« deceit » traduction en finnois

EN

« deceit » en finnois

volume_up
deceit {substantif}

EN deceit
volume_up
{substantif}

deceit (aussi: betrayal, chicanery, con, deception)
volume_up
petos {substantif}
Mr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
Arvoisa puhemies, petos on Koraanissa taqiyya-opin mukaan hyväksytty sota-ase.
Deceit is probably involved in the enormous subsidies – to the tune of EUR 52 million – paid for the export of live cattle to Lebanon.
Libanoniin viedystä elävästä nautakarjasta maksettuihin valtavan suuriin tukiin, noin 52 miljoonaan euroon, liittyy todennäköisesti petos.
I often get the impression that our policy on Russia is a successful combination of deceit and self-deception, in which one is not quite sure where the deceit ends and self-deception begins.
Minusta tuntuu usein, että meidän Venäjän-politiikkamme on onnistunut sekoitus petosta ja itsepetosta, emmekä edes tiedä tarkkaan, mihin petos päättyy ja mistä itsepetos alkaa.
deceit (aussi: bluff, diversion, feint, red herring)
volume_up
harhautus {substantif}
deceit (aussi: cheat, con, deception, dupery)
volume_up
huijaus {substantif}
Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Suoraan sanottuna toimintanne ei ole mitään muuta kuin jättimäinen huijaus.
deceit (aussi: duplicity, fraudulence)
volume_up
vilpillisyys {substantif}
deceit (aussi: deception, fraud, mendacity, foul play)
volume_up
vilppi {substantif}
deceit (aussi: cheat, sham)
volume_up
huiputus {substantif}
deceit (aussi: duplicity, fraudulence)
volume_up
petollisuus {substantif}

Synonymes anglais de « deceit »

deceit

Exemples d'usage pour « deceit » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis illustrates the deceit on which the whole European project is based.
Tämä osoittaa kuvaavasti, millaiselle huijaukselle koko Eurooppa-hanke perustuu.
EnglishWe allowed ourselves to be deluded by people who built fortunes on deceit.
Me annoimme petokselle omaisuuksia kasanneiden ihmisten huijata itseämme.
EnglishThey have one valid argument, namely that the proposed system could lead to deceit.
Yksi heidän perusteluistaan on vedenpitävä, nimittäin se, että ehdotettu järjestely voi johtaa petokseen.
EnglishHowever, deceit also occurs in the origin of food and the labelling of organic food.
Mutta myös elintarvikkeiden alkuperän ja biologisten elintarvikkeiden merkinnän kohdalla tapahtuu petosta.
EnglishCover-ups, camouflage and deceit should not form the Commission's strategy for the fight against fraud.
Komission strategiana petosten torjunnassa ei saa olla salailu, naamiointi ja harhautukset.
EnglishAt best, we are engaging in self-deceit; at worst, we are deliberately perpetrating a deceit against our electorate.
Parhaimmillaan me syyllistymme itsepetokseen ja pahimmillaan petämme äänestäjiämme.
EnglishIt is a deeper fear of betrayal and deceit from the West.
Se on syvempää pelkoa siitä, että länsimaat pettävät heidät.
EnglishTo talk of consumer protection here is pure deceit!
Kun puhutaan kuluttajien suojelemisesta, on se pelkää petosta!
EnglishThe EU is founded on misrepresentation, deceit and lies.
EU perustuu väärinkäsityksille, petokselle ja valheille.
EnglishGreece used deceit to enable it to join the euro area.
Kreikka käytti vilppiä voidakseen liittyä euroalueeseen.
EnglishWe know that epidemics run through channels of illegality and deceit – epidemics, not pandemics.
Tiedämme, että laittomuudet ja petokset tarjoavat leviämismahdollisuuden epidemioille – epidemioille, eivät pandemioille.
EnglishWe believe not in deceit but in clear agreements.
EnglishThis would be a form of deceit and would lead to recklessness in consumption and risk-bearing investment.
Tällainen optimismi on silloin pettämisen muoto ja johtaa holtittomuuteen kulutuksessa ja riskialttiisiin investointeihin.
EnglishHuman trafficking involves force, violence, deceit and abuse of its victims and is totally unacceptable.
Ihmiskauppaan liittyy uhrien pakottamista, väkivaltaa, harhaanjohtamista ja hyväksikäyttöä, eikä sitä voida missään tapauksessa hyväksyä.
EnglishSo they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
Niinpä he turvautuivat valheisiin ja petoksiin ja panivat pystyyn mitä vaikuttavimman byrokraattisen vallankaappausesityksen.
EnglishIt would be a deceit practised on the peoples of Member States who have a right to decide independently on a matter of such importance.
Tällainen olisi jäsenvaltioiden kansalaisten huijaamista. Heillä on oikeus päättää itsenäisesti näin tärkeistä asioista.
EnglishThis attitude has been reinforced by the maladministration, deceit and lack of accountability which led to the downfall of the previous Commission.
Tätä kantaa vahvistavat hallinnon epäkohdat, ne petokset ja se vastuuttomuus, jotka kaatoivat edellisen komission.
EnglishSo, if you want to put it at its most dramatic, the European Parliament finds itself complicit in a deceit on the people of Europe.
Jos tämä siis halutaan sanoa kaikkein dramaattisimmalla tavalla, Euroopan parlamentti on osallisena Euroopan kansojen pettämisessä.
EnglishBut who in fact would make a better presidential candidate than Mr Blair for this Union founded as it is on deceit, lies and corruption?
Mutta kukapa sopisi Tony Blairia paremmin presidenttiehdokkaaksi unionille, joka perustuu petokseen, valheisiin ja korruptioon?
EnglishIt is the European Commission's and the Member States' duty to protect the EU's financial interests by fighting deceit, fraud and corruption.
Komission ja jäsenvaltioiden tehtävä on suojata EU:n taloudelliset edut torjumalla harhaanjohtamista, petoksia ja korruptiota.