« emergency call » traduction en finnois

EN

« emergency call » en finnois

EN emergency call
volume_up
{substantif}

emergency call
volume_up
hätäpuhelu {substantif}

Traductions similaires pour « emergency call » en finnois

emergency substantif
emergency adjectif
call substantif
to call verbe

Exemples d'usage pour « emergency call » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEuropean emergency call number 112 (written declaration): see Minutes
Eurooppalainen hätänumero 112 (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
EnglishAre you willing to call an emergency talk in Europe on Iran?
Oletteko halukas kutsumaan koolle eurooppalaisen hätäkokouksen tarkastelemaan Irania?
EnglishOne of these is the advanced GPS emergency call system.
Yksi näistä järjestelmistä on pitkälle kehitetty GPS-hätäpuhelujärjestelmä.
EnglishIt proposes a pan-European automatic emergency call system.
Siinä ehdotetaan Euroopan laajuista automaattista hätäpuhelinpalvelua.
EnglishThere are thus good reasons for the Member States to consider introducing the in-vehicle emergency call service, eCall.
Jäsenvaltioilla on hyvä syy harkita ajoneuvoihin asennettavan hätäpuhelujärjestelmän, eCall-järjestelmän, käyttöönottoa.
EnglishThe lessons we can learn from these experiences will be very useful at the introduction of the intelligent emergency call system.
Siitä, mitä voimme oppia näistä kokemuksista, on erittäin suurta hyötyä myös älykkään hätäpuhelujärjestelmän käyttöönotossa.
EnglishThat is why we need eCall, which is a pan-European in-vehicle emergency call system based on the 112 emergency number.
Tästä syystä tarvitsemme eCall-järjestelmää, joka on hätänumeroon 112 perustuva Euroopan laajuinen ajoneuvoihin asennettava hätäpuhelupalvelu.
English(DE) Madam President, Commissioner, in your examples, you specifically mentioned that four Member States had set up emergency call lines.
(DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, esimerkeissänne mainitsitte erityisesti, että neljä jäsenvaltiota on perustanut hätäpuhelinlinjoja.
EnglishThat said, nearly all the mobile phones, emergency call buttons and similar gadgets are offered at fundamentally very expensive prices.
Tämän sanottuani totean, että miltei kaikkia matkapuhelimia, hätäilmoitusnappuloita ja vastaavia kojeita tarjotaan pohjimmiltaan hyvin kalliiseen hintaan.
EnglishAs regards the full deployment of the pan-European in-vehicle emergency call system, the eCall system, the EU Member States have a large responsibility.
EU:n jäsenvaltioilla on laaja vastuu ajoneuvoihin asennettavan yleiseurooppalaisen hätäpuhelujärjestelmän, eCall-järjestelmän, levittämisessä.
EnglishFinally, I think that it is imperative that we examine the experiences of our Member States following the introduction of the single European emergency call number, 112.
Lopuksi mielestäni on välttämätöntä tutkia jäsenvaltioidemme kokemuksia yhteisen eurooppalaisen hätänumeron 112:n käyttöönotosta.
EnglishThe Member States also responded swiftly to the emergency call from the Red Cross Federation by sending emergency equipment and providing search and rescue teams.
Myös jäsenvaltiot vastasivat nopeasti Punaisen Ristin hätäapupyyntöön, lähettivät hätävarusteita ja tarjosivat etsintä- ja pelastusryhmiä.
EnglishSeveral Member States have, over the last 10 years, set up emergency call lines in order to speed up searches and support families of missing children.
Useat jäsenvaltiot ovat viimeisten 10 vuoden aikana perustaneet hätäpuhelinlinjoja nopeuttaakseen etsintöjä ja tukeakseen kadonneiden lasten perheitä.
EnglishIn future, fitting vehicles with the ‘eCallemergency call system will save lives, in that the vehicle itself will call for help in the event of a serious accident.
Tulevaisuudessa eCall-hätäpuhelujärjestelmän asentamisella ajoneuvoihin säästetään ihmishenkiä, sillä vakavan onnettomuuden sattuessa ajoneuvo hälyttää itse apua.
EnglishMr President, I tend to think that the human rights situation in Zimbabwe is unfortunately not what we would normally call an emergency in this Chamber.
Arvoisa puhemies, olen taipuvainen ajattelemaan, että ihmisoikeustilanne Zimbabwessa ei valitettavasti ole sellainen, mitä tavanomaisesti kutsumme tässä istuntosalissa hätätilanteeksi.
EnglishIs there any evidence that in certain countries, consumers using a mobile phone to make an emergency call, whether on the 112 number or any other, have to pay for that call?
Onko todistetta siitä, että tietyissä maissa kuluttajien, jotka soittavat hätäpuhelun matkapuhelimella, joko numeroon 112 tai muuhun, on maksettava kyseinen puhelu?
EnglishI proposed the harmonisation of the introduction of the emergency call system with that of the Galileo system, and the Committee on Transport and Tourism supported my proposal.
Ehdotin, että hätäpuhelujärjestelmän käyttöönotto sovitettaisiin yhteen Galileo-järjestelmän käyttöönoton kanssa, ja liikenne- ja matkailuvaliokunta kannatti ehdotustani.
EnglishThrough the European emergency phone number 112, the emergency call centre and the emergency services receive rapid automatic notification of an accident and its precise location.
Eurooppalaisella hätäpuhelinnumerolla 112 hätäkeskukset ja pelastuspalvelut saavat nopeasti automaattisen ilmoituksen onnettomuudesta ja sen tarkasta tapahtumapaikasta.