« enticing » traduction en finnois

EN

« enticing » en finnois

volume_up
enticing {substantif}
EN

enticing {substantif}

volume_up
enticing (aussi: enticement)

Synonymes anglais de « enticing »

enticing

Exemples d'usage pour « enticing » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEurope and the U.S. didn't really feel enticing because I knew them too well.
Eurooppa ja USA eivät tuntuneet kiehtovilta, sillä tunsin ne liian hyvin.
EnglishMaking the EU a more enticing place to work in should not be allowed to happen, however, at the expense of developing countries.
EU:n houkuttelevuuden lisääminen ei saa tapahtua kehittyvien maiden kustannuksella.
EnglishThe IdeaPad comes in an array of vibrant colors to ensure that the exterior is as enticing and expressive as its HD display.
IdeaPad toimitetaan useissa kirkkaissa väreissä, jotta ulkokuori on yhtä houkutteleva ja vaikuttava kuin sen HD-näyttö.
EnglishCommissioner, no doubt you are enticing us into the House of Commons' enviable habits of speed and spontaneity; so it is no bad thing.
Arvoisa komissaari, epäilemättä te johdattelette meidät alahuoneen sinänsä kadehdittaviin sukkeliin ja joustaviin tapoihin.
EnglishI had thought that I should do this without any plan, that this vacuum of time somehow would be wonderful and enticing for idea generation.
Olin ajatellut, että se pitää tehdä ilman suunnitelmia, ja että tämä aikatyhjiö olisi ihanaa ja kiehtovaa ideoiden luomiseen.
EnglishI would like to warn against Mr Wibe's enticing tones when he thinks that local public businesses in Amendment No 11 should be approved.
Haluan varoittaa Wiben houkuttelevasta sävystä hänen esittäessään, että tarkistusehdotuksen 11 paikalliset julkiset palvelut ovat hyväksyttäviä.
EnglishI assume that here in this Chamber, which is now starting to fill up nicely, there are few Members for whom this prospect is an enticing one.
Oletan, että täällä istuntosalissa, joka alkaa nyt täyttyä mukavasti, vain harvat jäsenet pitävät tällaista tulevaisuudennäkymää houkuttelevana.
EnglishHowever, Mr President, Mr Van Rompuy, you risk enticing us down a path that could lead us along the route of 'too little, too late'.
Vaarana on kuitenkin, arvoisa puhemies ja arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, että houkuttelette meidän tielle, jonka nimenä on "liian vähän liian myöhään".
EnglishWe Socialists fear that, with those enticing words, you intend to do something quite different in fact, namely to press Europe into the conservative corner.
Me sosialistit pelkäämme, että näiden viekoittelevien sanojen avulla aiotte tehdä jotakin aivan päinvastaista, nimittäin ajaa Eurooppaa kohti konservatiivien leiriä.
EnglishThe introduction of a European public prosecution function which has the right to pursue criminal cases involving the protection of the Union's financial interests is an enticing thought.
Eurooppalaisen julkisen syyttäjätoiminnan perustaminen mahdollisuudella ajaa rikosoikeudellisia tavoitteita, jotka koskevat unionin taloudellisten etujen suojaamista, on haastava ajatus.
EnglishInstead of trying to help keep these resources in their countries of origin, several European countries have contributed to exacerbating the brain drain by enticing many such professionals away.
Sen sijaan, että nämä resurssit pyrittäisiin pitämään alkuperämaissa, monet eurooppalaiset valtiot ovat osaltaan aiheuttaneet aivovientiä houkuttelemalla monia ammattilaisia muualle.