« devastation » traduction en finnois

EN

« devastation » en finnois

FI
EN

devastation {substantif}

volume_up
devastation (aussi: destruct, destruction, doom, downfall)
volume_up
tuho {substantif}
The devastation caused by HIV/AIDS is well-known but TB is increasing and malaria remains endemic.
HI-viruksen ja aidsin aiheuttama tuho on kaikkien tiedossa, mutta myös tuberkuloosi on leviämässä.
Ainoa tapa kuvata sitä on tuho.
It is very important, as honourable Members have said, that the children, the orphan children especially, are cared for properly, and the devastation will require support in the years ahead.
On erittäin tärkeää, kuten arvoisat jäsenet ovat todenneet, että lapsista, etenkin orpolapsista, huolehditaan asianmukaisesti, ja tuho edellyttää tukea vielä vuosien ajan.

Synonymes anglais de « devastation »

devastation

Exemples d'usage pour « devastation » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
On käsittämätöntä, että länsimaisena pidetty kansa syyllistyy tällaiseen tuhoon.
EnglishIf terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
Jos terroristit saisivat käsiinsä tätä ainetta, seuraukset olisivat tuhoisat.
EnglishThe second challenge is to help rebuild Lebanon after the devastation of the summer.
Toisena haasteena on auttaa jälleenrakentamaan Libanonia kesän tuhojen jäljiltä.
EnglishMr President, we have been shocked to see the devastation in Central America.
Arvoisa puhemies, olemme järkyttyneitä Keski-Amerikkaa kohdanneesta katastrofista.
EnglishStorm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
Klaus-myrsky aiheutti suuria vahinkoja, erityisesti maan infrastruktuurille.
EnglishThe introduction of GMOs will result in the devastation of the natural environment.
Muuntogeenisten organismien käyttöönotto tuhoaa luonnonmukaisen ympäristön.
EnglishWithout it, Europe could not have recovered from the devastation of the world wars.
Ilman Euroopan unionia Eurooppa ei olisi toipunut maailmansotien tuhoista.
EnglishThe floodwaters have receded and what are we left with: devastation and mud.
Tulvavedet ovat laskeneet, mutta jäljelle on jäänyt pelkkää tuhoa ja mutaa.
EnglishWe cannot tame them, but we can collectively mitigate their devastation.
Emme voi kesyttää niitä, mutta voimme yhdessä lieventää niiden aiheuttamia tuhoja.
EnglishThe devastation caused by the floods is the biggest natural disaster in Pakistan's history.
Tulvien aiheuttamat tuhot ovat suurin luonnonkatastrofi Pakistanin historiassa.
EnglishRecord floods, droughts and forest fires have caused devastation across Europe.
Ennätysmäiset tulvat, kuivuus ja metsäpalot ovat aiheuttaneet tuhoja eri puolilla Eurooppaa.
EnglishThose warm meetings did not, however, prevent the devastation of Lebanon.
Näillä lämminhenkisillä kokouksilla ei kuitenkaan pystytty estämään Libanonin hävitystä.
EnglishThe extent of the devastation and the resulting human suffering have deeply shocked us all.
Tuhon laajuus ja siitä seurannut inhimillinen kärsimys ovat järkyttäneet meitä syvästi.
EnglishThe devastation to many sites of natural beauty is a loss to us all.
Monien luonnonkauniiden paikkojen tuhoutuminen on menetys meille kaikille.
EnglishHistory has shown the devastation to which these weapons can lead.
Historia on osoittanut, millaiseen tuhoon ydinaseet voivat johtaa.
EnglishThis devastation cannot be halted without organising supplies of some other fuel for these people.
Tätä tuhoa ei voida pysäyttää ennen kuin järjestetään muunlaisia polttoainevarastoja näille ihmisille.
EnglishThe devastation is limited to the coastal areas and the countries of south Asia are still open for business.
Tuhot ovat rajoittuneet rannikkoalueille ja Etelä-Aasian valtiot ovat avoimia kaupankäynnille.
EnglishEUR 3 million is nothing in terms of the consequences and the fallout and the devastation caused.
Kolme miljoonaa euroa ei ole mitään suhteessa maanjäristyksen seurauksiin ja sen aiheuttamaan hävitykseen.
EnglishThe devastation caused by a hurricane is not just the result of a force of nature descending on mankind.
Hurrikaanin aiheuttamat tuhot eivät ole yksinkertaisesti vain luonnonvoima, joka äkisti kohtaa ihmisiä.
EnglishMr Moraes spoke earlier about the devastation that is caused on the streets because of drug-related crime.
Jäsen Moraes puhui aikaisemmin tuhosta, joita huumausaineisiin liittyvä rikollisuus aiheuttaa kaduilla.