« dimensions » traduction en finnois

EN

« dimensions » en finnois

volume_up
dimension {substantif}

EN dimensions
volume_up
{pluriel}

dimensions (aussi: measures)
If need be, these dimensions might, moreover, be taken into account with the help of State aid.
Nämä ulottuvuudet voidaan ottaa huomioon tarvittaessa myös valtiontuen avulla.
I believe that entirely new dimensions are possible in this area.
Uskon, että täysin uudet ulottuvuudet ovat mahdollisia tällä alalla.
Nonetheless, I see the following dimensions or problems:
Kaikesta huolimatta näen seuraavat ulottuvuudet tai ongelmat.

Synonymes anglais de « dimension »

dimension

Exemples d'usage pour « dimensions » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Haluaisin myös osoittaa vielä kerran, että tässä on kyse monista ulottuvuuksista.
EnglishEurope needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
Eurooppa tarvitsee suojelutoimia ja kannustimia, jotka vastaavat sen laajuutta.
EnglishI endorsed the report on the cultural dimensions of the EU's external actions.
Kannatan mietintöä Euroopan unionin ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuuksista.
EnglishThis brings us to the didactic, pedagogic and educational dimensions of eLearning.
Tämä tuo verkko-oppimiseen didaktisen, pedagogisen ja opetuksellisen ulottuvuuden.
EnglishSARS, of course, entails other dimensions in addition to public health implications.
Sarsiin liittyy tietenkin kansanterveysvaikutusten ohella muitakin ulottuvuuksia.
EnglishAnother amendment which we felt was important concerned the dimensions of vehicles.
Toinen tarkistus, joka vaikutti meistä myös tärkeältä, liittyi ajoneuvojen kokoon.
EnglishEuropean arms policy has two dimensions: a strategic and an operational dimension.
Asevarustelupolitiikalla on kaksi ulottuvuutta: strateginen ja operatiivinen.
EnglishAs your report quite rightly points out, there are two dimensions to this interaction.
Tässä vuorovaikutuksessa on kaksi ulottuvuutta, kuten mietinnössäkin oikein todetaan.
EnglishDoping is not only a European problem; it is indubitably a problem of global dimensions.
Doping on tosiasiassa edelleen maailmanlaajuinen, ei eurooppalainen ongelma.
EnglishWe are pursuing a holistic approach to covering the different dimensions involved.
Ajamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikkien eri ulottuvuuksien huomioon ottamiseksi.
EnglishIt is based on three dimensions of the overall approach to immigration.
Se kattaa maahanmuuttoa koskevan yleisen lähestymistavan kolme ulottuvuutta.
EnglishThis debate raises many ethical issues and possesses many ethical dimensions.
Tähän keskusteluun liittyy monia eettisiä kysymyksiä ja ulottuvuuksia.
EnglishFor others, however, it is a farce of almost surrealistic dimensions.
Toisten mielestä se on puolestaan lähes surrealistiset mittasuhteet saanut farssi.
EnglishThere are numerous dimensions to the fight against racism at European level.
Rasismin vastustuksella on eurooppalaisella tasolla monta ulottuvuutta.
EnglishIn any case, security threats must be tackled across all three dimensions.
Joka tapauksessa turvallisuusuhkia on tarkasteltava kaikkien kolmen ulottuvuuden kannalta.
EnglishThis problem, together with trafficking, has reached explosive dimensions.
Tämä ilmiö on yhdessä naiskaupan kanssa lisääntynyt räjähdysmäisesti.
EnglishThis report is on the cultural dimensions of the EU's external actions.
Tässä mietinnössä käsitellään Euroopan unionin ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuuksia.
EnglishCommissioner, all this could take on the same dimensions as BSE.
Arvoisa komissaari, tämä voi kehittyä samanlaisiin mittasuhteisiin kuin BSE-tauti.
EnglishIt points out that none of the dimensions may be strengthened to the detriment of another.
Se korostaa, ettei yhtään ulottuvuutta saa vahvistaa toisen vahingoksi.
EnglishAll three of these issues are crucial dimensions of a competitive Europe.
Kaikki nämä kolme seikkaa ovat ratkaisevia ulottuvuuksia kilpailukykyisen Euroopan kannalta.