« excellent » traduction en finnois

EN

« excellent » en finnois

EN excellent
volume_up
{adjectif}

excellent (aussi: fine, first-rate, golden, outstanding)
This is therefore an excellent achievement, and an excellent compromise.
Kyseessä on erinomainen saavutus ja erinomainen kompromissi.
   Mr President, this is an excellent report from an excellent rapporteur.
   Arvoisa puhemies, tämä on erinomaisen esittelijän laatima erinomainen mietintö.
The package of proposals on future Financial Perspectives is an excellent example.
Tulevia rahoitusnäkymiä koskevat ehdotukset ovat erinomainen esimerkki.
excellent (aussi: beautiful, brilliant, classic, fulgent)
I think that the European Union has an excellent opportunity to take on this role.
Mielestäni Euroopan unionilla on loistava mahdollisuus täyttää tämä tehtävä.
I believe this presidency has made an excellent contribution in this respect.
Mielestäni nykyisellä puheenjohtajamaalla on tässä asiassa myös loistava tilaisuus.
Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.
Myös esittelijä Fiona Hallin loistava ja kattava mietintö todistaa tämän.

Synonymes anglais de « excellent »

excellent

Exemples d'usage pour « excellent » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(FI) Mr President, firstly, I wish to thank Mr Fjellner for an excellent report.
(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Fjellneriä hyvästä mietinnöstä.
EnglishI wish to congratulate Mr Pirker on the excellent report he has presented to us.
Haluan onnitella Pirkeriä hänen meille esittelemästään erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishThe Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
Verotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
EnglishMr President, I should like to thank Mr Fabra Vallés for this excellent report.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää Fabra Vallésia tästä erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishThank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
Kiitos erinomaisesta vastauksestanne, ja anteeksi, että sen vuoro tuli vasta nyt.
English(PL) Mr President, I would like to thank the rapporteur for his excellent work.
(PL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään.
EnglishI thank you for your excellent report and shall now listen to Parliament's debate.
Kiitän teitä erinomaisesta mietinnöstä ja kuuntelen nyt parlamentin keskustelua.
EnglishFirstly, I congratulate the rapporteur on this excellent own-initiative report.
Onnittelen aluksi esittelijää erinomaisesta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä.
EnglishMr President, I would also like to thank the rapporteur for an excellent report.
Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishIn conclusion, I should like to thank the rapporteur again for her excellent work.
Lopuksi haluaisin kiittää esittelijää vielä kerran hänen erinomaisesta työstään.
EnglishThat is a pity because he has produced excellent work in the form of this report.
Se on vahinko, koska hän on tehnyt erinomaista työtä laatiessaan tämän mietinnön.
EnglishI am also delighted with the excellent ideas from Commissioner Geoghegan-Quinn.
Olen iloinen myös komission jäsen Máire Geoghegan-Quinnin erinomaisista ideoista.
EnglishThank you, Mr Whitehead, for your excellent report, on which I congratulate you.
Kiitos, herra Whitehead, erinomaisesta mietinnöstänne, josta onnittelen teitä.
EnglishFinally, I would like to thank Mr Tabajdi for his excellent work in this area.
Lopuksi haluan kiittää jäsen Tabajdia hänen erinomaisesta työstään tällä alalla.
EnglishIt is excellent that we are adopting a clear position against passive smoking.
On erittäin hyvä, että otamme selkeästi kantaa passiivista tupakointia vastaan.
EnglishI would like to particularly thank Dr Liese for his excellent work and results.
Haluaisin kiittää erityisesti Peter Lieseä erinomaisesta työstä ja tuloksista.
EnglishFirst, I should like to thank our rapporteurs, who have done an excellent job.
Haluan aluksi kiittää esittelijöitämme, jotka ovat tehneet työnsä oikein hyvin.
EnglishI wish to take this opportunity to welcome the excellent work of the rapporteurs.
Käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja kiitän esittelijöitä erinomaisesta työstä.
EnglishEffective investment in those areas pays excellent dividends in the long run.
Voimakas panostaminen näihin aloihin tuo pitkällä aikavälillä huomattavia etuja.
EnglishMr President, I also wish to thank the rapporteur for his excellent work.
   . Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä.