« dedication » traduction en finnois

EN

« dedication » en finnois

volume_up
dedication {substantif}

EN dedication
volume_up
{substantif}

dedication (aussi: devotion)
volume_up
omistautuminen {substantif}
It was the total dedication with which many citizens exercised their right to vote freely, for which they had fought a year previously.
Se oli täydellinen omistautuminen, jolla monet kansalaiset käyttivät oikeuttaan äänestää vapaasti, mitä he olivat puolustaneet vuosi sitten.
As Mr Howitt said, the election agents were well trained and confident about what they were doing and showed great dedication.
Kuten jäsen Howitt totesi, vaalivirkailijat olivat hyvin koulutettuja ja varmoja siitä, mitä he olivat tekemässä, ja he osoittivat suurta omistautumista.
And that does not include the enormous dedication of the patients' loved ones and families, who devote more than six hours a day to the care and management of the patient.
Tähän ei edes sisälly potilaiden rakkaiden ja perheiden valtavaa omistautumista, kun he käyttävät yli kuusi tuntia päivässä potilaan hoitoon ja ohjaukseen.

Synonymes anglais de « dedication »

dedication

Exemples d'usage pour « dedication » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf we show the same dedication and commitment, I am sure we will succeed.
Jos osoitamme samaa omistautumista ja sitoutumista, olen varma, että onnistumme.
EnglishI want to congratulate you on your level of interest and dedication to the subject.
Onnittelen teitä kiinnostuksestanne ja omistautumisestanne asiaa kohtaan.
EnglishWe are well aware of his dedication to the cause of international development cooperation.
Tunnemme kaikki hänen aikaansaannoksensa kansainvälisen kehitysyhteistyön parissa.
EnglishI warmly wish the Council and Commission much strength and dedication for this visit.
Toivotan sydämestäni neuvostolle ja komissiolle lujuutta ja intoa tätä vierailua varten.
EnglishRest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
Voitte olla varma siitä, että kaipaamme jatkossa työtänne ja omistautuneisuuttanne.
EnglishHe has approached this matter with his usual conviction and great dedication.
Hän on lähestynyt tätä asiaa tyypilliseen tapaansa vakuuttavasti ja asialle omistautuneena.
EnglishI wish to express my gratitude to Mr Wijkman for his dedication and hard work.
Haluan kiittää Anders Wijkmania paneutumisesta ja ahkerasta työstä.
EnglishWhat you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent.
Hän on poikkeuksellisen omistautunut henkilö, joka löysi lahjansa.
EnglishMr President, I join in the compliments to the rapporteur for her dedication.
Arvoisa puhemies, minäkin kehun esittelijää siitä tavasta, jolla hän on omistautunut asialle.
EnglishProgress signifies political will, hard work and dedication, which need to be rewarded.
Edistys osoittaa poliittista tahtoa, kovaa työtä ja omistautumista, joista on palkittava.
EnglishI would also like to thank Mr Lajčák for the dedication that he has shown over recent months.
Haluan kiittää myös Miroslav Lajčákia asiaan paneutumisesta viime kuukausina.
EnglishShe has tackled this issue with an enormous amount of dedication and enthusiasm.
Hän on ollut erittäin kiinnostunut ja innostunut tästä asiasta.
EnglishThank you very much, Mr Fischler, for your dedication to Question Time this afternoon.
Arvoisa komission jäsen Fischler, paljon kiitoksia osallistumisestanne tänään kyselytunnille.
EnglishI believe that we can all be very proud of the quality and dedication of our staff.
Uskoakseni voimme kaikki olla hyvin ylpeitä henkilökuntamme pätevyydestä ja omistautuneisuudesta.
EnglishThis House owes a great deal to their dedication and intelligence.
Parlamentti saa kiittää heitä heidän omistautumisestaan ja älykkyydestään.
English(DE) Mr President, Commissioner, thank you very much for your dedication in this matter.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän teitä suurenmoisesta sitoumuksestanne.
EnglishCommission President, many thanks for your speech and your dedication.
Arvoisa komission puheenjohtaja, paljon kiitoksia puheestanne ja omistautumisestanne asialle.
EnglishThis demonstrates Parliament’s noteworthy dedication and depth of knowledge.
Tämä on osoitus parlamentin huomionarvoisesta omistautumisesta asialle ja sen tietojen laajuudesta.
EnglishThey are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
He ovat usein "tavallisia" ihmisiä, jotka osoittavat poikkeuksellista rohkeutta ja määrätietoisuutta.
EnglishThank you very much for your dedication and brevity, Mr Monti.
Paljon kiitoksia asiantuntevista ja ytimekkäistä vastauksistanne, komission jäsen Monti.