« endure » traduction en finnois

EN

« endure » en finnois

volume_up
endure {substantif}
FI

EN endure
volume_up
{substantif}

endure
volume_up
sieto {substantif}

Exemples d'usage pour « endure » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Me toivomme, että tästä uudesta eurooppalaisesta asenteesta tulee pysyvä ja kestävä.
EnglishI know that Albania has had a worse fate to endure than any other country in Europe.
Tiedän, että Albanialla on ollut kaikkia muita kovempi kohtalo Euroopassa.
EnglishWords are not enough to describe the horrors these women have to endure.
Sanat eivät riitä kuvaamaan niitä kauheuksia, joita nämä naiset joutuvat kestämään.
EnglishThat is why he needs to be present and endure the message that will be delivered.
Sen vuoksi hänen on oltava läsnä kokouksessa kuullakseen viestimme.
EnglishIt begs the question, how many more oil tankers do we have to endure?
Väkisinkin herää kysymys, kuinka monta öljysäiliöalusta meidän on vielä kestettävä.
EnglishThe losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
Säästäjien kärsimät tappiot ovat sen sijaan hyvin selvät kaikille.
EnglishMadam President, you said that your country had to endure a nightmare.
Arvoisa presidentti, sanoitte valtionne kärsineen pitkästä painajaisesta.
EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
He ovat suutuksissaan, koska he eivät itse enää kestä tilannetta.
EnglishThey endure it rather than enjoy it and wait for the weekend.
He sietävät sitä sen sijaan että nauttisivat siitä, ja odottavat viikonloppua.
EnglishIn that respect, your actions have provided the answer, as Schuman's vision continues to endure.
Toimenne puhuvat tältä osin puolestaan Schumanin vision säilyessä edelleen kirkkaana.
EnglishThe number of people having to endure extreme poverty has fallen from 1.8 billion to 1.4 billion.
Äärimmäisestä köyhyydestä kärsivien määrä on laskenut 1,8 miljardista 1,4 miljardiin.
EnglishThey endure atrocious conditions but still continue to come.
He joutuvat kärsimään hirveistä olosuhteista, mutta jatkavat silti matkaansa.
EnglishEuropean dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Eurooppalaiset maidontuottajat eivät selviydy suurien hintavaihtelujen aiheuttamista tappioista.
EnglishEuropean dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Eurooppalaiset maidontuottajat eivät selviydy suurten hintavaihtelujen aiheuttamista tappioista.
EnglishLet us remember what Europeans – what Madrileños – had to endure.
On pidettävä mielessä eurooppalaisten – madridilaisten – kärsimykset.
EnglishWomen continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
Naiset kärsivät edelleen syrjivistä laeista ja syvälle juurtuneesta kulttuurisesta eriarvoisuudesta.
EnglishBy the way, it was culture that helped them to endure four years of war.
Kulttuurihan juuri auttoi heitä kestämään neljä sodan vuotta.
EnglishBut in common with others, we too are having to endure the greenhouse effect.
Me kärsimme kuitenkin muiden tavoin kasvihuoneilmiöstä.
EnglishWe shall have to endure many years of very little competition.
Joudumme sietämään erittäin vähäistä kilpailua vielä moniaita vuosia.
EnglishLive animals should only have to endure very short spells of transport.
Eläviä eläimiä saa kuljettaa vain hyvin lyhyitä matkoja.