« to emerge » traduction en finnois

EN

« to emerge » en finnois

EN

to emerge [emerged|emerged] {verbe}

volume_up
I see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities.
Näen ihmisiä, jotka yrittävät selvitä sisällissodan julmuuksien seurauksista.
They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
He eivät voi selvitä kriisistä pelkästään säästäväisyydellä.
In the dark days ahead, we will come through and emerge victorious only in the light of the Christian cross.
Tulevina pimeinä päivinä voimme selvitä voittajina vain kristittyjen ristin valon ansiosta.
A new disease representing a direct threat to European countries has recently emerged.
Hiljattain ilmestyi uusi tauti, joka muodostaa suoran uhan Euroopan valtioille.
A new threat to the security of the region has emerged as a result of these recent revelations on a uranium enrichment programme for military purposes.
Taannoinen sotilaallisiin tarkoituksiin kehitettävän uraaninrikastusohjelman paljastuminen on synnyttänyt alueelle uuden turvallisuusuhan.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years' time.
Totuus voi käydä ilmi vasta pitemmän ajan kuluttua, ehkä 30 tai 50 vuoden kuluttua.
Therefore, when analysing employment issues, fiscal stimulus packages that are applied must keep being applied until positive results begin to emerge.
Siksi työllisyysasioita analysoitaessa on sovellettavia finanssipoliittisia elvytyspaketteja, kunnes myönteisiä tuloksia alkaa ilmaantua.
At every turn, another Member State emerges from the wings to block this agreement.
Joka käänteessä jokin jäsenvaltio ilmaantuu kulisseista estämään sovun syntymisen.
At the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.
Samanaikaisesti aseellisia ryhmiä ilmaantuu uudestaan maan muihin osiin.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
Vuonna 1945 maailma alkoi toipua toisesta maailmansodasta ja Eurooppa oli raunioina.
(FR) Mr President, Taiwan is just now emerging from a dreadful natural disaster, unprecedented in the country over the last 50 years.
(FR) Arvoisa puhemies, Taiwan on toipumassa kauheasta luonnonkatastrofista, jollaista ei ole koettu valtiossa yli 50 vuoteen.
to emerge (aussi: to develop)

Exemples d'usage pour « to emerge » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe know that the Union will emerge from this enlargement completely transformed.
Tiedämme hyvin, että unioni muuttuu perinpohjaisesti tämän laajentumisen myötä.
EnglishThe Balkans are at each other's throats and we are seeing two Europes re-emerge.
Balkanin alue on yhtä taistelutannerta. Näemme kahden Euroopan syntyvän uudelleen.
EnglishI think that the most representative forces of our society will emerge in time.
Uskon, että saamme jossain vaiheessa esiin yhteiskuntamme edustavimmat voimat.
EnglishThe legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach.
Tästä aiheutuviin oikeudellisiin ongelmiin on myös syytä puuttua tehokkaasti.
EnglishA new kind of refugee is set to emerge with the onset of extreme climate conditions.
Tulee äärimmäisten ilmasto-olosuhteiden liikkeelle ajamia uudenlaisia pakolaisia.
EnglishI therefore hope that the lessons that inescapably emerge will, in fact, be learnt.
Toivon siksi, että opetus, joka tästä väistämättä seuraa, otetaan todella huomioon.
EnglishPositive results will emerge through development, democracy and prosperity.
Kehityksen, demokratian ja hyvinvoinnin keskeltä nousee esiin myönteisiä tuloksia.
EnglishIf any of these were undercut, then we would emerge from this crisis in a weaker state.
Jos mikään näistä olisi tehty tyhjäksi, selviäisimme tästä kriisistä heikompina.
EnglishAfrica needs a protected market if sustainable agriculture is finally to emerge.
Afrikka tarvitsee suojattuja markkinoita, jos halutaan viimeinkin kestävää maataloutta.
EnglishThe new consensus that began to emerge there links up with our debate today.
Siellä orastanut uusi yhteisymmärrys liittyy tämänpäiväiseen keskusteluumme.
EnglishExports have paved the way for new businesses and large enterprises to emerge.
Vienti on tarjonnut uusille yrityksille ja suurille yrityksille kasvun mahdollisuuden.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Toivon hartaasti, että nämä asiat otetaan keskustelunaiheiksi tulevissa keskusteluissa.
EnglishIf he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.
Jos niin käy, komissio menettää maineensa, heikkenee ja sen valtaoikeuksia vähennetään.
EnglishTo emerge from this, we need to focus on the quality and safety of our produce.
Selvitäksemme tilanteesta meidän on keskityttävä tuotantomme laatuun ja turvallisuuteen.
EnglishIt will emerge from this process whether or not we need new treaty instruments.
Prosessin perusteella selviää, tarvitsemmeko uusia perussopimuksiin perustuvia välineitä.
EnglishDo we know what technical capabilities will emerge in the next 40 years?
Tiedämmekö me, minkälaisia teknisiä valmiuksia syntyy seuraavien 40 vuoden aikana?
EnglishWe shall emerge from this whole process much more careful and very much more critical.
Olemme paljon varovaisempia ja paljon kriittisempiä tämän prosessin jälkeen.
EnglishRoots emerge, growth occurs, and a core of strength ensures survival.
Sitten kasvavat juuret, puu kasvaa, ja vahva siemenkota varmistaa eloonjäämisen.
EnglishThere they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
Niissä yhdistyvät lähestymistavat, jotka ovat välttämättömiä yhtenäismarkkinoiden kannalta.
EnglishIn my opinion, this is the main point to emerge from the current debate.
Mielestäni tämä on tärkein nyt käytävästä keskustelusta esiin nousevista seikoista.