« deductions » traduction en finnois

EN

« deductions » en finnois

volume_up
deduction {substantif}

EN deductions
volume_up
{pluriel}

deductions
It would therefore be logical to make VAT deductions the same in all the Member States with regard to hotel and restaurant expenditure.
Olisi siis johdonmukaista yhdenmukaistaa alv-vähennykset kaikissa jäsenvaltioissa majoituksesta ja ravinnosta aiheutuvien kulujen osalta.

Exemples d'usage pour « deductions » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe 20% threshold for insurance deductions appears to be a good compromise.
Vakuutusvähennyksiin tarkoitettu 20 prosentin kynnys tuntuu hyvältä kompromissilta.
EnglishIncreased deductions should not be an excuse for covert reductions of the producers' premiums.
Palkkioista pidätettävän osuuden lisäämistä ei saa pitää tekosyynä tuottajien palkkioiden pienentämiseksi.
EnglishFirstly, balance must be restored between tax deductions on salaries and those on the holders of capital.
Ensiksi on tarpeellista saattaa palkansaajien verotus ja pääomien haltijoiden verotus uudelleen tasapainoon.
EnglishThese new deductions institute a de facto double taxation which is completely against our principles.
Nämä uudet maksut tarkoittivat itse asiassa kaksinkertaista verotusta, mikä on täysin periaatteidemme vastaista.
EnglishMember States must therefore devote some effort to reducing the taxes and deductions that weigh down on employment.
Tästä syystä jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimenpiteisiin työn verotuksen ja maksujen vähentämiseksi.
EnglishFind out about tax rates and deductions too.
Ota selvää myös veroasteesta ja erilaisista vähennyksistä.
EnglishHowever, all this presupposes that a high level both of tax deductions and of social redistribution will be maintained.
Kaikki tämä kuitenkin edellyttää sekä verovähennysten että yhteiskunnallisen uusjaon korkean tason säilyttämistä.
EnglishIt means that e-money must be redeemed for cash on request minus any deductions for legitimate costs in carrying out the transactions.
Sen mukaan sähköinen raha on muutettava pyydettäessä rahaksi asianmukaiset toimituskulut vähennettyinä.
EnglishThere is, moreover, a clear link between the level of taxes and deductions, and the extent as well as the growth of the black economy.
Lisäksi on selkeä yhteys verojen ja maksujen tason sekä pimeän työn laajuuden ja lisääntymisen välillä.
EnglishIn particular this should concern reduced VAT income in the individual Member States as a result of increased levels of deductions by entrepreneurs.
Erityisesti olisi arvioitava jäsenvaltioiden arvonlisäverotulojen vähenemistä yrittäjien verovähennysten lisääntyessä.
EnglishThe Community Fund financed by deductions from the subsidies has been underused.
Yhteisön rahastoa, jota rahoitetaan pidättämällä palkkioiden arvosta tietty osuus, on vajaakäytetty komission surkean hallinnoinnin vuoksi.
EnglishIn addition, we voted against the rapporteur' s amendment in which he rejects the increase in the deductions on traditional own resources.
Lisäksi olemme äänestäneet sitä esittelijän tarkistusta vastaan, jossa hän hylkää perinteisistä omista varoista tehtävien pidätysten korottamisen.
EnglishAll deductions from subsidies should be abolished immediately to allow tobacco growing to continue, since 70% of demand is met by imports.
Kaikki tuista tehtävät pidätykset pitäisi lakkauttaa välittömästi, jotta tupakanviljely voi jatkua, sillä 70 prosenttia kysynnästä katetaan tuonnilla.
EnglishAnd since the citizens do not seem to want to pay of their own accord, we are going to make them pay by means of tax and social security deductions, so that they have no choice.
Ja kun vaikuttaa siltä, että kansalaiset eivät halua maksaa vapaaehtoisesti, heidät pannaan maksamaan pakollisia maksuja.
EnglishAll our historical experience shows that new tax levels and new decision levels for tax deductions lead to higher taxes and less money left for the citizens.
Kaikki saadut kokemukset osoittavat, että uudet verotustasot ja verojen keräämistä koskevat uudet päätöksentekotasot korottavat veroja ja vähentävät kansalaisille jäävää osuutta.
EnglishIt will allow national taxation policies to be implemented, which is likely to result in many contradictions concerning tax deductions and the allocation of these funds.
Se mahdollistaa kansallisten verotuskäytäntöjen täytäntöönpanon, mistä syntyy todennäköisesti paljon ristiriitaisia tilanteita verovähennyksissä ja näiden varojen jakamisessa.
EnglishThe directive relates to interest payments and royalties transferred between associated companies with the aim of abolishing deductions from these payments at source.
Direktiivi liittyy eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin, ja sen tarkoituksena on lakkauttaa näihin maksuihin sovellettavat lähdeverot.
EnglishThe policy of redistribution, when taken to such extremes, has overwhelming repercussions for the economy, as it weighs down private initiative with the burden of obligatory deductions.
Kun uudelleenjakopolitiikka viedään näin pitkälle, se saa taloudelliselta kannalta tukahduttavat mittasuhteet yksityisen sektorin joutuessa kantamaan pakollisten maksujen taakan.