EN dash
volume_up
{substantif}

dash (aussi: drop, sup, dribble)
volume_up
tilkka {substantif}
dash
volume_up
ajatusviiva {substantif}
dash (aussi: splash)
volume_up
roiskahdus {substantif}
dash (aussi: trifle)
volume_up
ripaus {substantif}
Ohjelma on vähintään ripaus hyviä uutisia.
dash
volume_up
morseviiva {substantif}
dash
volume_up
morsemerkki {substantif}
dash (aussi: nicety)
volume_up
vivahdus {substantif}
dash
volume_up
läiskähdys {substantif}

Exemples d'usage pour « dash » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Tämä on hinta hullusta vimmasta saada rahaa voitolla ja voittoa rahalla.
EnglishBasically, all we did was to raise hopes and then dash them again.
Periaatteessa annoimme vain aihetta toiveisiin, jotka sitten murskautuivat.
EnglishDownload it for Valentine's Day, or any time you crave a dash of romance.
Lataa se sopivasti ystävänpäivää varten tai milloin tahansa, kun kaipaat hieman romantiikkaa.
EnglishIf we dash these hopes again, we will be limiting our influence in the East in every respect.
Jos murskaamme nämä toiveet uudelleen, rajoitamme vaikutusvaltaamme idässä joka suhteessa.
EnglishTherefore, once again we are raising expectations only to dash them.
Olemme taas kerran antamassa toivoa vain murskataksemme sen jälleen.
EnglishWe would urge you to beware of the temptation to make a headlong dash towards liberalism.
EnglishForum shopping and the 'dash to court', for one party to obtain a favourable result, are serious side-effects of this.
Forum shopping ja kanteiden kilpajuoksu toiselle osapuolelle edullisen lopputuloksen saamiseksi ovat vakavia lieveilmiöitä.
EnglishIt was put to us by an Assistant Secretary of the United Nations that we really do need 'a dash to the finish' over the next five years.
Yhdistyneiden Kansakuntien apulaissihteeri sanoi, että tarvitsemme todella loppupyrähdyksen seuraavien viiden vuoden aikana.
EnglishMr President, you are quite right, I was at a meeting in Luxembourg this morning and had to dash back for this vote.
   Arvoisa puhemies, olette aivan oikeassa: olin tänä aamuna kokouksessa Luxemburgissa ja minun oli kiirehdittävä takaisin tätä äänestystä varten.
EnglishFour million euros a year - hardly enough to move mountains - but enough to raise expectations and then dash them.
Määrärahat ovat neljä miljoonaa euroa vuodessa, tuskin tarpeeksi vuorten siirtämiseen, mutta riittävästi herättämään toiveita, jotka sitten murskautuvat.
EnglishIf we fail to come up with such a response, I fear this conflict will dash all the hopes vested in European Union development in the area and put an end to it.
Muussa tapauksessa uskon, että konflikti mitätöi ja tekee tyhjiksi kaikki Euroopan unionin kehitystoiveet alueella.
EnglishIt is worth reminding ourselves of the 13 long years this process has taken as the siren voices of the sceptics seek to dash enlargement on the rocks.
On syytä palauttaa mieliin ne 13 pitkää vuotta, jotka prosessi on kestänyt, nyt kun epäilijät pyrkivät romuttamaan laajentumisen.
EnglishEven some Members of the Commission still imagine that economic development in the long term can be adjusted simply by adding a dash of environment.
Jotkut komission jäsenet lisäävät ajatuksissaan edelleen kauaskantoiseen taloudelliseen kehitykseen vain ripauksen ympäristöasioita.
EnglishWe all dash along in the same direction, like a flock of sheep, trying to convince one another that the railways will solve Europe' s transport problems.
Ryntäämme kaikki samaan suuntaan kuin lammaslauma uskotellessamme toisillemme, että rautatiet ratkaisevat Euroopan kuljetusongelmat.
EnglishAt the same time we openly admit that the EU cannot dash about the world paternally handing out advice to others from on high.
Samalla tunnustamme reilusti, ettei EU voi liehua maailmalla isällisesti holhoten tai muita yläpuolelta neuvoen, kyse on dialogista.
EnglishIn my country, the UK, under a Conservative Government, we made a dash for gas, since natural gas produces far less CO2 than coal.
Omassa maassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa valitsimme konservatiivihallituksen aikana kaasun, sillä luonnonkaasu tuottaa paljon vähemmän CO2:ta kuin hiili.
EnglishI apologise for having to dash to Moscow more rapidly that Napoleon managed and I am grateful to the presidency for making my dash possible.
Olen pahoillani, mutta minun on nyt kiirehdittävä Moskovaan Napoleoniakin ripeämmin, ja olen kiitollinen puhemiehelle siitä, että se sallii minun kiiruhtaa eteenpäin.
EnglishNeedless to say, these ideas are not favoured by those Member States whose attitude to fishing is based on a short-term, dash-for-profit philosophy.
Tarpeetonta sanoakin, että jäsenvaltiot, jotka suhtautuvat kalastukseen lyhytnäköisesti, periaatteenaan saada voittoa keinoja kaihtamatta, eivät kannata näitä ajatuksia.
EnglishWorse than dashing the expectations of those who are seeking to join the Community would be to dash the expectations of the accession countries and of those already in the Community.
Vielä pahempaa kuin yhteisön jäsenyyttä toivovien odotusten romuttaminen olisi assosioituneiden valtioiden ja jäsenvaltioiden odotusten romuttaminen.
EnglishIf we let them become so, we shall dash any hopes which young people have of acquiring a rounded education and any hope which society has of a better future.
Jos me päästämme ne sellaisiksi, teemme tyhjiksi kaikki nuorten toiveet monipuolisesta koulutuksesta ja kaikki ne toiveet, joita yhteiskunnalla on paremmasta tulevaisuudesta.