« end game » traduction en finnois

EN

« end game » en finnois

volume_up
end game {substantif}
volume_up
end {substantif}

EN end game
volume_up
{substantif}

end game (aussi: endgame)
volume_up
loppupeli {substantif}

Traductions similaires pour « end game » en finnois

end substantif
to end verbe
game substantif

Exemples d'usage pour « end game » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is also a way to end the blame game, where the institutions blame each other.
Näin voidaan lopettaa syyttely, jossa toimielimet osoittavat toisiaan.
EnglishThe two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game.
Prosessin kaksi osapuolta vaikuttavat ajautuneen yhä kauemmas loppupelin aloittamisesta.
EnglishTherefore, this report does not mark the end of the game, quite the reverse.
Tässä mietinnössä ottelua ei olekaan pelattu loppuun, päinvastoin.
EnglishIt is time that our Parliament blew the whistle to bring an end to this little game.
EnglishWe want to see an end to the blame game, blaming the Commission for the failures within the Member States.
Haluamme lopettaa loanheiton, jossa komissiota syytetään jäsenvaltioissa tehdyistä virheistä.
EnglishWe have to come to a conclusion, so we are really in what I would call the end game of these negotiations.
Olemme päätyneet johonkin tulokseen, joten olemme todella pisteessä, jota kutsuisin neuvottelujen loppuvaiheeksi.
EnglishThis is the opening gambit and not the end game.
EnglishThe Finnish Presidency is now preparing to make that a reality, and this will definitely help to end the blame game.
Puheenjohtajavaltio Suomi valmistautuu toteuttamaan tämän, ja tämä auttaa lopultakin lopettamaan syyttelyn.
EnglishFirst, it put its cards on the table much too early, the others keeping their joker for the end of the game.
Yhtäältä se löi korttinsa pöytään liian aikaisin, kun taas toiset säästivät jokerin pelin viimeiselle kierrokselle.
EnglishIt must be used as a starting point, not as the end game.
EnglishFor the end of that game is oppression and shame,
EnglishI would like to conclude by saying to all those who are likely to be the important players in the end game: do not faff about.
Päätän puheenvuoroni toteamalla kaikille, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen päätökseen: älkää hosuko.
EnglishThe negotiations, or discussions, are ongoing, so it will be extremely difficult to say where the final game will end up.
Neuvottelut tai keskustelut ovat käynnissä, joten on äärettömän vaikeaa sanoa, milloin peli lopullisesti päättyy.
EnglishWe definitely have to end the blame game, because we are not alone in this: we need the Member State governments.
Meidän on todellakin lopetettava toistemme syyttely, sillä emme ole tässä yksin: me tarvitsemme jäsenvaltioiden hallituksia.
EnglishMr Patten, we will continue to push for this, even though you believe that we should at last put an end to the game of ping pong.
Arvoisa komission jäsen Patten, emme lakkaa vaatimasta sitä, vaikka olette sitä mieltä, että tämä pallottelu saisi viimein loppua.
EnglishA game can end in two ways.
EnglishThis enabled us - despite the difficulties I mentioned - to focus in the end-game on the core issues of the Johannesburg Summit.
Tämän ansiosta saatoimme lopuksi keskittyä Johannesburgin huippukokouksen keskeisiin kysymyksiin edellä mainitsemistani vaikeuksista huolimatta.
EnglishIt is time that all of us went to the IMO together and called for an end to this game of cat and mouse which international shipping seems to have become.
Meidän on aika toimia IMO:ssa yhdessä ja vaatia loppua tällaiselle kissa ja hiiri -leikille, jollaiseksi kansainvälinen merenkulku näyttää muuttuneen.
EnglishThe LTTE is now in a desperate end game and, typically in such situations, is turning to international apologists to get it off the hook.
LTTE on nyt epätoivoisessa tilanteessa, jossa sen peli alkaa olla pelattu, minkä vuoksi se hakee nyt tyypillisesti tukea kansainväliseltä yhteisöltä päästäkseen pälkähästä.