« deceased » traduction en finnois

EN

« deceased » en finnois

volume_up
deceased {substantif}
FI

EN deceased
volume_up
{substantif}

1. formel

deceased
volume_up
kuollut {substantif}
In one system, it is presumed that the deceased donor would have consented to the transplantation.
Toisessa järjestelmässä oletetaan, että kuollut luovuttaja olisi suostunut elinsiirtoon.
For example, if the donor is deceased, some presume consent whereas others do not.
Jos luovuttaja on esimerkiksi kuollut, toisissa jäsenvaltioissa edellytetään suostumusta ja toisissa ei.
He likes to tell you how the deceased got deceased, the people he's talking to through his ear, you see?
Hän kertoo, miten kuollut kuoli -- ne ihmiset siis, joiden kanssa hän keskustelee korvansa välityksellä.
deceased
volume_up
edesmennyt {substantif}
deceased (aussi: deceased person)
volume_up
vainaja {substantif}
if the deceased received a pension from just one EU country, that country will pay any death grant
jos vainaja sai eläkettä vain yhdestä EU-maasta, kuolemantapauksen johdosta maksettavan avustuksen maksaa kyseinen maa

Synonymes anglais de « deceased »

deceased

Exemples d'usage pour « deceased » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRilke was the favourite poet of our recently deceased fellow Member, Dimitris Tsatsos.
Rilke oli äskettäin pois menneen kollegamme Dimitris Tsatsosin lempirunoilija.
EnglishFor example, it is unacceptable to take a heart valve from a deceased donor and sell it.
Ei ole esimerkiksi hyväksyttävää ottaa kuolleen luovuttajan sydänläppää ja myydä sitä.
English   Mr President, I believe that the European Parliament has a duty to respect the deceased.
   Arvoisa puhemies, mielestäni Euroopan parlamentilla on velvollisuus kunnioittaa vainajia.
EnglishA moment's silence, please, in remembrance of our deceased colleague.
Pyydän teitä hiljentymään edesmenneiden kollegojemme muistoksi.
EnglishI ask you, colleagues, as a mark of respect for the deceased Queen Mother, to observe one minute's silence.
Hyvät kollegat, pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kuningataräidin muistoksi.
EnglishThe number of deceased organ donors, on its own, is not enough and the number of live donors fails to satisfy requirements.
Kuolleiden elinluovuttajien määrä ei yksinään riitä eikä elävien luovuttajien määrä täytä vaatimuksia.
EnglishOn behalf of the European Parliament, I would like to express our sympathy and condolences to the family and friends of the deceased.
Haluan välittää Euroopan parlamentin osanoton ja surunvalittelut uhrin perheelle ja ystäville.
EnglishIn two of the cases I have very recently heard about, the deceased had been killed under what were considered to be suspicious circumstances.
Kahdessa tapauksessa, joista kuulin aivan äskettäin, vainajan kuolinsyy oli kyseenalainen.
EnglishWe would like to offer the family of the deceased and all his relatives our heartfelt sympathy and condolences.
Haluamme välittää menehtyneen perheelle ja kaikille hänen sukulaisilleen sydämellisen myötätuntomme ja surunvalittelumme.
EnglishSecondly, respect for the human body must be assured with regard to removal from both living and deceased donors.
Toiseksi on varmistettava ihmisruumiin kunnioittaminen irrotettaessa kudoksia sekä elossa olevilta että kuolleilta luovuttajilta.
EnglishOn behalf of Parliament I convey our condolences to the family and colleagues of the deceased and also our outrage at this act.
Välitän parlamentin surunvalittelut edesmenneen perheelle ja työtovereille ja ilmoitan parlamentin tuomitsevan tämän teon.
EnglishAnother, now deceased, member of the CoR is alleged to have been engaged in airline ticket fraud amounting to some EUR 11 000.
Toisen, nyt jo edesmenneen alueiden komitean jäsenen väitetään sekaantuneen noin 11 000 euron arvoiseen lentolippupetokseen.
EnglishI'm here with all my old friends, my deceased friends, and my family and all the puppy dogs and the kittens that I used to have when I was a little girl.
Olen täällä vanhojen ystävieni luona ja perheeni, ja kaikkien koiran- ja kissanpentujen, joita minulla oli lapsena.
EnglishI also welcome the fact that the text proposed recognises that living donation coexists with deceased donation in most Member States.
Olen tyytyväinen myös siihen, että ehdotuksessa hyväksytään elävien luovuttajien luovutukset kuolleilta saatujen luovutusten rinnalla useimmissa jäsenvaltioissa.
EnglishI would like, therefore, to reiterate the call to the voices of reason in Pakistan that was initiated by the daughter of Punjab's deceased Governor, Shehrbano Taseer.
Haluan tämän vuoksi toistaa Punjabin edesmenneen kuvernöörin tyttären, Shehrbano Taseerin, esittämän vetoomuksen järjen äänelle Pakistanissa.
EnglishA short while ago at the funeral of an official of the Western European Union, who passed away too soon, a wreath of flowers was brought by colleagues of the deceased.
Äskettäin erään ennenaikaisesti kuolleen Länsi-Euroopan unionin toimihenkilön hautajaisiin oli toimitettu muistoseppele edesmenneen henkilön työtovereilta.
EnglishIt is essential to create a common EU database of organs available for donation and transplantation, and a database of all living and deceased donors.
On olennaisen tärkeää luoda yhteinen EU:n tietokanta luovutusta ja siirtoa varten saatavilla olevista elimistä ja tietokanta kaikista elävistä ja menehtyneistä luovuttajista.
EnglishAmalgam waste containing 50% mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Puolet elohopeaa sisältävää amalgaamijätettä muodostuu hammasamalgaamin käsittelyssä ja käytössä, alkuperäisten paikkojen poistamisessa, vainajien tuhkaamisessa.
EnglishSince there is a vast difference between the supply of organs - from either live or deceased donors - and the demand for organs, it is important to increase the number of donors.
Koska siirtoelinten saatavuuden - sekä elävien että kuolleiden luovuttajien osalta - ja siirtoelinten tarpeen välillä on suuri ero, on tärkeää, että luovuttajia saadaan lisää.
EnglishBut there exists out there a very large population of people who will tell you that they have psychic, magical powers that they can predict the future, that they can make contact with the deceased.
Mutta on olemassa hyvin suuri määrä ihmisiä, jotka kertovat, että heillä on psyykkisiä, maagisia voimia, että he voivat ennustaa tulevaisuutta, että he voivat ottaa yhteyden kuolleisiin.