« entire » traduction en finnois

EN

« entire » en finnois

EN

entire {adjectif}

volume_up
entire (aussi: total, whole)
The entire Xinjiang Region has enormous cultural significance for the entire world.
Koko Xinjiangin alueella on valtava kulttuurinen merkitys koko maailman mittapuussa.
Europe's entire energy strategy is based on decentralisation and diversification.
Euroopan koko energiastrategia perustuu hajauttamiseen ja monipuolistamiseen.
Click Import the entire video to import all the video on the videotape to your computer.
Jos haluat tuoda koko videon videonauhalta tietokoneeseen, valitse Tuo koko video.
entire (aussi: dead, entirely)
The rapporteur fully accepts the EU's entire policy and rationale.
Esittelijä hyväksyy täysin EU: n politiikan ja ajattelutavan.
Tuemme teitä täysin tässä asiassa.
Following the war, Iraq is a country in which the entire social fabric has broken down.
Irakin yhteiskuntarakenne on täysin murentunut sodan jälkeen.
entire (aussi: full, positive, whole)
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Vain kokonainen Bosnia ja Hertsegovinan valtio voi liittyä Euroopan unioniin.
An entire region of our planet now sees its future compromised.
Kokonainen alue maapallollamme näkee nyt tulevaisuutensa uhattuna.
It takes an entire civilization to build a toaster.
Leivänpaahtimen tekemiseen tarvitaan kokonainen sivilisaatio.

Synonymes anglais de « entire »

entire

Exemples d'usage pour « entire » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Toistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
EnglishElsewhere, entire regions have been devastated since July due to thunderstorms.
Toisaalla taas ukkosmyrskyt ovat heinäkuusta alkaen tuhonneet kokonaisia alueita.
EnglishIf your device syncs automatically, you don't have to sync your entire library.
If your device syncs automatically, you don't have to sync your entire library.
EnglishEntire squadrons of UFOs might have landed on Parliament's courtyard this evening.
Kokonaiset UFO-laivueet ovat saattaneet laskeutua parlamentin pihalle tänä iltana.
EnglishIf you accept this option, your entire library will be copied to your device.
Valitse laitteen synkronointi Windows Media Playerin avulla, jos sitä kysytään.
EnglishInstead, they will be applied directly by all Member States across the entire Union.
Sen asemesta kaikki jäsenvaltiot soveltavat niitä suoraan kaikkialla unionissa.
EnglishThe wealth of Polish forests benefits society across the entire European Union.
Puolan metsien rikkaudesta on hyötyä kaikkien Euroopan unionin maiden yhteiskunnille.
EnglishThink of newspapers such as La Repubblica and of the entire left-wing press.
Ajatelkaa La Repubblican ja kaikkien vasemmistolehtien kaltaisia sanomalehtiä.
EnglishThis trend is already clearly observable throughout the entire European car industry.
Tämä suuntaus on jo selvästi havaittavissa kaikkialla Euroopan autoteollisuudessa.
EnglishWe are an entire economic generation behind the United States of America.
Olemme kokonaisen taloudellisen sukupolven verran jäljessä Amerikan yhdysvaltoja.
EnglishYou can use BitLocker Drive Encryption to help protect your files on an entire drive.
BitLocker-asemansalausta käyttämällä voit suojella kaikkia aseman tiedostoja.
EnglishAccept the default setting, Capture the entire tape automatically, by clicking Next.
Accept the default setting, Capture the entire tape automatically, by clicking Next.
EnglishThe entire package for last year was EUR 50 million from various Commission instruments.
Komission eri välineistä maksettiin viime vuonna 50 miljoonan euron tukipaketti.
EnglishWe must not confuse the acts of one criminal with the policy of an entire country!
Emme saa sekoittaa yhden rikollisen tekoja ja kokonaisen valtion politiikkaa keskenään!
EnglishThe grand gesture of sacking the entire Commission will not achieve these objectives.
Komission erottaminen olisi vain suuri ele, jolla ei päästäisi näihin tavoitteisiin.
EnglishWhat type of institutions are these which can decide on the fate of entire nations?
Mitkä ihmeen laitokset voivat päättää kokonaisten kansakuntien kohtalosta?
EnglishThe Council totally supports the entire fruitful discussion process we have held.
Neuvosto tukee kaiken kaikkiaan tätä tuloksellista keskusteluprosessia.
EnglishEntire sectors of industry are going under, such as the shipbuilding industry in Poland.
Kokonaiset teollisuudenalat tuhoutuvat, kuten Puolan laivanrakennusteollisuus.
EnglishIn other words, there can be no question, in my view, of deleting entire directives.
Toisin sanoen kokonaisten direktiivien poistaminen ei mielestäni voi tulla kysymykseen.
EnglishIncidentally, the entire resources of EUR 11.6 bn are not being returned.
Emme muuten anna 11,6 miljardin euron suuruista ylijäämää kokonaan takaisin.