« deep down » traduction en finnois

EN

« deep down » en finnois

EN deep down
volume_up
{adverbe}

For this reason, I value the fact that a time limit has been set and I consider, deep down, the Commission's time limit to be preferable.
Siksi arvostan sitä, että on tietty siirtymäaika ja luulen, että komission siirtymäaika on pohjimmiltaan kannatettava.
In fact, everything is pushing European farmers in the direction of improving their productivity even if, deep down, they do not want to do so.
Itse asiassa kaikki yllyttää eurooppalaisia maanviljelijöitä tuottavuuden lisäämiseen, vaikka pohjimmiltaan he eivät sitä haluaisikaan.
I painted a whole picture of the animal kingdom, and humanity included, was that deep down we are competitors, we are aggressive, we're all out for our own profit basically.
Kuvailin koko eläinkuntaa, ihmisineen, pohjimmiltaan kilpaileviksi, aggressiivisiksi, oman edun hamuajiksi.

Synonymes anglais de « deep down »

deep down

Traductions similaires pour « deep down » en finnois

deep adjectif
down substantif
Finnish
down adjectif
down adverbe
to down verbe

Exemples d'usage pour « deep down » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
Heidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
EnglishAnd I always sensed deep down that this was wrong and that introverts were pretty excellent just as they were.
Salaa tunsin, että se oli väärin, ja että introverttiydessä ei ole mitään vikaa.
EnglishDeep down, though, that may be just what you want.
Mutta ehkä tämä on juuri se, mitä sisimmässänne haluatte.
EnglishAnd so deep down our nature's actually nasty.
EnglishAnd a critically important step in understanding our own desires and tastes is to realize that we cannot always explain what we want deep down.
Kriittisen tärkeä askel halujemme ymmärrykseen on ymmärtää, ettemme aina voi selittää, mitä sisimmässämme haluamme.
EnglishAnd deep down, if we really accepted that Africans were equal to us, we would all do more to put the fire out.
Ja jos me sisimmässämme todella hyväksyisimme, että afrikkalaiset ovat samanarvoisia kuin me, me kaikki tekisimme enemmän töitä sammuttaaksemme ne liekit.
EnglishWe put a mask on it, looked at it deep down in the ground, checked it out from all sides, west, north, south, east, top and bottom.
Laitoimme siihen maskin, katsoimme sitä korkealta, tarkastimme sen kaikista kulmista, lännestä, pohjoisesta, etelästä, idästä, ylhäältä ja alhaalta.
EnglishIn reality, Europe says a lot but does very little, simply because, deep down, it attaches little importance to its relationship with the Maghreb.
Tosiasiassa Eurooppa tuottaa paljon puhetta mutta vähän toimintaa, ja tämä johtuu yksikertaisesti siitä, että suhteet Maghrebiin eivät ole sille kovin tärkeitä.
EnglishFuture stronger and more extensive cooperation with Russia will depend, above all, on Latvia, Estonia and Lithuania putting down deep roots in the European Union.
Latvian, Viron ja Liettuan juurruttaminen vakaasti Euroopan unioniin on tärkein edellytys yhteistyön tulevaksi lujittamiseksi ja laajentamiseksi Venäjän kanssa.
EnglishI think we may conclude, on the basis of the results from Turkey’s latest elections last Sunday, that this drive towards reform has put down deep roots in Turkish society.
Voimme mielestäni todeta Turkissa viime sunnuntaina pidetyn äänestyksen tuloksien perusteella, että uudistuspyrkimys on juurtunut syvälle turkkilaiseen yhteiskuntaan.
EnglishThe weaker person is also often the woman who has been abandoned by her husband or partner, or pressured by her social set to have an abortion that, deep down, she does not want.
Heikomman osassa on monesti myös nainen, jonka aviomies tai kumppani on hylännyt tai jota sosiaalinen ympäristö painostaa tekemään raskaudenkeskeytyksen, jota hän sisimmässään ei halua.
EnglishNonetheless, if we want to attract deep down atheists to come out publicly, we're going to have find something better to stick on our banner than "tooth fairy" or "teapot agnostic."
Kaikesta huolimatta, jos haluamme houkutella sydämeltään ateisteja julkisuuteen, meidän pitää keksiä jotain parempaa laitettavaksi banneriimme kuin hammaspeikko- tai teekannuagnostikko.