« to embed » traduction en finnois

EN

« to embed » en finnois

EN to embed
volume_up
[embedded|embedded] {verbe}

1. général

To embed or link the object, do one of the following:
Voit upottaa tai linkittää objektin seuraavilla tavoilla:
To embed the object, make sure the Link check box is cleared.
Jos haluat upottaa objektin, varmista, että Linkki-valintaruudun valinta on poistettu.
You can also embed an object from another document by using the Copy and Paste commands.
Voit upottaa objektin toisesta asiakirjasta myös Kopioi- ja Liitä-komentojen avulla.

2. figuré

to embed
volume_up
iskostaa [iskostan|iskostanut] {v} (ajatus, tunne ym)
to embed
volume_up
juurruttaa [juurrutan|juurruttanut] {v} (ajatus, tunne ym)

Exemples d'usage pour « to embed » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou can add video from your computer, or use the embed code to insert an online video.
Voit lisätä videon tietokoneestasi tai lisätä online-videon upotuskoodin avulla.
EnglishWhen you embed an object into your document, it becomes a part of your file.
Kun objekti upotetaan asiakirjaan, siitä tulee osa tiedostoa.
EnglishIt is not good enough to embed freedom of religion in the constitution and to practise the opposite.
Emme voi hyväksyä, että uskonnonvapaus sidotaan perustuslakiin mutta että sitä ei käytännössä toteuteta.
EnglishWe must also embed the Lisbon Strategy.
Meidän on myös otettava huomioon Lissabonin strategia.
EnglishSecond, to avoid duplicating structures and embed this process into the institutional framework of the Union.
Toiseksi välttyäksemme päällekkäisiltä rakenteilta ja liittääksemme tämän prosessin osaksi unionin institutionaalista kehystä.
EnglishIf we draw in the reins more tightly, Europe will be able to better embed its expectations in permanent political dialogue.
Jos siteistä tulee vahvemmat, Euroopan unioni voi istuttaa odotuksensa paremmin pysyvään poliittiseen vuoropuheluun.
EnglishChoose Embed, and then click Generate.
EnglishClick Embed, and then click Generate.
EnglishSelect the file you want to embed.
EnglishWe would also like to embed this policy, and it would be better if Mr Solana became Vice-President of the European Commission.
Tahtoisimme mielellämme haudata tämän politiikan muualle, ja Solana saisi pikemminkin ryhtyä Euroopan komission varapuheenjohtajaksi.
EnglishBut in fact, what the new economy really is is the marriage of those two, where we embed the information, and the digital nature of things into the material world.
Itse asiassa uusi talous on näiden kahden liitto, jossa yhdistämme informaation ja digitaaliset asiat materiaaliseen maailmaan.
EnglishHowever, on a second level, there is the agreement that we should now work towards a European framework in which to embed the national decision.
Toisen tason osalta on kuitenkin yhteisymmärrys siitä, että meidän pitäisi nyt pyrkiä luomaan EU:n laajuinen kehys, johon kansallinen päätös sovitetaan.
EnglishIf we can achieve that, if we can embed such simplified procedures into the everyday lives of businessmen, we will be making clear progress.
Mikäli onnistumme tässä ja mikäli kykenemme iskostamaan tällaiset yksinkertaistetut menettelyt liikemiesten jokapäiväiseen toimintaan, silloin kykenemme saavuttamaan tuloksia.
EnglishI would like to ask the Commission to continue the enforcement campaigns in the framework of the IMPEL network and to embed them structurally in the organisation.
Pyydän komissiota jatkamaan soveltamisen valvontaa koskevaa kampanjaansa IMPEL-verkoston kautta ja juurruttamaan kyseiset kampanjat organisaatiorakenteeseen.
EnglishIt's a good idea to embed an object when you want to edit the information separately from the original object or if you think the original object will be unavailable.
Käytä upottamista, jos haluat muokata tietoja erillään alkuperäisestä objektista tai jos otaksut, että alkuperäinen objekti ei ole myöhemmin käytettävissä.
EnglishCharging one Commissioner with responsibility in this area will begin to embed the notion of public service delivery and standards in the Commission's legislative process.
Julkisten palvelujen käsitteen ja standardien sisällyttäminen komission lainsäädäntöprosessiin aloitetaan antamalla yhdelle komissaarille vastuu tästä alasta.
EnglishOur longer-term assistance is designed to embed a process of sustainable environmental protection in the countries in the region, all of which are potential candidate members of the Union.
Pitkäaikainen apumme on suunniteltu sisältämään kestävän ympäristön suojelun alueen maissa, jotka kaikki ovat potentiaalisia unionin ehdokasvaltioita.