikuntaa on tarkoitus määritellä siirtymävaiheessa olevaksi tavoitteeksi 1.
EnglishAs you are aware, Romania is going to receive EUR 12 million for the five counties hit by flooding.
Kuten tiedätte, Romania saa 12 miljoonaa euroa tulvista kärsineitä viittä piirikuntaa varten.
EnglishIt is unfortunate that the Irish Government has not done likewise in relation to those six counties.
On valitettavaa, ettei Irlannin hallitus ole toiminut samalla tavalla näiden kuuden maakunnan kohdalla.
EnglishBetter conditions for the developing counties can be created by phasing out sugar aid and direct aid for exports.
Kehitysmaiden olosuhteita voidaan parantaa poistamalla asteittain sokerituet ja suorat vientituet.
EnglishI think that language learning will combat discrimination and support integration of the counties of a united Europe.
Uskon kielten oppimisen torjuvan syrjintää ja tukevan yhdentyneen Euroopan valtioiden yhdentymistä.
EnglishIt is patently obvious that this will be a merciless blow which will fall hardest on the sparsely-populated counties.
On selvää, että sen vaikutukset iskisivät armottomasti ja kaikkein voimakkaimmin haja-asutuslääneihin.
EnglishFifthly, with the pending enlargement, I wonder whether the candidate counties will be able to play our game.
Viidenneksi, laajentuminen on käynnissä ja minua ihmetyttää, selviävätkö jäsenehdokasvaltiot meidän pelissämme.
EnglishIn Denmark, it is the parliament and government which decide on external policy, and not the individual counties.
Tanskassa kansankäräjät (Folketinget) ja hallitus päättävät ulkopolitiikan harjoittamisesta eivätkä yksittäiset läänit.
EnglishBut the offer on the table from the Commission is a smoke-and-mirrors proposal which developing counties have every reason to question.
Komission esittämä tarjous on kuitenkin vain hämäystä, jonka kehitysmaat aivan oikeutetusti kyseenalaistavat.
EnglishThe authorities in these counties, which are still very frail from an environmental point of view, need to overcome numerous obstacles.
Näiden valtioiden viranomaisten, joiden toiminta ympäristön alalla on vielä heikkoa, on ylitettävä monia esteitä.
EnglishIt has to be remembered that on the day the alarm was first raised the disease had already taken hold in over 50 farms in 16 different counties.
On muistettava, että ensimmäistä hälytystä annettaessa tauti oli levinnyt jo yli 50 tilalle ja 16 maahan.
EnglishFirst of all, it has been detected in several different counties in Britain with a widespread geographical distribution.
Ensinnäkin tautia on tavattu useissa Ison-Britannian kreivikunnissa, jotka ovat maantieteellisesti levittäytyneet hyvin laajalle.
EnglishThere are huge difficulties in some counties: for example, only yesterday, some of the staff in Giurgiu County had not been paid.
Joissakin maakunnissa on suuria vaikeuksia. Eilen esimerkiksi Giurgiun maakunnassa osa henkilökunnasta ei saanut palkkaa.