« developing-world » traduction en finnois

EN

« developing-world » en finnois

EN developing-world
volume_up
{substantif}

developing-world

Traductions similaires pour « developing-world » en finnois

developing adjectif
Finnish
to develop verbe
world substantif

Exemples d'usage pour « developing-world » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis not only applies to Africa but to other countries in the "developing" world.
Tämä ei koske pelkästään Afrikkaa vaan myös muita maailman kahden kolmasosan maita.
EnglishThe developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
Kehitysmaat eivät ole syypäitä käynnissä olevaan rahoitus- ja talouskriisiin.
EnglishNor can we support duties affording protection against the developing world.
Emme voi myöskään asettua tukemaan kolmannen maailman vastaisia suojatulleja.
EnglishYet the developing world cannot be left out of multilateral trade liberalisation.
Kuitenkaan kehitysmaita ei voida jättää monenvälisen kaupan vapauttamisen ulkopuolelle.
EnglishWe wished that the so-called developing world would progressively improve its position.
Finanssipolitiikassa on EKP:n neuvoston mielestä entistä enemmän syytä huoleen.
EnglishThere is still a wide gap of trust between the developing and the developed world.
Kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä on edelleen laaja luottamuspula.
EnglishMuch consideration must also be given to dialogue with the developing world.
Myös kehitysmaiden kanssa käytävään vuoropuheluun täytyy kiinnittää paljon huomiota.
EnglishHowever, this has been a long-standing and persistent problem for the developing world.
Kehitysmaille tämä on kuitenkin ollut pitkäkestoinen ja itsepintainen ongelma.
EnglishWe believe that the EU must open its agricultural sector to the developing world.
Mielestämme EU:n on avattava maataloussektorinsa kolmannelle maailmalle.
EnglishThis is a problem not only for the developing world, but also for the European Union.
Tämä ongelma ei kosketa pelkästään kehitysmaita vaan myös Euroopan unionia.
EnglishWe should take cognisance of the influence that China has in that developing world.
Meidän on tarpeen tiedostaa Kiinan vaikutusvalta kehittyvässä maailmassa.
EnglishThe developing world has become a den of debauchery for many developed countries.
Kehitysmaista on tullut monien kehittyneiden maiden irstailun tyyssija.
EnglishWe will exercise the greatest transparency in giving aid to the developing world.
Aiomme toimia mahdollisimman avoimesti antaessamme apua kehitysmaille.
EnglishNinety percent of those people will be born into what is now the developing world.
Yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisistä syntyy nykyisissä kehitysmaissa.
EnglishWhile passing judgment on corruption in the developing world, let us look at ourselves.
Kääntäkäämme katseemme itseemme arvostellessamme kehitysmaita korruptiosta.
EnglishIt is in our interests as well as in the interests of the people in the developing world.
Se on sekä meidän omien että kehitysmaissa elävien ihmisten etujen mukaista.
EnglishAs I have said, the only way to eradicate poverty is to allow growth in the developing world.
Kuten sanoin, ainoa keino poistaa köyhyyttä on mahdollistaa kasvu kehitysmaissa.
EnglishI should repeat that the foot-and-mouth disease is endemic in the developing world.
Toistan, että suu- ja sorkkatauti on levinnyt kehitysmaissa laajalle.
EnglishIs this a development model we should sell to the developing world?
Tällaista kehitysmalliako meidän pitäisi yrittää kaupata kolmanteen maailmaan?
EnglishToo many people, in 2009, in the developing world have no access to clean drinking water.
Vuonna 2009 liian monen kehitysmaan kansalaisen saatavilla ei ole puhdasta juomavettä.