« decency » traduction en finnois

EN

« decency » en finnois

volume_up
decency {substantif}

EN decency
volume_up
{substantif}

decency (aussi: appropriateness)
volume_up
soveliaisuus {substantif}
Siitä on johdonmukaisuus ja soveliaisuus kaukana.
volume_up
säädyllisyys {substantif}
(PL) Mr President, I am not a lawyer, but it seems to me that decency dictates behaviour that differs from that exemplified by the applicants.
(PL) Arvoisa puhemies, en ole lakimies, mutta minusta näyttää siltä, että säädyllisyys sanelee käyttäytymistavan, joka poikkeaa esimerkkitapauksena olevien pyynnön esittäjien tavasta.

Exemples d'usage pour « decency » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMy group would be in favour of measuring asylum policy against the yardstick of decency.
Ryhmäni mielestä turvapaikkapolitiikan mittana pitäisi käyttää säädyllisyyttä.
EnglishThe health and sanitation situation on the island has exceeded all limits of decency.
Saaren terveys- ja hygieniatilanne on ylittänyt kaikki sopivaisuuden rajat.
EnglishYou should at least have the decency to let our speaker deliver his address.
Kehotan teitä kunnioittamaan puhujaamme ja antamaan hänelle mahdollisuus pitää puheensa.
EnglishThe globalisation of everything, even suffering, responds to tragic events with decency.
Kaiken, myös kärsimysten, globalisoituminen on kunniallinen vastaus traagisiin tapahtumiin.
EnglishWhere in the EU Member States does political decency begin and end?
Missä kulkevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden mielestä poliittisen hyvän käytöksen rajat?
EnglishIt is about money but it is also about decency and safety.
Kysymys on rahasta, mutta myös ihmisarvojen kunnioittamisesta ja turvallisuudesta.
EnglishBut how do we best promote decency, moderation and pluralism?
Mutta miten voimme parhaiten edistää inhimillisyyttä, maltillisuutta ja moniarvoisuutta?
EnglishThis is also part of behaving with common decency at an international level.
Se on myös hyvien kansainvälisten käytöstapojen mukaista.
EnglishAnd if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Jos hänellä olisi soveliaisuudentajua, hän luopuisi paikastaan nyt ja antaisi meidän pitää täytevaalit.
EnglishLet us have the decency, as we do tonight, not to blame the weather.
Toivon, että ymmärrämme tänään olla syyttämättä sääolosuhteita.
EnglishI hope that on Thursday, we will at least have the decency to review this state of affairs.
Toivon, että ymmärrämme torstaina edes tarkistaa asian laitaa.
EnglishYou should at least have the decency to let our guest finish speaking.
EnglishHow we behave towards each other is a question of decency.
Käyttäytymisessä toisia kohtaan on kyse hyvistä tavoista.
EnglishThat is something the European Union has had neither the decency nor the courage to do of the European people.
Se on jotain, mitä Euroopan unioni ei ole ymmärtänyt eikä uskaltanut pyytää Euroopan kansalaisilta.
EnglishWhen Denmark tabled the resolution in Geneva, our country only did what common decency dictates.
Kun Tanska esitti päätöslauselmaa Genevessä, valtio ei tehnyt muuta kuin mitä normaali kunniallisuus kehottaa tekemään.
EnglishWe cannot allow that on grounds of political decency.
EnglishThat goes beyond the bounds of decency and morality.
Tämä ylittää säällisyyden ja moraalisuuden rajat.
EnglishWe are working on an important report, so at least have the decency to listen to people or leave the Chamber.
Käsittelemme tärkeää mietintöä, joten ymmärtäkää edes kuunnella puheenvuoroja tai sitten poistua istuntosalista.
EnglishToday is for decency and humanity.
Tämä päivä on pyhitetty säädyllisyydelle ja inhimillisyydelle.
EnglishMy time has run out but I fear that your time is running out for credibility and decency.
Minun puheaikani on päättynyt, mutta pelkään pahoin, että myös teidän aikanne on uskottavuutenne ja soveliaisuutenne osalta päättymässä.