« crusade » traduction en finnois

EN

« crusade » en finnois

volume_up
crusade {substantif}

EN crusade
volume_up
{substantif}

crusade
volume_up
ristiretki {substantif}
This, I know, is Mr Nicolaï’s crusade, and it has proved very successful; as a Dutch MEP, I too am pleased with it.
Tiedän, että tämä on pääministeri Nicolaïn oma ristiretki, ja se on ollut menestyksekäs.
A major government-sponsored campaign - almost a crusade - was launched in London this very week to make smoking a thing of the past.
Lontoossa käynnistettiin juuri kuluvalla viikolla laaja hallituksen sponsoroima kampanja - lähes ristiretki - jolla tupakointi pyritään siirtämään historiaan.

Synonymes anglais de « crusade »

crusade

Exemples d'usage pour « crusade » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
Sitten nähdään, mistä oikeasti on kysymys: lännen ristiretkestä islamia vastaan.
EnglishSo let us look at the credibility of this crusade against tax havens.
Tarkastellaanpa siis tämän veroparatiisien vastaisen kampanjoinnin uskottavuutta.
EnglishHowever, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Arvoisa puhemies, emme kuitenkaan voi julistaa kampanjaa jokaista yksittäistä maata vastaan.
EnglishThis is not about us going on a crusade against the WTO or – to put it bluntly – against America.
Kyse ei ole WTO:n tai – suoraan sanoen – Yhdysvaltojen vastaisesta ristiretkestä.
EnglishThis problem is very serious and a national crusade may be needed in all Member States.
Ongelma on hyvin vakava, ja kenties tarvitaan kansallista ristiretkeä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishIt is also part of the European Union's crusade against national independence and sovereignty.
Se on myös osa Euroopan unionin kampanjaa kansallista itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta vastaan.
EnglishIn fact, he came out against any kind of crusade, war or violence, declaring them immoral.
Itse asiassa hän vastusti kaikenlaista ristiretkeä, sotaa tai väkivaltaa tuomiten ne moraalittomaksi toiminnaksi.
EnglishTo use the word crusade is perhaps to overstate the case.
Sana "kampanja" on ehkä tässä tapauksessa liioiteltu.
EnglishWe are leading an international crusade against global warming, and today I humbly ask you to join us in it.
Johdamme kansainvälisiä toimia ilmaston lämpenemistä vastaan, ja pyydän teitä nöyrästi tänään, että liitytte mukaan.
EnglishPresident Bush has spoken of a crusade.
EnglishI remember the crusade, the bishops saluting in the fascist style, surrounding generals at the entrances to the churches.
Minä muistan ristiretken, piispat, jotka tekivät fasistitervehdyksen, muistan kirkkojen edustalla parveilevat kenraalit.
EnglishYet always, obsessively, prompted by those who regard it as literally a crusade, Parliament comes back to condemnations of Serbia.
Ja parlamenttimme jatkaa yhä pakkomielteenomaisesti, todellista ristiretkeä toteuttavien aloitteesta, Serbian tuomitsemista.
EnglishThis time, however, there were elements of a genuine anti-Semitic crusade and the most dangerous terrorists were at large.
Mutta tällä kertaa oli havaittavissa merkkejä todellisesta juutalaisvastaisesta ristiretkestä ja pahimmat terroristit olivat vapaana.
EnglishThe European Parliament would be fighting the wrong fight if it continued to pursue an ideological crusade disconnected from the real needs of European citizens.
Tämä parlamentti olisi väärässä, jos se jatkaisi ideologista ja Euroopan kansalaisten todellisista tarpeista irrallista ristiretkeä.
EnglishThe Protestant Church in Germany, my own church, allowed Greenpeace to stage a children's crusade against this Directive at its General Assembly.
Oma kirkkoni, Saksan evankelinen kirkko, salli Greenpeacen järjestää kirkkopäivillään lasten ristisaaton tämän direktiiviehdotuksen vastustamiseksi.
EnglishI have closely followed the debate, but I must say that I cannot agree with turning such a tragedy into a crusade against nuclear energy.
Olen seurannut keskustelua tiiviisti, mutta minun on todettava, että en voi hyväksyä sitä, että tällainen tragedia käännetään taisteluksi ydinvoimaa vastaan.
EnglishMr President, I too feel that our response to large-scale attacks must not take the form of a crusade against Islam, but certain things need to be said.
Arvoisa puhemies, yhdyn huoleen siitä, että reaktio terrori-iskuihin saa islamin vastaisen ristiretken muodon, mutta esitän muutaman täsmennyksen.
EnglishIn parallel to this, however, the Commission is continuing its crusade to privatise the railways, without even reviewing ten disastrous years.
Samalla komissio kuitenkin jatkaa ristiretkeään rautateiden yksityistämiseksi tekemättä minkäänlaisia päätelmiä kymmenestä katastrofaalisesta viime vuodesta.
EnglishThis crusade must become one of the axes or one of the pillars of the foreign policy of the European Union and of its Member States, and this is already coming about.
Tästä ristiretkestä on muodostuttava yksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ulkopolitiikan akseleista tai pilareista, ja se on jo toteutumassakin.
EnglishWe are facing an extremely serious threat to the rights of European workers and citizens, which is bordering on a revanchist crusade against employment and social rights.
Euroopan työntekijöiden ja kansalaisten oikeudet ovat erittäin vakavasti uhattuina, mikä lähentelee jo työllisyyteen ja sosiaalisiin oikeuksiin kohdistuvaa kostoretkeä.